Kirjoitettu 17.2.2024

Turun Perussuomalaisten hallitus vaatii julkishallinnollisilta tahoilta vastuullisempaa rahankäyttöä

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus vaatii julkishallinnollisilta tahoilta aiempaa avoimempaa toimintaa ja vastuullisempaa julkisen rahan käyttöä. Yhdistyksen hallitus pitää varoittavana esimerkkinä vastuuttomasta julkisen rahan käytöstä ja huonosta virkamiesvalmistelutyöstä Kupittaa-Turku -kaksoisratahankkeen toteutusta, jonka kustannukset ovat johtaneet kohtuuttomaan kustannustason nousuun. Väyläviraston lisäksi Turun kaupungin johtavilla viranhaltijoilla ja etenkin kaupungin ylimmällä poliittisella johdolla onkin nyt itsekriittisen peiliin katsomisen paikka.

Yhdistyksen hallitus kysyykin nyt julkisesti, miksi yhteisrahoitteisen hankkeen riskejä ei ole tunnistettu jo valmisteluvaiheessa; miten on mahdollista, että Kupittaa-Turku -kaksoisraiteen kustannusten on annettu nyt kolminkertaistua ja miten tämä oltaisiin voitu välttää paremmalla valmistelutyöllä?

Turun Perussuomalaisten hallitus näkee ratahankkeessa yhtymäkohtia kaupunkiimme väkisin ajetun raitiotiehankkeen valmisteluun ja mahdolliseen toteutukseen, jossa vastaavia virheitä ei Turun rakennushankkeet tietäen tultaisi todennäköisesti välttämään.

Turun Perussuomalaisten hallitus vaatiikin, että jatkossa myös raiderakentamisen riskit ja maankäytölliset haasteet on tunnistettava ja niihin on varauduttava huomattavasti paremmin.

Lisätietoja: Hannu Maja, puheenjohtaja, puh. 040 681 40 74

Turussa 7.2.2024

Kirjoitettu 25.1.2024

Haluatko ehdokkaaksi Turun osuuskaupan vaaleihin?

Turun osuuskaupan vaalit järjestetään 18.3.-2.4.2024. Myös Perussuomalaiset keräävät alueen asiakasomistajia yhteiselle ehdokaslistalleen. Olisitko sinä halukas asettumaan ehdolle osuuskaupan edustajistoon tältä listalta? Jos olet kiinostunut, ota yhteyttä listan asiamieheen Timo Viitalaan (timo.viitala.ps@nullgmail.com). Kannattaa toimia ripeästi, sillä ehdokasasettelu päättyy 1.2.2024.

Kirjoitettu 3.1.2024

Turun Perussuomalaisten hallitus järjestäytyi vuodelle 2024

Turun Perussuomalaisten hallitus järjestäytyi tiistaina 2. tammikuuta vuoden 2024 työskentelykokoonpanoonsa uuden puheenjohtajansa, Hannu Majan johdolla.

Maja valittiin ensimmäiselle kaudelleen Turun Perussuomalaisten puheenjohtajana vuoden 2023 syyskokouksessa istuvan puheenjohtajan, Sami Kesäläisen luovuttua tehtävästä kahden vuoden jälkeen. Turun Perussuomalaisten hallitus valitsi yhdistyksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu Alice Girsin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Joni Laakson. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa jo kuudetta vuotta peräkkäin Kasper Holtari.
Yhdistyksen budjettikurista vastaa vuonna 2024 Jussi Vaittinen, joka valittiin myös vetämään yhdistyksen menestyksekästä tapahtumatoimikuntaa Hannu Majan siirryttyä luotsaamaan koko yhdistystä.

“Olen erittäin tyytyväinen kokouksen valintoihin ja sisältöön. Tulemme toimimaan tulevana vuonna paikallisella tasolla entistä näkyvämpänä ja kuuluvampana poliittisena keskustelijana. Myös Turun tulee olla vastaisuudessa turvallinen tila, jota se ei nyt todellakaan turkulaisille ole”, toteaa puheenjohtaja Hannu Maja sivuten Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan, Jussi Halla-ahon vaaliteemoja.

Lisätietoja: puheenjohtaja Hannu Maja, puh. 040 681 47 04
Turussa 2. tammikuuta 2024
Kirjoitettu 10.10.2023

Turun Perussuomalaisten hallitus tuomitsee Turun kaupungin tuen Suomen hallituksen vastaiselle toiminnalle

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus on pöyristynyt tavasta, jolla Turun kaupunki ja Turun Kaupunginteatteri indoktrinoivat turkulaisia nuoria anarkistiseen toimintaan.

Turun kaupunki ja Turun Kaupunginteatteri ovat lanseeranneet nuorten työviikolle ”Teatterin valtaus” -nimisen projektin, jonka retoriikka on suoraan verrannollinen viime viikkoina ympäri Suomea nähtyyn, 1970-luvulta tuttuun äärivasemmistolaiseen toimintaan, jossa julkisia ja yksityisiä rakennuksia vallataan anarkistisin, maamme parlamentaarista järjestelmää ja demokratiaa halveksuvin motiivein.

Turun Perussuomalaisten hallitus katsoo, että Turun kaupunki ei voi julkishallinnollisena instituutiona ja toimijana valita puolia valtakunnanpolitiikassa ja osoittaa harjoittamallaan retoriikalla näin räikeää avointa tukea laitavasemmistolaiselle toiminnalle ja siten osallistua parlamentaarisen järjestelmämme horjuttamiseen.

“Opposition kannattajien toimintatavat ovat viime viikkoina liikkuneet jo muutoinkin yleisesti hyväksyttyjen normien ja laillisuuden rajoilla, eikä Turun kaupungin ole hyväksyttävää käyttää julkisia varoja tai valtaa tällaisen toiminnan tukemiseen viestinnässään”, sanoo yhdistyksen sihteeri Kasper Holtari.

” ‘Teatterin valtaus’ on projektinimenä mielestäni tarkoitushakuista ja vahingollista retoriikkaa, jossa yllytetään nuoria toimimaan demokratian ja parlamentaarisen järjestelmämme reunaehtojen vastaisesti”, sanoo Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kesäläinen.

“On äärimmäisen huolestuttavaa, miten julkistaloudelliset instanssit opettavat nuoria glorifioimaan tällaista anarkismin kanssa flirttailevaa toimintaa”, Kesäläinen jatkaa tuohtuneena.

Turun Perussuomalaiset tukee nuorisotyölle suotavien resurssien riittävyyden varmistamista ja näillä toteutettavan toiminnan näkyvyyttä kannustaen nuoria taiteen ja kulttuurin pariin, mutta tämän tulee tapahtua laillisuuden ja yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten normien rajoissa. Tässä kyseisessä tapauksessa taas vasemmalle päin kallellaan olevat kulttuuritoimijat käyttävät nuorten innostusta taiteeseen ja kulttuuriin härkisti hyväkseen tekemällä nuorisostamme itselleen poliittisen lyömäaseen.

” ‘Teatterin valtaus’ -nimen valinnan sattumanvaraisuus nykyinen poliittinen tilanne, viime aikojen tapahtumat ja vasemmiston viha toteutunutta demokratiaa kohtaan huomioiden olisi mielestäni äärimmäisen epätodennäköistä ja siksi Turun Perussuomalaiset pitää Turun kaupungin osallisuutta tällaiseen toimintaan julkisena instituutiona erittäin sopimattomana”, puheenjohtaja Kesäläinen toteaa.

Niin ikään huolestuttavana kehityssuuntana Turun Perussuomalaisten hallitus näkee suomalaisen kulttuurin ja taiteen leimaantumisen ennen kaikkea laitavasemmistolaisten aktivistien ja heidän subjektiivisen agendansa ajamisen temmellyskentäksi, joka on omiaan karkottamaan maksavan yleisön pois taiteen ja kulttuurin perimmäisen luonteen ja siitä saatavien elämysten parista.

Turussa 9.10.2023

Turun Perussuomalaiset ry
Hallitus
Käsityöläiskatu 7a
20100 Turku

Lisätietoja: Sami Kesäläinen, puheenjohtaja, sami.kesalainen@nullturku.fi

Kirjoitettu 25.8.2023

Sunnuntaina Turku liikkuu

Perussuomalaisten liikuntalautakunnan ryhmä pitää erittäin hyvänä Turun kaupungin päätöstä tarttua tasavallan presidentin esittämään liikuntahaasteeseen, liikuttamalla kaupunkilaisia hänen 75- vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Liikunnan edistämiseksi Turku tulee tarjoamaan liikuntapaikkojen käyttöä asukkailleen ilmaiseksi, tulevana sunnuntaina.

On hienoa, että kaupunki haluaa näin huomioida presidentin merkkipäivää liikuttamalla kuntalaisia presidentin toiveen mukaisesti. Jokainen tarjottu mahdollisuus liikuntaan, voi olla uusi alku liikunnalliseen elämäntapaan sanoo liikuntalautakunnan jäsen Nina Tiitta.

Nyt on annettava kiitosta! Presidentin haaste tuli todella äkkiä liikuntapalveluille toteutukseen ja siksi onkin sanottava, että hienoa venymistä tapahtumapäivän osallistuvalta ja sitä järjestelevältä henkilöstöltä, jotta tämä saatiin toteutettua. Bonuksena saatiin vielä Paattisten aluetalon kuntosali viime metreillä mukaan tarjontaan, alueen asukkaiden mieliksi sanoo liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja Joni Laakso.

Lisää liikuntahaasteesta ja Turun tarjoamista liikuntamahdollisuuksista täältä:
https://www.turku.fi/uutinen/2023-08-25_turku-tarjoaa-maksuttoman-sisaanpaasyn-liikuntapaikoille-278

Kirjoitettu 7.6.2023

Perussuomalaisten jäsen Turun kaupunginhallituksessa vaihtuu

Turun Perussuomalaisten hallitus sekä Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä valitsivat tiistaina 6. kesäkuuta pitämässään yhteiskokouksessa Turun kaupunginhallituksen naispaikalleen pitkäaikaisen kaupunginvaltuutettu Pirjo Lammen. Pirjo Lampi tulee korvaamaan kaupunginhallituksen naispaikalla kesän 2021 kuntavaaleista saakka istuneen Pirjo Niinivirran loppuvaltuustokauden ajaksi. Perussuomalaisten Turun paikallisyhdistyksen hallitus ja valtuustoryhmä nostivat valinnan tärkeiksi kynnyskysymyksiksi Lammen poliittisen kokemuksen ja suosion yli puoluerajojen Turun eri luottamustoimielimissä. Kaupunginhallituksen miespaikalla Perussuomalaisten puolesta jatkaa loppukauden ajan valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Anttila.

Lisätietoja: puheenjohtaja Sami Kesäläinen, Turun Perussuomalaiset ry, puh. 040 674 69 15

Kirjoitettu 25.5.2023

Perussuomalaiset jätti aloitteen luistelukenttien jäädytyskäytäntöjen kehittämisestä Turussa

Turun liikuntalautakunnan kokouksessa 23.5.2023 Perussuomalaisten ryhmästä laitettiin liikkeelle paikallisia liikuntaolosuhteita tukevia aloitteita. Yksi aloitteista koski koko kaupungin luisteluolosuhteiden parantamista luonnonjääkentillä talvikautena. Aloitteessa ehdotetaan etsimään sopimuskumppaneita nykyistä laajemmin liikuntapaikkojen hoitoon paikallisesti kolmannen sektorin puolelta. Meillä on ollut talvia, joina sääolosuhteet ovat heitelleet rajusti.Tämä haastaa kenttien hoitoa, mutta ei ole kuitenkaan mahdotonta, jos toteutamme jäädytystä vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti, eikä kalenteria tuijottamalla, sanoo aloitteen jättäjä Joni Laakso. Olisi tärkeää, että saisimme koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sijaitsevia kenttiä jäädytettyä edes osan aikaa talvea, jotta lapset pääsisivät harrastamaan myös talvilajeja, sanoo aloitteen allekirjoittanut Nina Tiitta.

Kirjoitettu 6.4.2023

Turun Perussuomalaiset ei kannata Jäkärlän koululaisten kuljettamista Kärsämäkeen

Turun kaupunginhallitus käsitteli maanantaisessa kokouksessaan Jäkärlän koululaisten siirtämistä Kärsämäen aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin. Kaupunginhallituksen Perussuomalaiset jäsenet Juha Anttila ja Pirjo Niinivirta ehdottivat Jäkärlän koululle suojaavien toimenpiteiden jälkeen jatkoaikaa, mutta ehdotus hävisi äänestyksessä luvuin 2-11.

-Kiire on tapa, jolla hanketta nyt valmistellaan. Kun lähdetään hosuen liikkeelle. Siitä, harvemmin syntyy mitään hyvää ja pahimmillaan se voi johtaa huonoihin tilaratkaisuihin ja karkaaviin kokonaiskustannuksiin. Olisimme toivoneet valmisteluun jatkoaikaa, jotta voimme vakuuttua, että olemme toteuttamassa oikeita ratkaisuja, sanoo Juha Anttila.

Perussuomalaiset ei pidä kestävänä ratkaisua, jossa samalla päätöksellä ollaan niputtamassa yhteen Jäkärlän, Pääskyvuoren ja Varissuon koululaisia.

Valmisteltu päätös on herättänyt suurta vastustusta myös Jäkärlän asukkaissa ja Perussuomalaisten mielestä asukkaiden huolet ja ehdotukset on kaupungin päätöksentekoprosessissa kokonaan sivuutettu.

-Olemme yhteisesti sopineet pormestarisopimuksen kärkihankkeen mukaisesti asukkaiden osallistamisesta ja kuuntelemisesta. Mielestäni se ei ole tässä käsiteltävässä asiassa toteutunut riittävällä tavalla, toteaa Pirjo Niinivirta.

Lisätietoja
Juha Anttila
040 0783830

Kirjoitettu 23.3.2023

Perussuomalaiset esitti muutoksia kotouttamisohjelmaan myös liikuntalautakunnassa

Turun kaupungin liikuntalautakunta käsitteli kuluvalla viikolla maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa. Kotouttamisohjelma on hyväksytty joulukuussa valtuustossa, mutta siihen tehdään päivityksiä kevään aikana.

Liikuntalautakunnan perussuomalaiset jäsenet esittivät kokouksessa kotouttamisohjelmaan muutoksia, joissa kotouttamisen vastuuta siirretään yhteiskunnalta yksilölle.

-Ohjelmassa esitetään maahanmuuttajille niin sanottuja kulttuurisensitiivisiä ryhmätoimintoja esimerkiksi järjestämällä uimaryhmiä vain naisille ja miehille. Tämä on erikoinen suunta yhteiskunnassa, jossa muuten pyritään häivyttämään sukupuolten rajoja. Mielestäni maassa on elettävä maan tavalla, eikä maahanmuuttajaryhmille pidä tarjota kielikoulutuksen lisäksi muita erityispalveluja, liikuntalautakunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Joni Laakso toteaa.

Perussuomalaisten esityksessä ehdotettiin, että liikuntapalveluissa pyritään ensisijaisesti saamaan maahanmuuttajia liikkumaan yhdessä suomalaisten kanssa. Yhdessä toimiminen kehittää myös kielitaitoa.

-Elämme tasa-arvoisessa yhteiskunnassa eikä ole järkevä järjestää maahanmuuttajille omia erityisryhmiä sukupuolen tai uskonnon perusteella. Maahanmuuttajia pitää saada harrastamaan kantaväestön kanssa. Omat erityispalvelut vain lisäävät väestöryhmien eriytymistä, lautakunnan jäsen Nina Tiitta huomauttaa.

Perussuomalaisten lautakuntaryhmä halusi myös, että kotouttamisohjelmassa huomioitaisiin paremmin maahanmuuttajien määrän vaikutus kotoutumisen onnistumiseen. Lautakuntaryhmän mielestä millään yhteiskunnalla ei ole kykyä kotouttaa liian suuria maahanmuuttajamääriä.

Kaikki Perussuomalaisten muutosesitykset kaatuivat lautakunnassa äänin 10-2. Perussuomalaiset ovat esittäneet muutoksia kotouttamisohjelmaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Puolueessa hämmästellään, ettei edes Kokoomuksesta ole tullut juurikaan tukea esityksille, vaikka eduskunnassa Kokoomus kyllä puhuu velvoittavan kotouttamisen puolesta.

Lisätietoja
Joni Laakso
Nina Tiitta
Kirjoitettu 21.3.2023

Kaupunginvaltuutettu Sanna Paasikivi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskunnan jäseneksi

Turkulainen kaupunginvaltuutettu Sanna Paasikivi (ps) on nimitetty Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin (Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE) Suomen valtuuskunnan jäseneksi kaudelle 2023-26 Strasbourgissa, Ranskassa neuvoston täysistunnoissa 21.3. Kongressi on neuvoa-antava elin, joka edustaa jäsenvaltioiden kunta- ja aluehallinnon toimijoita. Suomella on viisi varsinaista ja viisi varaedustajan paikkaa. Kongressilla on kaksi kamaria, kunta- ja aluekamari. Paasikivi istuu kuntakamarissa.

“Kiitän perussuomalaisten puoluejohtoa luottamuksesta ja olen mielissäni siitä, että nimitys saatiin Varsinais-Suomeen turkulaiselle valtuutetulle. Euroopan neuvoston tunnettuutta Suomessa tulisi lisätä; onhan kyseessä organisaatio, johon kuuluu 46 maata ja 700 miljoonaa kansalaista. Neuvoston ansiosta meillä on Euroopan ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuin. Näitä harvemmin tulee mietittyä, vaikka niillä on iso merkitys arjessamme. Toimiva paikallistason demokratia on aina kaiken lähtökohta. Itseäni huolettaa se, että äänestysaktiivisuus on laskenut monissa Euroopan maissa. Sydäntäni lähellä ovat myös vammaisten oikeudet”, Paasikivi kertoo.

Paasikivi muistuttaa myös, että 4.5. Turku isännöi Euroopan neuvoston ihmisoikeuspäivää osana Euroopan laajuista kampanjaa 46 maassa. Tapahtuma järjestetään Åbo Akademin Arkenilla ja Hansakorttelissa. Yhteistyökumppaneina toimivat Turun kaupunki, Åbo Akademi, Kuntaliitto ja Ihmisoikeuskeskus.

Kirjoitettu 8.3.2023

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta erimielinen kotouttamisohjelmasta

Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Kai Sorto (ps.) jätti eriävän mielipiteen lautakunnan lausuntoon kaupungin kotouttamisohjelmasta. Perussuomalaisten esittämät toistakymmentä muutosesitystä jäivät lautakunnan kokouksessa ilman kannatusta.

– Muutamilta henkilöiltä tuli kahden kesken tukea, mutta ilmeisesti ryhmäpäätökset kielsivät heitä äänestämästä muutosesitysten puolesta, Sorto valittelee.

Sorto katsoo, että vastuu kotoutumisesta tulee olla lähtökohtaisesti maahanmuuttajalla itsellään. Hänen mukaansa tämä näkökulma unohtui kotouttamisohjelmasta, jossa vieraskielinen väestö nähdään vain lukuisten tukitoimien kohteena.

– Tärkein yksittäinen toimi on tietysti panostaminen kielikoulutukseen. Toimien vaikuttavuutta pitäisi kuitenkin seurata selkeillä mittareilla, kuten kotimaisten kielien oppimistuloksilla, ja ottaa tehottamaksi osoittautuneet keinot uudelleen harkintaan.

Sorto kritisoi useita kotouttamisohjelmaan jääneitä linjauksi epämääräisiksi. Esimerkeiksi hän mainitsee tavoitteet kaupungin henkilöstön kouluttamisesta ”tiedostamattoman rasismin” vähentämiseksi tai maahanmuuttajavaltaisten alueiden houkuttavuuden lisäämisen ”sanoittamalla niiden tarina uudelleen”.

– Resurssien jatkuva lisääminen tehottomiin kotouttamistoimiin ei ratkaise koulujen ja asuinalueiden eriytymiskehityksen taustalla olevia ongelmia, eikä se ole taloudellisen tilanteen takia edes mahdollista tai järkevää, Sorto muistuttaa.

Perussuomalaiset huomauttaa myös, että kotoutumislakiuudistuksen myötä kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäväjakoon on tulossa jatkossa päällekkäisyyksiä, eivätkä kunnille maksettavat laskennalliset korvaukset riitä kattamaan palvelutuotannosta aiheutumia kustannuksia.

– Jos haitallista kehitystä ei saada muutettua, maahanmuuttajien määrän kasvu yhdistettynä heikkoon kotoutuminen kiihdyttää entisestään koulujen sekä asuinalueiden eriytymiskehitystä. Maahanmuuttoon liittyvät ongelmat, kuten syrjäytyminen, työttömyys ja rikollisuus kasvavat väistämättä. Tilanne ei voi jatkua näin.

 

Lisätietoja

Kai Sorto
Turun Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (ps)

Kirjoitettu 2.3.2023

Perussuomalaiset haluaa muutoksia kotouttamisohjelmaan

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan perussuomalaiset jäsenet Pirjo Lampi ja Vesa Suvanto tekivät yksilön velvollisuuksia korostavia muutosesityksiä, kun lautakunta käsitteli kokouksessaan Turun kaupungin kotouttamisohjelmaa.

-Nykyisellään kotouttamisohjelma lähinnä luettelee ulkomaalaistaustaisille ja vieraskielisille suunnattuja palveluja ja asettaa yleviä tavoitteita, mutta ohjelmassa ei ole riittävästi käytännön toimenpiteitä, joilla kotoutuminen aidosti onnistuisi. Ohjelmassa ei myöskään ole asetettu riittävästi mittareita, joilla kotoutumisen onnistumista voitaisiin arvioida, Pirjo Lampi huomauttaa.

Kaupungin harjoittamia kotouttamistoimia säädellään laista kotoutumisen edistämisestä. Jo nykyisellään laki asettaa vastuuta lähinnä yhteiskunnalle. Eduskunnassa ollaan juuri hyväksymässä uutta kotouttamislakia, joka entisestään vähentää kotoutujan oman toimijuuden merkitystä. Perussuomalaiset ovatkin sanoneet, että kyseessä onkin enemmän oleskelulaki kuin kotoutumislaki.

-Turun kotouttamisohjelma nykyisellään kyllä varovaisesti tunnustaa eriytyneiden asuinalueiden ja segregaation ongelmat, mutta vähättelee ongelman syvyyttä ja juurisyitä. Esimerkiksi ongelmallisten asuinalueiden houkuttelevuutta halutaan lisätä ”sanoittamalla niiden tarina uudelleen” sen sijaan, että painopiste olisi alueiden aitojen ongelmien korjaamisessa, Vesa Suvanto sanoo.

Perussuomalaiset esittivät muun muassa, että kieliopinnoissa onnistumista mitattaisiin oppimistuloksilla eikä pelkästään kohderyhmään kuuluvien uusien opiskelijoiden määrällä ja tehdyillä asettautumissuunnitelmilla. Perussuomalaisten kaikki muutosesitykset kaatuivat lautakunnan äänestyksissä, vaikka äänten jakaumissa olikin vaihtelua.

Turun kaupungin kotouttamisohjelmaa käsitellään kevään aikana muissakin Turun toimielimissä ennen lopullista hyväksymistä.

 

Lisätietoja

Pirjo Lampi

050-5904476

 

Vesa Suvanto

040-5900337

Kirjoitettu 13.12.2022

Maahanmuutto ei ole Turun menestys, mutta se voi olla Turun menetys

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Turun uuden kotouttamisohjelman. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää ohjelman hyväksymistä. Ilman voimassa olevaa kotouttamisohjelmaa kunnat eivät voi saada valtiolta korvauksia kotouttamispalvelujen kustannuksista. Valtuustokeskustelun aikana pidetyissä puheenvuoroissa perussuomalaiset valtuutetut korostivat kansallisen maahanmuuttopolitiikan kiristämisen tärkeyttä ja huomauttivat useasti kotoutumisen olevan viime kädessä yksilön vastuulla. Kaupunginvaltuutettu Pirjo Niinivirta muistutti puheessaan, että pelkkä suunnitelma yksin ei kotouta ketään.

-Suomen ylin johto ei ole toimillaan suinkaan helpottanut kaupungin kotouttamiseen liittyvää työtaakkaa, vaan se on omalta osaltaan ennemminkin vaikeuttanut sitä. Kotouttaminen ja jokaiselle tulijalle tulevaisuuden suunnitelmien hahmottaminen kävisi helpommin, kun määrät eivät olisi liian suuria, totesi Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Anttila.

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää kaupungille tuhoisana, jos Turkuun kasautuu suuria määriä maahanmuuttajia, joiden kotoutumisennuste tiedetään aiempien kokemusten perusteella huonoksi. Tiedossa on, että tällaiset suuret maahanmuuttajaryhmät aiheuttavat turvattomuutta ja lisäävät konflikteja väestöryhmien välillä ja käyvät monella tavoin yhteiskunnalle ja kaupungille kalliiksi.

Perussuomalaiset on puhunut maahanmuuttopoliittisten kiristysten lisäksi velvoittavasta kotouttamispolitiikasta, jossa tulijalla on selkeitä velvollisuuksia. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Tanskassa.

-Valitettavan usein tuntuu tapahtuvan niin, että maahanmuuttajien oikeuksista pyritään kyllä huolehtimaan kaikin keinoin, mutta entäpä ne velvoitteet. Myös ne pitäisi määritellä selkeämmin, kaupunginvaltuutettu Pirjo Lampi korosti.

Kaupunginvaltuutettu Mikael Miikkola siteerasi puheessaan lukuisia muiden kuin Perussuomalaisten pitämiä maahanmuuttokriittisiä puheenvuoroja eduskunnan viimeaikaisista keskusteluista. Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä tervehtii ilolla, että myös muissa puolueissa on orastavasti avattu silmiä maahanmuuton lukuisille ongelmille.

-Meillä on erittäin suuria lähiöitä, jotka kokoavat lisää maahanmuuttajaväestöä, koska ihmiset haluavat elää omaa kieltään puhuvien keskuudessa. Myös koulut ovat lähiöidensä näköisiä ja tällainen segregaatio tuo ongelmia, vaikka koulumaailmaan tuotaisiin positiivista erityiskohtelua, Mikael Miikkola totesi.

Kaupunginvaltuutettu Sanna Paasikivi huomautti, että maahanmuuttajataustaiset perheet tulevat usein maista ja kulttuureista, joissa naisen tasa-arvo on paljon heikompi kuin länsimaisissa demokratioissa. -Naisten heikompi asema perheessä mahdollisesti jarruttaa heidän pääsyään koulutuksiin ja
työmarkkinoille, kaupunginvaltuutettu Paasikivi pohti.

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivoo täyskäännöstä Suomessa harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan ja toivoo, että Perussuomalaisten lisäksi muutkin puolueet havahtuisivat entistä laajemmin maahanmuuton lukuisiin ongelmiin. Valtuustoryhmä ei yhdy apulaispormestari Elina Rantasen näkemykseen siitä, että maahanmuutto on Turulle menestys. Jos tarvittavia toimia ei tehdä voi maahanmuutto sen sijaan olla koko Turun menetys.

Lisätietoja

Juha Anttila

040 078 3830

Kirjoitettu 27.11.2022

Jyrki Ålandista Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin uusi puheenjohtaja

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiriyhdistys järjesti sääntömääräisen syyskokouksensa Raisiossa sunnuntaina 27. marraskuuta. Kevään 2023 eduskuntavaaleihin valmistautuvan piiriyhdistyksen jäsenistö äänesti uudeksi puheenjohtajakseen vaalivuodelle turkulaisen Jyrki Ålandin, josta tuli samalla ensimmäinen turkulainen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen puheenjohtaja.

Åland voitti selkeällä äänienemmistöllä muut vastaehdokkaansa, istuvan puheenjohtajan, Mikko Kangasojan Raisiosta, sekä Asmo Mikkolan Oripäästä ja Lauri Heikkilän Marttilasta ensimmäisellä kierroksella.

Uusiksi piirin tavoitteiksi tuleviin eduskuntavaaleihin määriteltiin viiden kansanedustajan saaminen läpi ja puolueen aseman säilyttäminen maakunnan suurimpana puolueena myös seuraavien vaalien jälkeen.

Åland piti omassa puheenvuorossaan tärkeänä ottaa huomioon punaviherhallituksen aiheuttaman nykytilan ja siitä seuraavat tulevan vaalikauden haasteet. “Ottaen huomioon nykyinen ilmiö, jossa rahalle tulee hintaa, eli korkoa, inflaatio syö ostovoimaa ja välttämättömät hyödykkeet, kuten ruoka, sähkö ja polttoaine kallistuvat vailla merkkejä hintojen nousun loppumisesta. Polttoaineiden hinta on jo nykyisellään kestämättömällä tasolla. Tämä ajaa tavallisen suomalaisen epätoivoon ja pahimmillaan epätoivoisiin tekoihin”.

“Me perussuomalaiset katsomme, että Suomi on pelastamisen arvoinen ja me olemme ainoa puolue, joka puolustaa ja on aina puolustanut suomalaisen ostovoimaa ja mahdollisuutta tulla omalla palkallaan toimeen. Tähän tulemme hakemaan ratkaisua tulevissa eduskuntavaaleissa”, Åland toteaa.

Turun Perussuomalaiset onnittelee vastavalittua piirin puheenjohtajaa ja toivottaa omalle monikautiselle puheenjohtajalleen menestystä ja jaksamista vaativaan tehtävään.

Turun Perussuomalaiset ry
Lisätietoja: Jyrki Åland, 044 286 47 82
Kirjoitettu 9.10.2022

Sami Kesäläinen jatkaa Turun Perussuomalaisten johdossa

Turun Perussuomalaiset ry järjesti kuluneen viikonlopun aikana syyskokouksensa, jossa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden myötä yhdistyksen ensi vuoden hallituksen puheenjohtajan, sekä hallituskokoonpanon valinnat.

Vuosi sitten Jyrki Ålandin seuraajaksi valittua Sami Kesäläistä esitettiin laajalti jatkamaan Turun Perussuomalaisten vetäjänä myös eduskuntavaalivuonna 2023, mutta myös Varsinais-Suomen PerusNaisten puheenjohtaja Nina Tiittaa esitettiin yhdistyksen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Kesäläinen valittiin kuitenkin lopulta jatkokaudelle kahden kolmasosan äänienemmistöllä.

Hallituskokoonpanossa Sami Kesäläisen rinnalla tulevat ensi vuonna jatkamaan Kasper Holtari, Nina Tiitta, Jyrki Åland, Mikael Miikkola, Jouni Kaunisto ja Sari Anttila, sekä uusina jäseninä Hannu Maja ja Jari Kiviharju. Paluun Turun Perussuomalaisten hallitukseen vuoden tauon jälkeen tekevät Kimmo Terho ja Pirjo Lampi.

Yhdistyksen syyskokouksessa kannettiin myös laajalti huolta sekä nuorten että ikäihmisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista korona-aikana tehtyjen laiminlyöntien jälkeen, joiden vuoksi näistä haavoittuvaisista ryhmistä huolehtimiseen peräänkuulutettiin rutkasti lisää huomiota ja resursseja siirryttäessä sote-asioissa hyvinvointialuemalliin ensi vuoden alusta lähtien.

Turussa 9.10.2022

Turun Perussuomalaiset ry
Hallitus
Käsityöläiskatu 7a
20100 Turku

Kirjoitettu 5.10.2022

Turun Perussuomalaiset erotti sitoutumattoman valtuutettunsa

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän jäsen, kaupunginvaltuutettu Pauli Kossila on erotettu 3. lokakuuta 2022 Turun Perussuomalaisten hallituksen päätöksellä Perussuomalaisten valtuustoryhmästä. Perussuomalaiset -puolueeseen kuulumaton Kossila erotettiin valtuustoryhmästä hallituksen kokouksen jälkeen, jossa valtuutettu Kossilaa kuultiin henkilökohtaisesti.

Turun Perussuomalaisten hallitus käsitteli asiaa maanantaina 3. lokakuuta 2022 pitämässään kokouksessa ja päätökseksi syntyi, että Pauli Kossila oli käyttäytynyt Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 19.9.2022 tavalla, joka ei ole kaupunginvaltuutetun ominaisuudessa toimivalle henkilölle soveliasta ja että hänen toimintansa on ollut omiaan vahingoittamaan sekä valtuustoryhmän, että koko kaupunginvaltuuston mainetta ja instituutionaalista arvokkuutta.

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä on jo aiemmin tänä vuonna huomauttanut Pauli Kossilaa tämän käytöksestä sosiaalisessa mediassa, jolloin häntä oltiin varoitettu jatkotoimista, jos sopimaton käytös sosiaalisessa mediassa, tai muussa julkisesti käytävässä keskustelussa vielä jatkuu.

 

Lisätiedot:

Sami Kesäläinen

Puheenjohtaja

Turun Perussuomalaiset ry

Käsityöläiskatu 7a

20100 Turku

puh. 0406746915

Kirjoitettu 11.9.2022

Eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiirissä nähdään viisi turkulaista PS-ehdokasta

Kevään 2023 eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiirissä Perussuomalaisten listalle on valittu viisi turkulaista ehdokasta. Tänään listaa täydennettiin viidennellä turkulaisella, Sanna Paasikivellä. Aiemmin listalle on valittu Juha Anttila, Alice Girs, Laura Kaarniharju ja Ville Tavio.
 

Kirjoitettu 19.8.2022

Turun Perussuomalaiset järjesti muistotilaisuuden terrori-iskun uhreille

Turun Perussuomalaiset muisti terrori-iskun uhreja kaupungintalon edessä torstaina. Tilaisuudessa
puheenvuoron piti Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kansanedustajaehdokas
Juha Anttila.

-Päivälleen viisi vuotta sitten tapahtui terroristinen isku täällä meillä Turussa. Terroriteko on siviileihin
kohdistuvaa raakaa väkivaltaa, Anttila muistutti puheessaan.
Vaikka terrori-iskuja oli ollut läntisessä Euroopassa jo paljon ennen Turun vuoden 2017 puukotusta, ei moni
varmaan uskonut vastaavaa voivan tapahtua täällä pohjolan lintukodossa. Suomikin on kuitenkin
monikulttuuristunut eikä ole turvassa näiden megatrendien ikäviltä, haitallisilta ja surullisiltakin
seurauksilta.

-Turun terroriteon tekijänä oli maahan saapunut turvapaikanhakija, nuori mies. Hänelle yhteiskuntamme oli
tarjonnut päänsuojaa, ruuan ja muita tukitoimia. Nämä eivät hänelle riittäneet, vaan hän päätti toteuttaa
tämän raa’an ja raukkamaisen terroriteon, joka kohdistui vielä naisiin, Anttila totesi.

Puheessaan kaupunginvaltuutettu Anttila kiitteli poliisin ripeää ja tehokasta toimintaa, jota ilman terrori-
iskun lopputulos olisi voinut olla vielä monta kertaa surullisempi. Hänen mukaansa onkin tärkeää taata
riittävät resurssit niille tahoille, jotka rajoistamme ja turvallisuudestamme vastaavat.

-Vainajat ovat olleet vainajina jo viisi vuotta ja moni on heitä ikävöinyt. Haavoittuneet ovat varmasti
ajatuksissaan palanneet useasti tapahtumahetkeen. Meidän kaikkein tulisi yhdessä tehdä kaikki voitava,
jotta kenenkään ei tarvitsisi kohdata tämän kaltaisia tapahtumia. Tulevaisuus tulee näyttämään, miten siinä
onnistuimme, Anttila päätti puheensa.

Turun Perussuomalaiset paheksuu Turun kaupungin kyvyttömyyttä tai haluttomuutta järjestää virallista
muistotilaisuutta terrori-iskun uhrien muistoksi. Yhdistys tulee järjestämään jo perinteeksi muodostunutta
muistotilaisuutta myös tulevina vuosina.

Lisätietoja

Juha Anttila
040-0783830

Sami Kesäläinen
040-6746915

Kirjoitettu 12.4.2022

Perussuomalaiset nostivat talvikunnossapidon ongelmat esiin kaupunkiympäristölautakunnassa

Poikkeuksellisen raskas talvi on koetellut turkulaisten hermoja. Osansa riittämättömistä kunnossapitotoimista ovat saaneet niin autoilijat kuin muutkin teiden käyttäjät. Autoilevan turkulaisen puolueena Perussuomalaiset saikin paljon kysymyksiä ja palautetta. Talvikunnossapidon ongelmista johtuen Jyrki Åland teki asiasta kirjallisen kysymyksen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Lautakunta totesi alustavan selvityksen pohjalta, että näin ei voida jatkaa ja nyt viranhaltijat ovat laatineet toimenpideohjelmaa missä ja miten voimme parantaa kunnossapidon palvelua.

Valvontaan ja ennakointiin tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Varsinkin lumimyrskyn sattuessa oikea aikaisuus on avainasemassa lumen poistossa. Alueellisessa valvonnassa kiinnitetään huomiota laatuun, kaluston riittävyyteen ja laatuun sekä käydään urakoitsijoiden kanssa läpi viikoittaista tehtävälistaa. Johtoajatuksena on, että valvonnasta tuleva palaute ja oppiminen siirtyvät jatkossa toiminnan kehittämiseksi.

Mikäli haluamme parantaa talvikunnossapitoa jatkossa, varsinkin runsaslumisina talvina. Tähän tulee kulumaan rahaa. Pelkästään lumenkuormaus ja kuljetus kustannukset ylittyvät 700 000 eurolla tänä vuonna. Polttoaineiden hinnankorotukset luo myös puolen miljoonan euron kustannuspaineet. Puhumattakaan laadullisesta parannuksesta ja tavoitellusta laatutasosta voi hintaa tulla yllättävänkin paljon.

Toiminnan kehittäminen:

1. Käynnistetään suunnittelu kunnossapidon paremman laadun varmistamiseksi

 • Selvitetään lähisiirtoon käytettäviä väliaikaisia lumitiloja kaupunkirakenteesta (kadut, kentät)
 • Tarkistetaan laatukriteerit ja tehdään niihin tarvittaessa muutosesityksiä
 • Vaiheistuksella tavoitellaan myös III-luokan katuverkon parempaa laatutasoa (tonttikadut)
 • Tarvittaessa esitetään III-luokan katuverkon palvelutason parantamiseksi uusia toimintatapoja kustannuksineen
 • Kehitetään edelleen digitaalisia valvontakeinoja, kuten reaaliaikaista karttajärjestelmää
 • Suunnittelu tehdään yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa

2. Käynnistetään suunnittelu yhdessä Kuntec Oy:n kanssa

 • Millä periaatteella poikkeuksellisen lumitilanteen aikana olisi mahdollista käyttää joustavasti sidosyksikköä lumen kuormaukseen ja kuljetukseen, jolla voitaisiin nopeammin purkaa ongelmatilanteita.
 • Millä periaatteella, kustannuksilla ja sopimusteknisillä toimenpiteillä olisi mahdollista varata kalustoa pahojen lumitilanteiden purkuun
 • Lisätyöperiaatteella eri urakka-alueille.
 • Mitä nopeammin lumikasat saadaan pois kriittisiltä paikoilta, sitä nopeammin muut työt päästään tekemään (tahdistava työvaihe).
 • Hinta-arviot kaluston varaamisesta esim. X yksikköä/3 kk

3. Kehitetään tiedottamista ja yhteistyötä edelleen kunnossapidon vastuurajojen osalta kiinteistönomistajien suuntaan etenkin ruutukaava-alueilla

Paljon toimenpiteitä ja päätettävää jatkossa, mutta nyt on sellainen tuntuma, että asia otetaan tosissaan. Muista palautteesi on edelleen tärkeää, sillä ilman sitä emme pysty toimintaa kehittämään.

 

Lisätiedot ja kysymykset: Jyrki Åland, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, jyrki.aland@nullturku.fi

Kirjoitettu 12.4.2022

Perussuomalaisten puheenjohtajan, Riikka Purran, Turussa pitämä puhe lauantaina 9.4.2022

“Hyvää aurinkoista lauantaipäivää turkulaiset ja muut läheltä saapuneet.

Aivan erinomaisen mukavaa olla taas täällä. Itseasiassa tämä on tällä viikolla jo toinen päivä, tai toinen kerta Turussa – minähän ramppaan täällä aivan jatkuvasti. Tänään vietetään Suomen kielen päivää – Agricolan päivää – ja jossa Turkukin on oleellisessa roolissa, mitä muistelin itsekin tuossa aamulla ottaneeni monet kerrat kuvia tuolla kirkolla, Agricolan patsaalla.

Mutta nyt ei mennä ihan Agricolaan asti; mennään Suomea ja koko Eurooppaa erityisesti koskettaviin asioihin, eli Ukrainan sotaan.
Me kaikki olemme helmikuun lopusta asti joka ikinen päivä lukeneet uutisia, nähneet kuvia – seuranneet tätä Venäjän karmeaa hyökkäystä Ukrainassa, joka on nyt erityisesti viime päivinä alkanut saada suoranaisen kansanmurhan suunnitelman piirteitä.
Erityisesti sosiaalisessa mediassa meitä vastaan tulee kuvia ruumiista – ihmispinoista. Sellaista sodan kuvastoa, jota emme ole tottuneet Euroopassa hyvin pitkään aikaan nähtäväksi, omassa sukupolvessani ei koskaan.

Eilen itselleni tuli sosiaalisessa mediassa vastaan kuva lapsen pehmoeläimestä, joka oli veressä. Se oli tippunut asemalla, johon Venäjä oli hyökännyt raskain asein, ohjusiskuin. Kuolleiden joukossa oli lapsia, paenneita perheitä. Jotenkin tämä pieni pehmoeläin siellä maassa, se oli niin koskettava, kuten nämä kaikki – kuten eilen Eduskunnassa kuulimme Ukrainan presidentin puheenvuoron. Kaikki tämä koskettaa hyvin syvälle meitä. Kaikki me haluamme, että Ukrainan sota saadaan päätökseen. Ja samaan aikaan kun tiedämme, että kyse on meidän omasta naapurimaastamme, joka on tämän hävityksen ja tappamisen takana, niin me tiedämme kaikki, että se sama voisi koskea Suomea. Me kaikki tiedämme historiasta – meidän omasta kivuliaasta historiastamme – että sellaista on tapahtunut Suomessa. Ja tämä luonnollisesti on koko Suomen eduskuntaa myöden herättänyt tähän uuteen aikaan, jossa vaaditaan uudenlaisia päätöksiä, uudenlaista varautumista, uudenlaista keskustelua siitä, mitä meidän täytyy tehdä, jotta me kykenisimme tällaisen kohtalon Suomessa – miten me onnistuisimme päättymään Ukrainan sodan.

Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa on yleensä yksi, tai kaksi aihetta. Tällä hetkellä sodasta johtuen on käytännössä yksi ja se on Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys. Silloin kun puhutaan näin isoista, Suomen turvallisuuspolitiikkaa koskettavista asioista – koko tämän valtion ja kansakunnan tulevaisuudesta ja olemassaolosta – silloin ei oppositiopolitiikalle ole hirvittävän paljon tilaa. Tässä pyritään kaikkien puolueiden kesken yhtenäisyyteen. Silloin kun me mietitään asioita, miten Suomi pidetään turvassa tässä maailmassa, minkälaisia liittoutumisia, mihin suuntaan ollaan tekemässä, se koskettaa kaikkia puolueita. Kun puhutaan Natosta, puhutaan suurista asioista. Kuitenkin tästä sodasta johtuen ja ylipäätänsä kaikki ne muut asiat, jotka Suomessa sitä ennen ovat olleet vallalla, ne ovat yhä edelleen, mutta kuten sanoin, keskusteluun mahtuu yleensä ainoastaan yksi asia – ja tällä hetkellä se on kansamme turvallisuus ja Nato-jäsenyys.

Perussuomalaiset on pohjimmiltaan turvallisuuspuolue – ei vain näissä aloissa, vaan aina. Silloin kun puhutaan kansakunnan hyvinvoinnista, kansakunnan turvallisuudesta, koko suomalaisuuden ytimestä – siitä, että me puolustamme sitä, me puolustamme tätä maata sen ihmisiä, me uskomme suomalaisten erityisyyteen. Se ei ole yhdentekevää, keitä täällä asuu, tai minkälainen maa tämä on. Me ymmärrämme, että meillä on oma kulttuuri, oma kansa, meillä on omat kielet ja me haluamme huolehtia niistä.

Turvallisuuspuolue kykenee sanoittamaan olemassaoloaan ja tavoitteitaan myös tällaisena poikkeusaikana. Meille tärkeysjärjestys on kaikissa oloissa se, että suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi tulee ensimmäisenä. Meidän ei ole tarvinnut muuttaa sitä viime viikkojen aikana. Olette kuitenkin niin hallituspuolueilta, kuin muualta oppositiosta, että muut puolueet ovat ottaneet meidän sanastoamme käyttöönsä. Hallituksesta on puhuttu, että nyt on tärkeysjärjestys mennyt uusiksi, nyt on turvallisuus siellä ykkösenä, nyt mietitään näitä asioita. Tietenkin on hienoa, mikäli näin on oikeasti tapahtunut, mutta mietitäänpä sitten mitä se oikeasti tarkoittaa jos “tärkeysjärjestys on muuttunut”. Jos turvallisuusasiat, perusasiat – eli Perussuomalaistenkin ajamat perusasiat – ovat nousseet sinne ylimmäksi, jonkun on pitänyt vastaavasti laskea. Joku Suomen keskusta-vasemmistohallitukselle tai Kokoomukselle ei sitten ole enää yhtä tärkeää, kuin se oli ennen. Pystyttekö sanomaan yhtään sellaista aihetta, joka olisi laskenut siellä tärkeysjärjestyksessä? Minä en ainakaan pysty.

Tottakai hallitus on nostanut puolustusmäärärahoja, jota Perussuomalaiset on voimakkaasti kiittänyt ja tukenut tätä päätöstä – mutta mistä sitten on otettu pois? Onko jonkinlainen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite vedetty takaisin? Onko joku koalitiohallituksen puolue – esimerkiksi Vihreät – suostunut joustamaan jostakin tavoitteestaan? Ei ole. Kaikki on tehty vain tähän päälle; varsinainen tärkeysjärjestys ei ole oikeasti muuttunut, mutta puheet ovat muuttuneet. Tämä, että muiden puolueiden keskusteluissa on aivan selviä epäloogisuuksia, niihin ei monikaan ota kiinni – ei pääministeriltä koskaan kysytä, että mistä hallitusohjelman kirjauksesta tai tavoitteesta te olette valmiita luopumaan, jotta kyetään tekemään panostuksia Suomen turvallisuuteen ja suomalaisten pärjäämiseen.

Viime päivinä Perussuomalaiset on julkaissut useaan kertaan erilaisia vertailuja siitä, mihin rahaa voidaan laittaa. Ne samat summat, joita tämä maa edelleen tällä hetkellä työntää maan ulkopuolelle milloin mihinkin hankkeeseen Afrikassa, milloin lähi-idässä – milloin minkäkinlaiseen kunnianhimoon, solidaarisuudessa ja kansainvälisessä parantamisessa. Niitä on paljon. Silloin ei puhuta rahasta, mutta silloin kun tehdään Suomeen satsauksia – oli kysyms sitten hoitoalan tarpeista tai jostakin muusta, silloin on aina kyse rahasta. En jaksa muistaa kuinka monta kertaa perussuomalaisille on vastattu Eduskunnassa kun olemme kysyneet, että “Hallitus hyvä, tässä maassa kansalaiset eivät pärjää näiden arjen kustannusten kanssa. Autoilu maksaa niin paljon että monet jotka joutuvat tekemään pitkää matkaa töihin he miettivät, että kannattaako edes käydä töissä”. Asumisen järjettömät kustannukset, nyt jo noussut ruuan hinta, joka – tiedättekö – tulee nousemaan seuraavina kuukausina vielä huomattavasti. Yksi arvio on, että keskituloisen mediaanikansalaisen elinkustannukset tulevat nousemaan kaksi- ja puolituhatta euroa vuodessa. Tämä on vielä maltillinen skenaario – on paljon suurempiakin esitetty.

Mitä sitten tehdään? Miten suomalainen täällä pärjää? Se että valtiovarainministeri ilmoittaa, että näissä oloissa suomalaisen on välttämätöntä leikata elintasostaan, mutta samaan aikaan hallitus ei itse tarkasta omaa linjaansa, se on pöyristyttävää. Nimenomaan se. Me tiedämme, että tästä kansasta kyllä riittää venymään, me kaikki ymmärrämme, että sodasta lähialueillamme on vaikutuksia siihen, millaista elämää me kaikki tulemme elämään – mutta mikäli samaan aikaan hallitus tekee kaiken kuten ennenkin sen lisäksi, että se toki joutuu tekemään akuutin tilanteen takia uusia toimia, se ei kertakaikkiaan ole kestävää.

Tässä uudessa kehysriihessä hallitus päättä leikata neljäkymmentä miljoonaa esimerkiksi kehitysyhteistyöstä – siis neljäkymmentä miljoonaa siitä lähemmäksi puolestatoista miljardista, jota sinne vuosittain laitetaan. Hallitus ei ole lisäämässä helpotusta autoiluun, ei ruuan hintaan. ei, maatalouteen on tulossa pienenmoinen tukipaketti, mutta valitettavasti sen vaikutukset siihen, että tässä maassa olisi riittävän kohtuuhintaista kotimaista ruokaa saatavilla kaupoista, riittävän kohtuuhintaista energiaa, jota voisivat yksilöt ja yritykset käyttää, tämä ei valitettavasti kykene takaamaan sitä.

Samaan aikaan kun me olemme kaikki sitä mieltä, että venäläisestä fossiilienergiasta pitää kyetä irrottautumaan mahdollisimman pian, ilmastokunnianhimosta muuten ei olla valmiita luopumaan lainkaan. Samaan aikaan kun hallitus valmistelee turvallisuusselontekoa, eli tätä kriittistä uutta selontekoa, se valmistelee myös uutta ilmastoselontekoa. Samaan aikaan vihreä ministeri kertoi, että kunnille ja hyvinvointialueille on tulossa uusia ilmastovelvoitteita.

Tosiasia on, että näitä kaikkia kunnianhimoja, venäläisestä fossiilienergiasta luopumista, ilmastokunnianhimoa ja sitä, että suomalainen pärjäisi tässä kaikessa, niitä ei voida edistää kaikkia rinnakkain, vaan jonkin niistä pitää nousta tärkeimmäksi.
Samaan aikaan kun meille tulee kymmeniätuhansia ukrainalaisia sotapakolaisia, joita kaikkia me haluamme auttaa, tulee kaikenmoista muutakin maahanmuuttajaa. Miksi? Perussuomalaiset on esittänyt, että voitaisiinko pakolaiskiintiö nollata näissä oloissa seuraaviksi vuosiksi. “Ei onnistu.” Voitaisiinko edes olla edistämättä sellaista suomalaiselle veronmaksajalle maksavaa maahanmuuttoa, josta ei ole hyötyä? “Ei voida.”

Koko ajan etenee kaikki – kaikki entiset kunnianhimot, kaikki maailmanparantaminen. Uskokaa tai älkää, tällä viikolla Eduskunnassa tehtiin päätös siitäkin, että laittomasti maassa olevat, karkoitusuhan alaiset ihmiset saavatkin jäädä tänne opiskelemaan, saavat opiskeluoikeuden, saavat jopa paremmat opintososiaaliset etuudet, kuin suomalainen – näissä oloissa!
Edes tästä yhdestä hallituksen esityksestä ei kyetty luopumaan. Ja meille kerrotaan, että meidän tulee olla valmiita luopumaan meidän elintasostamme. Ja tänään kuulemma – katsoin tuossa nopeasti uutisia ennen kuin tulin tänne – pääministeri on sanonut televisiossa, että suomalaisten tulee olla valmiita tukemaan myös Saksaa luopumaan venäläisestä fossiilienergiasta.

Tämä on tietenkin ihan totta, tämä on meidän kaikkien asia – koko Euroopan asia – mutta ei kai se vain tarkoita sitä, että tämä vereslihalle verotettu kansa tässä maassa, jonka julkinen talous on rapakunnossa, että me alkaisimme maksaa enemmän Saksaan – Euroopan suurimpaan talouteen. Ei tässä ole kuulkaa mitään järkeä. Juuri siksi se tärkeysjärjestys pitää olla selvä.

Vaikka ollaan isojen asioiden kanssa tekemisissä, siitä huolimatta tässä maassa nimeltä Suomi, meidän fokus pitää olla täällä – oman kansan pärjäämisessä, oman maan turvallisuuden takaamisessa. Euroopan eteen me tietenkin teemme mitä me voimme, mutta ei voida olettaa, että tämän kriisin varjolla edistetään EU:n federalismia yhä pidemmälle, jossa pieni suomalainen joutuu maksamaan aina vain enemmän. Kyllä Saksalla on rahaa – myös saksalaisten elintaso joustaa alaspäin, jos on pakko. Ja samaan aikaan täytyy ymmärtää, että Saksassa on saksalaiset päätöksentekijät, joiden tärkein kohde on Saksan kansa – Suomessa on Suomen kansa.
Ja vielä kun energiaan liittyen meillä ei oma tonttikaan ole lainkaan selvillä, kyllä ensin pitää pitää huolta, miten Suomi ja suomalaiset pärjäävät.

Toisinsanoen, jos meillä on tärkeysjärjestys, jossa ykkösenä on turvallisuus, sota Euroopassa, Suomen selviäminen ja hyvinvointi, niin tämä ei voi olla mitään ministerin kauniilta kuulostavaa puhetta – me tarvitaan tekoja jotka näyttävät, että näin se juuri on.
Velkaa lisätään, kukaan ei kyseenalaista sen tarvetta tilanteessa jossa on pakko reagoida, mutta se edellytää sitä, että se käytetään oikein – se käytetään siihen, että suomalainen pärjää tässä maassa ja hänen arjen kustannuksensa helpotetaan. Vastuuntuntoinen hallitus luopuisi kaikesta turhasta, kaikesta toissijaisesta ja keskittyisi pelastamaan tätä maata ja huolehtimaan siitä, että me selviämme näistä oloista.

Ylipäätäänsä näitä erikoisia oloja on käyty melkein jo kaksi ja puoli vuotta, eikä valitettavasti loppua näy. Perussuomalaisten poliittinen lokero ei suinkaan ole kapenemassa tai häviämässä monien ikäväksi, vaan päinvastoin. Nämä ajat tuottavat Suomea, jossa Perussuomalaisille on entistä suurempi tilaus; me olemme Suomen ainoa puolue – yhä edelleen – jolle ensimmäisenä ihan oikeasti tulevat ne perusasiat. Hyvinä ja vauraina aikoina idealismi ja haihattelu voivat voittaa alaa, mutta meidän realismimme – Suomen ja suomalaisuuden puolustamisemme, tämän pienen, upean maan hyvän edistäminen – se on aina kaiken pohjana ja kaiken perustana. Niin silloin kun menee hyvin, silloin kun on uhkaavaa, silloin kun eletään poikkeusta – aina – ja sen takia Perussuomalaisille tämä tärkeysjärjestys on hyvin helppo, eikä sitä tarvitse tarkistaa sen mukaan, mitä on tapahtunut.

Arvoisat kuulijat, toivotan teille vielä oikein hyvää Suomen kielen päivää, Mikael Agricolan päivää ja hyvää tulevaa pääsiäistä. Kiitos.”

Kirjoitettu 17.2.2022

Turun Perussuomalaiset vaatii aloitteellaan selvitystä laittomasti maassa oleskelevien palveluista

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan perussuomalaiset jäsenet Pirjo Lampi ja Vesa Suvanto vaativat aloitteessaan kaupungilta selvitystä laittomasti maassa oleskelevien hätä- ja kriisimajoituksen sekä kiireettömän hoidon kustannuksista ja jatkosta.

– Laittomasti maassa olevien hätämajoituksen järjestämisestä tehtiin sopimus SPR:n kanssa 15.5.2018. Palvelupaikka sijaitsi Varissuolla kerrostaloasunnossa. Sosiaali- ja terveyslautakuntaa informoitiin sen käyttöasteesta aina silloin tällöin sitä pyytäessäni ja silloin, kun sopimuksen jatkamisesta päätettiin lautakunnassa, muistuttaa lautakunnan pitkäaikainen jäsen Pirjo Lampi

Viranhaltijapäätöksellä palveluntuottaminen suorahankintana siirtyi Luona Oy:lle 14.12.2020 -14.6.2021. Suorahankintaa perusteltiin tarpeena pilotoida aikaisempaa kevyemmin tuetun palvelun toimivuutta. Lautakunnan kokoukselle 03.02 2021 tuotiin esitys hätä- ja muun akuutin kriisimajoituksen kilpailuttamisesta ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Lautakunta on viimeksi saanut selvityksen laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden kriisi- ja hätämajoituksessa kokouksessa 9.6.2021.

Hätä- ja kriisimajoituksen lisäksi Turun kaupunki tarjoaa laittomasti maassa oleville raskaana oleville ja alle 18-vuotiaille henkilöille ei-kiireellisiä terveyspalveluita.

– On huomattavaa, että turvapaikanhakijoiden ikäselvityksissä on paljon epävarmuutta. Suomen kunnista Helsinki ja Espoo tarjoavat myös vastaavaa kiireetöntä hoitoa. On oletettavaa, että laittomasti maassa olevat kasautuvat näihin kolmeen kaupunkiin, sillä lakisääteisiä palveluita kattavammat palvelut toimivat maan sisäisenä vetovoimatekijänä, lautakunnan jäsen Vesa Suvanto toteaa.

Vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle. Mikäli tuolloin myös kaupungin tarjoamat laittomasti maassa olevien palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, vaatii tämä selvitystä. Lautakunta on 3.2.2021 tehnyt päätöksen hätä- ja muun akuutin kriisimajoituksen kilpailuttamisesta vuoden 2023 loppuun, joka ilmeisesti sitoo hyvinvointialuetta, jos palvelut alueelle siirtyvät. Päätös on tehty ennen hyvinvointialueuudistuksen hyväksymistä eduskunnassa

Perussuomalaisten lautakuntaryhmä ehdottaa aloitteessaan seuraavia toimenpiteitä:

Lautakunnalle annetaan selvitys hätä- ja kriisimajoituksen sekä laittomasti maassa olevien kiireettömän hoidon tilanteesta, käyttömäärästä ja kustannuksista sekä siitä, mitä palveluja laittomasti maassa oleville on tarjottu. Lautakunnalle annetaan selvitys siitä, miten hätä- ja kriisimajoitus sekä Turun kaupungin tarjoama laittomasti maassa oleskelevien kiireetön hoito aiotaan toteuttaa hyvinvointialueella. Lautakunnalle annetaan arvio tarjottavien palvelujen kustannuksista ja niiden rahoituksesta. Turun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, jotta myös hyvinvointialueen vastaaville toimielimille annetaan säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain, selvitys maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden tilanteesta, jos nämä palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle.

Kirjoitettu 21.1.2022

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä piti vuosikokouksen 2022

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä piti vuosikokouksen perjantaina 21. tammikuuta 2022 etäyhteydellä.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Juha Anttila ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Laura Kaarniharju. Valtuustoryhmän sihteeriksi valittiin Alice Girs. Muut valtuustoryhmän jäsenet ovat valtuutetut Ville Tavio, Mikael Miikkola, Sanna Paasikivi, Pirjo Niinivirta, Pirjo Lampi ja Pauli Kossila sekä varavaltuutetut Sami Kesäläinen, Martti Sipilä, Heikki Laaksonen, Kasper Holtari, Jyrki Åland, Sami Peltola, Vesa Suvanto, Marko Paukku ja Joni Laakso.

Kirjoitettu 9.1.2022

Turun Perussuomalaisten hallitus vuodelle 2022 on järjestäytynyt

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus vuodelle 2022 piti järjestäytymiskokouksensa sunnuntaina 9. tammikuuta Turun Messukeskuksessa.

Yhdistyksen tuore puheenjohtaja Sami Kesäläinen aloitti työrupeamansa nuorekkaan rennolla, mutta silti määrätietoisella ja menestyshakuisella otteella saavuttaen oitis hallituksensa suosion.Turun Perussuomalaisten hallitus valitsi yhdistyksen pitkäaikaisen sihteerin, Kasper Holtarin, jatkamaan tehtävässään, mutta samalla myös yhdistyksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uudeksi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin lehtori Sari Anttila. Nina Tiitta valittiin tuomaan talousvastuullista näkemystä yhdistyksen uutena rahastonhoitajana. Muina hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2022 Jyrki Åland, Laura Kaarniharju, Alice Girs, Mikael Miikkola, Hannele al-Hamzawi, Vesa Suvanto sekä Jouni Kaunisto.

“Järjestäytymiskokous meni hyvässä hengessä ja henkilövalinnoissa päästiin keskustelun kautta yksimielisiin päätöksiin. Järjestäytymiskokouksen tavoitteissa oli lanseerata yhdistyksen toiminnalle vuosikello ja luoda hallituksen työskentelylle aiempaa osallistavampi ja ennakoivampi työtapa, jolla välttää asioiden reaktiivista hoitamista. Kaikenkaikkiaan olen erittäin tyytyväinen”, puheenjohtaja Kesäläinen iloitsee.

Turun Perussuomalaisten hallitus keskittyy nyt seuraavat pari viikkoa tukemaan omien, paikallisten ehdokkaidensa aluevaalikampanjoita. Yhdistyksen hallitus haluaakin kannustaa niin turkulaisia, kuin kaikkia varsinaissuomalaisia etsimään oman ehdokkaansa ja hakeutumaan vaaliuurnille sunnuntaina 23. tammikuuta, jotta demokratia toimisi ja maakuntamme sote-palveluiden laatu ja kustannustehokkuus voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Sami Kesäläinen, puh. 040 674 6915
Kirjoitettu 17.12.2021

Taloudellista ja oikeudenmukaista liikuntapaikkakehittämistä

Turun liikuntalautakunnan kokouksessa 14.12. käsiteltiin liikuntapaikkaverkkosuunnitelman tulevaisuuden linjauksia. Pitkään valmistellussa kehittämissuunnitelmassa oli paljon hyvää ja uusia ratkaisuehdotuksia, mutta myös puutteita. Aineistoon perinpohjaisen tutustumisen jälkeen päädyimme tekemään muutosesityksen ehdotettuihin kehittämissuunnitelman linjauksiin, kohtaan, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa yksityisen liikuntapaikkarakentamisen merkittävä lisääminen. Esityksemme sai lautakunnassa laajaa kannatusta ja korvasi näin pohjaesityksen.

Me perussuomalaiset näemme, että korvaavien ydinliikuntapaikkojen tulee olla kaupungin investointilistan kärkipäässä. Perussuomalaisille on tärkeää turvata keskeisillä liikuntapaikoilla, joissa on korkea käyttöaste, tasapuolinen vuoronjakojärjestelmä ja kohtuulliset harrastuskustannukset kaikille käyttäjilleen pitkälle tulevaisuuteen. Nyt esitettyjen kehittämisratkaisujen taustalla on aistittavissa liikuntapaikkojen korjausvelkapaniikki ja kaupunki yrittää hakea sokeana ratkaisua yksityisistä sijoittajista. Mielestämme kaupungin tulee varmistua siitä, että päätäntävalta säilyy jatkossakin kaupungin käsissä, eikä liikuntapaikkatarjontaa ala ohjata yksityiset toimijat.

Liikuntapaikkaverkkomme korjausvelka ei ole muodostunut hetkessä, vaan liikuntapaikkojen huolestuttavan huono kunto on vuosien laiminlyöntien tulosta. Kaupungin investointilistalla liikuntapaikat ovat kerta toisensa jälkeen jääneet muiden tärkeämmiksi arvotettujen investointien varjoon. On täysin selvää, että kaupungin täytyy jatkossa priorisoida investointikohteensa. Ilman sen suurempia vastakkainasetteluja todettakoon, että tänäkin syksynä on useisiin muihin kuin liikuntainvestointeihin päätetty kohdistaa kymmeniä miljoonia euroja. Nyt viimein on kaupungin esitettävä todellinen tahtotila myös elinkaarensa päässä olevien liikuntapaikkojen korvaamiseksi. Kauan on puhuttu ja tutkittu, nyt on tekojen aika.

 

Laura Kaarniharju, liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja

Joni Laakso, liikuntalautakunnan jäsen

Kirjoitettu 29.9.2021

Turun Perussuomalaiset korostavat väkivallan ehkäisemisen tärkeyttä liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa

Turun Perussuomalaiset haluaa olla edistämässä väkivallatonta liikunta- ja urheiluseuratoimintaa
Turussa, sekä korostaa reilua peliä ja epäurheilijamaisen käytöksen ehkäisyä kaikessa
liikuntaharrastamisessa. Olemme huolissamme urheilun saralla viime aikoina ilmenneistä
väkivaltatapauksista ja epäasiallisen käytöksen lisääntymisestä.

Liikuntalautakunta myöntää hakemusten perusteella avustuksia liikunta- ja urheiluseurojen sekä
liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemiseksi noin 1,4 miljoonaa euroa vuosittain.
Liikuntalautakunta kokoontui tiistaina 28.9.2021 päättämään avustusperiaatteista vuodelle 2022.

Laura Kaarniharjun esityksestä Joni Laakson kannattamana avustusten periaatteisiin lisättiin lautakunnan yksimielisellä päätöksellä tarkennus väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisyn tärkeyden korostamiseksi:
”Erityisesti liikuntalautakunta haluaa korostaa häirinnänvastaisuutta ja väkivallattomuutta
liikunta- ja urheilutoiminnassa. Liikunta-avustuksia hakevien seurojen ja yhdistysten on
ennaltaehkäistävä häirintää, epäurheilijamaista käytöstä ja väkivaltaa kaikessa toiminnassaan.”

Lisäksi Joni Laakson aloite: ”Frisbeegolf-radan rakentaminen pohjoiseen Turkuun” turkulaisten
liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi, sai vankkaa kannatusta. Olemme erittäin iloisia siitä, että
meille tärkeitä asioita kannatettiin yli puoluerajojen.

Kirjoitettu 18.9.2021

Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtui

Turun Perussuomalaiset on pitänyt sääntömääräisen vuosikokouksensa Turun kristillisellä opistolla lauantaina 18. syyskuuta. Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Jyrki Åland oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei aio enää hakea neljättä jatkokautta Turun Perussuomalaisten puheenjohtajana. Luopumistaan puheenjohtajuudesta Åland perustelee seuraavasti: “Nyt kun Perussuomalaiset on Turussa jo keskisuuri puolue, on aika leventää hartioita myös yhdistyksen päätöksenteossa. Meille on tullut lukuisia hyviä tyyppejä, joten nyt on aika siirtää vetovastuu nuorille ja nälkäisille tekijöille. En ole kuitenkaan poistumassa Turun poliittiselta kentältä minnekään. Tarkoituksena on myöskin hakea 10. lokakuuta Varsinais-Suomen Perussuomalaisten piirin puheenjohtajaksi. Vaikka olenkin tunnetusti kova tekijämies, niin kaksi puheenjohtajuutta olisi melko mahdoton tehtävä jopa minulle”, Åland naurahtaa.

Turun Perussuomalaisten jäsenistö valitsi nyt ensimmäiselle kaudelleen uudeksi puheenjohtajakseen tuoreen puolueaktiivin, Sami Kesäläisen, joka voitti äänestyksen tiukalla toisella kierroksella yhdistyksen nykyisen sihteerin, Kasper Holtarin, äänin 25-20. Kesäläinen on taustaltaan 39-vuotias, perheellinen, lääketeollisuudessa työskentelevä teknisen organisaation päällikkö. Kesäläinen tuli valituksi kesän 2021 kuntavaaleissa Perussuomalaisten ensimmäiselle varasijalle Turussa. Kesäläinen uskoo, että yhdistys saa hänestä osallistavan, vastuuta jakavan ja kenttää kuulevan puheenjohtajan.
– Haluan tuoda uusia, osallistavia johtamis- ja kokouskäytäntöjä yhdistyksen toimintaan, joilla luodaan edellytyksiä yhdistyksen jäsenten kuulemiselle päätöksenteon tueksi. Puheenjohtajan roolissa pystyn toimimaan linkkinä valtuustoryhmään päin, johon itsekin kuulun, Kesäläinen toteaa.

Tuekseen tuore, tuleva Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja saa uudistuneen, mutta silti kokeneen hallituksen, jonka jäseninä valittiin jatkamaan Kasper Holtari, Jyrki Åland, Laura Kaarniharju, Alice Girs ja Hannale al-Hamzawi, sekä paluun paikallisyhdistyksen hallitustyöskentelyyn tekevä Turun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mikael Miikkola. Uusiksi jäseniksi valittiin Nina Tiitta, Sari Anttila, Vesa Suvanto ja Jouni Kaunisto.

Jyrki Åland toteaa väistyvänä puheenjohtajana olevansa tyytyväinen yhdistyksen tekemiin valintoihin ja toivoo tämän ryhmän iskevän syvälle Turun poliittisen taistelukentän ytimeen. “Toivotan tuoreelle puheenjohtajalle onnea ja menestystä, vaikkakin tarvittaessa tulen toimimaan mentorina parhaani mukaan. Älkäämme toivoko keveitä taakkoja, vaan vahvoja selkiä.”

Lisätietoja antavat Jyrki Åland, 044 286 4782 / Sami Kesäläinen 040 674 6915

Kirjoitettu 28.4.2021

Talkoovoimin aatetta ja ilosanomaa turkulaisille

Turun Perussuomalaiset ovat jakaneet puolueen lehteä viimeiset vuodet lähinnä kampanjavetoisesti. Kaikki muuttui kun vuosi sitten hallitus päätti aloittaa lehden jaon organisoidusti. Yhdistyksen jäseniltä kysyttiin ketkä haluaa auttaa ja lähteä yhteisiin talkoisiin mukaan ja ilolla voimme todeta, että vielä on talkoohenkeä tallella.

Talkooväkemme on ahkeroinut niin tuulessa ja tuiskussa kuin paahtavalla helteellä jo 12 numeroa turkulaisiin koteihin lehtiä on jaettu lähes satatuhatta (100 000) ja kun kuntavaalinumero tulee niin päästään kirkkaasti yli sadan tonnin.

Vuoden uurastuksen jälkeen yhdistyksen hallitus päätti muistaa muutamia isojakin määriä lehtiä kantaneita jäseniään, tästä erittäin tärkeästä työstä puolueen ja yhdistyksen eteen Perussuomalaisten ”jotain rajaa” hupparilla.

Palkitut: Marjo Lammervo, Veikko Alkio ja Juha Mustikkamaa (kuvassa oikealla).

Iso kiitos kaikille jotka ovat olleet tai ovat vieläkin mukana. Mikäli haluat mukaan, niin pistä rimpauttaen 044-2864782 Jyrkille, niin katsotaan onko jako alueita vielä tyhjänä

 

PS: Toimistolla PS T-paitaa ja lippalakkeja myynnissä

Kirjoitettu 8.3.2021

Turun Perussuomalaiset jätti täyden sadan ehdokkaan kuntavaalilistan

Turun Perussuomalaiset ry. on tehnyt yhdistyksenä oman ennätyksensä ja jättänyt tänään maanantaina 8. maaliskuuta keskusvaalilautakunnalle täyden sadan ehdokkaan kuntavaalilistan. ”Turun Perussuomalaisilla on nyt laajin ja laadukkain lista koskaan – olemme saavutuksesta itsekin todella ylpeitä”, kehuu Turun Perussuomalaisten pitkäaikainen puheenjohtaja, Jyrki Åland.

“Sen sijaan Oikeusministeriön ja sitä johtavan oikeusministerin voidaan katsoa epäonnistuneen tehtävässään. Meille on tärkeää, että vaalit voidaan järjestää turvallisesti siten, ettei kenenkään tarvitse pelätä tartuntoja, tai demokraattisen päätöksenteon ja vaikuttamismahdollisuuksien rappeutumista”, Åland toteaa.

Turun Perussuomalaisten hallitus katsookin vaalien siirtämisen perimmäisen tarkoituksen olleenkin liitoksissaan natisevan hallituksen ja persupelossaan vapisevien hallituspuolueiden epätoivoinen viimeinen yritys täydentää omia listojaan.
Jos ehdokasasettelun annetaan jatkua vielä 9. maaliskuuta jälkeenkin, Turun Perussuomalaiset katsoo näytetyksi toteen, että syyt vaalien siirtämiselle ovat puhtaasti poliittiset ja koronaepidemiaa on käytetty lähinnä tekosyynä.

Turun Perussuomalaisten hallitus paheksuu suuresti koronaepidemian varjolla taktikointia vaalien siirtämiseksi ja jakaa Perussuomalaiset rp:n kanssa näkemyksen, että vaalit tulee järjestää alkuperäisen aikataulun mukaan sunnuntaina 18. huhtikuuta.

”Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson lausui Yleisradion haastattelussa vielä joulukuussa, miten ’Demokratiaan kuuluu, että vaalit toimitetaan ajallaan tarvittaessa vaikeissakin olosuhteissa’. Nyt vaalien siirtämistä perustellaan hatarin syin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen epärealistisella Excel-kokeilulla, jossa tartuntamäärien kasvuvauhti oltiin laskettu eksponentiaalisesti ja nyt siihen tartutaan kuin hukkuva viimeiseen oljenkorteen. Jopa THL:n johtaja Mika Salminen vetosi hallitukseen, ettei tuota laskelmaa pitänyt ottaa kirjaimellisesti, koska se ei ollut varsinainen ennuste”, ruotii Turun Perussuomalaisten sihteeri Kasper Holtari.

”Turun Perussuomalaisten hallitus haluaa kiittää kaikkia ehdokkuudesta kiinnostuneita, ehdolle pyrkineitä ja haastatteluihin saapuneita, jotka osoittivat aktiivisuudellaan ja innokkuudellaan, että kaupungissamme todella on tilausta kristillissosiaalista arvopohjaa vaalivalle, isänmaalliselle ryhtiliikkeelle. Valitettavasti kaikki halukkaat eivät mahtuneet tällä kertaa mukaan, vaikka olisimmekin halunneet ottaa ehdolle vielä monia aktiivisia ja perussuomalaisesti ajattelevia turkulaisia. Turun Perussuomalaisten politiikka perustuu vastuulliselle välittämiselle ja taloudenpidolle. Tehdään siitä vaaleissa totta”, päättää puheenjohtaja Åland.

Turun Perussuomalaisten ehdokaslista kokonaisuudessaan alla:

Mikael Miikkola (Pormestariehdokas)
Mikko Aalto
Timo Ahjosaari
Pekka Aho
Henri Alakylä
Hannele al-Hamzawi
Mikael Andersson
Ritva Andersson
Tuula Antila
Juha Anttila
Sari Anttila
Petteri Bildo
Johnny Dahl
Pekka-Juhani Elomaa
Ari Eskola
Aleksi Girs
Alice Girs
Raino Hannula
Timo Harju
Henri Hautamäki
Kimmo Herrala
Janina Hietala
Paula Hiltunen
Kasper Holtari
Ilpo Hynynen
Laura Kaarniharju
Kari Kandelberg
Markku Karppinen
Jouni Kaunisto
Joonas Kemppi
Jari Keskimäki
Sami Kesäläinen
Sami Kilkki
Jari Kiviharju
Noora Korpela
Erkki Koskinen

Raino Koskinen
Pertti Kosonen
Pauli Kossila (sit.)
Ari Kytösaho
Joni Laakso
Jouko Laakso
Heikki Laaksonen
Vuokko Lahtela
Niilo Lahtonen
Marjo Lammervo
Pirjo Lampi
Mia Lindholm
Linus Linsen
Anttoni Luukka

Hannu Maja
Rami Mattila
Juha Mustikkamaa
Erja Mäenpää
Martti Mäki
Mika Natri
Tarja Nenn
Alex Nurmi
Pirjo Niinivirta
Sanna Paasikivi
Rauli Pajuharju
Raimo Pappel
Marko Paukku
Sami Peltola
Petteri Peltomaa
Mika Prinkkilä
Jussi Pulkkinen
Mikko Raita
Rami Ruohonen
Eija Ruokonen
Marika Salli
Jere Salminen
Marko Salonen
Aleksi Saunamäki
Janne Siltala
Martti Sipilä
Teemu Sippo
Juha-Pekka Sippola
Kai Sorto
Jarno Sula
Jan Sundberg
Vesa Suvanto
Kirsi Tarvonen
Ville Tavio
Joona Teivastenaho
Kimmo Terho
Nina Tiitta
Osmo Torkkeli
Teppo Uro
Helena Uschanoff
Hemmo Vainio
Kimmo Vainionpää
Timo Viitala
Aila Vilen
Oivi Viljasalo
Kari Vuoristo
Janne Välilä (sit.)
Jon Warpenius
Jyrki Åland

Lisätietoja: Turun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Jyrki Åland, puh. 044 286 4782

Kirjoitettu 4.1.2021

Turun Perussuomalaiset tiedottaa vuoden 2021 hallituksen järjestäytymiskokouksesta

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus vuodelle 2021 on järjestäytynyt sunnuntaina 3. tammikuuta. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa syyskokouksen luottamuksen kolmannelle kaudelle saanut Jyrki Åland. Kasper Holtari jatkaa yhdistyksen sihteerinä. Hallitus valitsi 1. varapuheenjohtajaksi Rami Mattilan ja 2. varapuheenjohtajaksi Hannele Al-Hamzawin sekä taloudenhoitajaksi Laura Kaarniharjun.

Lisäksi hallitus nimesi lisää kuntavaaliehdokkaita listalleen. Turun Perussuomalaisten ehdokaslista täyttyy hyvää vauhtia ja on nähtävissä selkeästi, että turkulaiset ovat kyllästyneet vanhojen puolueiden harjoittamaan sulle mulle -politiikkaan. “Ehdolle tullaan, koska nyt turkulaiset haluavat muutosta ja vain perussuomalaiset tarjoaa sen”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Åland.

Uusi hallitus tulee nimeämään lisää ehdokkaita lähiaikoina sekä julkaisemaan Perussuomalaisen pormestariohjelman yhdessä Mikael Miikkolan kanssa.

Yhdistyksen hallituksen muissa tehtävissä toimii 2021:

Pirjo Lampi jatkaa luottamuselintoimikunnassa

Joni Laakso hoitaa puolueen lehden jakoa Turussa

Kimmo Terho vastaa viestinnästä ja jäsenasioista

Rami Ruohonen valittiin vetämään tapahtumatoimikuntaa

Alice Girs vastuualueena verkkosivut ja some

Jouko Laakso asiantuntijana

Lisätietoja: Turun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Jyrki Åland, puh. 044 286 4782

Kirjoitettu 8.12.2020

Turun Perussuomalaiset täydentää kevään 2021 kuntavaalien ehdokaslistaansa

Turun Perussuomalaisten hallitus on nimennyt itsenäisyyspäivän kunniaksi kaksikymmentä uutta ehdokasta keväällä 2021 käytäviin kuntavaaleihin. Nyt nimettyhä ehdokkaita on yhteensä 70.

Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Jyrki Åland kertoo, että yhdistyksen paikallinen ehdokaslista täyttyy vauhdilla ja nyt Turussa onkin jo laadukas seitsemänkymmenen ehdokkaan lista tukemassa pormestariehdokas Mikael Miikkolan tietä Turun ensimmäiseksi pormestariksi.

Puheenjohtaja Jyrki Åland kertoo, että Turun Perussuomalaisten hallitus on nyt haastatellut lisää ehdolle pyrkiviä ja jatkaa haastatteluja alkuvuodesta, sillä kiinnostusta viimeisiin kolmeenkymmeneen paikkaan on ollut yli puoluerajojen.

Uusia nimettyjä ehdokkaita ovat:

Ben-David Michel, ajoneuvonosturin kuljettaja

Dahl Johnny, 37, FT

Girs Aleksi, 26, kattoasentaja

Kandelberg Kari, 61, huoltopäällikkö

Kaunisto Jouni, 58, myyntipäällikkö

Kilkki Sami, 41, rakennusmies

Merkkiniemi Jarno, 35, insinööri

Natri Mika, 48, yrittäjä

Nenn Tarja, 72, eläkeläinen

Pajuharju Rauli, 63, vanhempi komisario

Raita Mikko, 49, personal trainer

Ruokonen Eija, 50, mielenterveyshoitaja

Salminen Jere, 29, ostaja

Saunamäki Aleksi, 40, järjestelmäasiantuntija

Sippo Teemu, 46, merikapteeni

Terho Kimmo

Tiitta Nina, 34, ravintolapäällikkö

Vilen Aila, 64, eläkeläinen

Vuoristo Kari, 58, vartija

Warpenius Jon, 58, yrittäjä

 

Lisätietoja: Jyrki Åland, puheenjohtaja, Turun Perussuomalaiset ry – puh. 044 286 47 82

Kirjoitettu 21.11.2020

Turun Perussuomalaiset tiedottaa syyskokousvalinnoista

Turun Perussuomalaiset järjesti yhdistetyn kevät- ja syyskokouksensa lauantaina 21. marraskuuta Turun Kristillisellä opistolla ilman draamaa.

Kevätkokous myönsi odotetusti vastuuvapauden vuoden 2019 hallitukselle. Tästä vain runsaan tunnin päästä syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtaja Jyrki Ålandin jo kolmannelle perättäiselle puheenjohtajakaudelleen.

Kuntavaalivuoden 2021 hallituksen jäseniksi syyskokous valitsi jatkamaan Kasper Holtarin, Joni Laakson, Pirjo Lammen, Hannele Al-Hamzawin, Rami Mattilan sekä Jouko Laakson. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Alice Girs, Laura Kaarniharju, Rami Ruohonen sekä Kimmo Terho.

Yhdistyksen puheenjohtaja on äärimmäisen tyytyväinen siihen, että hallitustyöskentelyyn oli tälläkin kertaa runsaasti ehdokkaita. Vaalituloksen saamiseen meni oma aikansa, mutta kaikki määräajassa annetut äänet laskettiin. Hallituksen jäsenten vaalin jälkeen syyskokous valitsi Turun Perussuomalaisille omaksi, ensimmäiseksi pormestariehdokkaakseen Mikael Miikkolan.

Jyrki Åland muistuttaa, että tuleva kevät on Turun ja turkulaisten osalta äärimmäisen merkittävä. ”Liian kauan kuntavaaleissa on nähty laskevia äänestysprosentteja ja turkulaiset eivät enää vaivaudu äänestämään, koska kuntalaisen ääni ei ole tähän mennessä kuulunut äänestystuloksissa. Turun Perussuomalaiset tulee tarjoamaan Turun poliittiselle kartalle vastuullisen muutoksen, jossa turkulaista veronmaksajaa kuunnellaan ja kunnioitetaan herkällä korvalla.”

Turun Perussuomalaisten tavoite on olla kevään 2021 kuntavaalien jälkeen Turun suosituimman puolueen lisäksi kaupungin suurin puolue.

Lisätietoja: Turun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Jyrki Åland, puh. 044 286 4782

Kirjoitettu 21.11.2020

Turun Perussuomalaiset tiedottaa yhdistyksen pormestariehdokkaasta

Turun Perussuomalaiset järjesti yhdistetyn kevät- ja syyskokouksensa lauantaina 21. marraskuuta Turun Kristillisellä opistolla. Puheenjohtaja Jyrki Ålandin jo aiemmin medialle kertomansa linjan mukaan Turun Perussuomaiset ry:n jäsenistö valitsi keskuudestaan pormestariehdokkaan tuleviin kevään 2021 kuntavaaleihin.

Ville Tavio ilmoitti syyskokouksen puheenjohtajana, että ei ole käytettävissä pormestariehdokkaaksi tulevissa vaaleissa. Ville Tavio itse kannatti kaupunginhallituksen jäsenen, Mikael Miikkolan valintaa paikallisyhdistyksen pormestariehdokkaaksi, jonka syyskokous hyväksyikin yksimielisesti.

Valtuustoryhmän jäsen Jouko Laakso kommentoi Miikkolan valintaa tuoreeltaan: ”Nyt Turun Perussuomalaiset ry:n valitsemassa pormestariehdokkaassa saamme todellisen upseerin ja herrasmiehen, joka on tunnettu, pidetty ja arvostettu henkilö Turun poliittisella kentällä yli puoluerajojen.”

Millaisen pormestariehdokkaan Turun Perussuomalaiset sitten saavat Mikael Miikkolasta?
Miikkolan vaimon One’n mielestä: ”Nokkelat hoksottimet, terve järki, karjalainen kyky verkostoitua. Hyvähermoinen, kestävä ja kokenut. Perusteellisesti tässä kinkeripiirissä tunnettu. Viipaloitu viimeistä perskarvaa myöten.”

Mikael Miikkolan kiitospuheessa yhdistyksen jäsenille, sekä Turun Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaille hän muistutti, että vaaleihin lähdemme joukkueena. Tämä joukkue tuo hänen mukaansa mieleen viime jääkiekon MM-kisajoukkueemme; ”Ei supertähtiä – paitsi meillä Ville Tavio. Jotkut aika kokemattomia. Aluksi tappioita. Sitten voittoja. Voitot ja hyvä henki liimasivat porukan yhteen. Se luotti itsensä. Pelaajat luottivat toisiinsa. Joukkue koki, että suuretkin kaatuvat. Ja niin mentiin huipulle ja mestariksi. Odotan samanlaista suoritusta myös meidän joukkueeltamme. Joku voittaa vaaleissa – aina. Miksi se ei olisi Perussuomalaiset? Jollei usko ihmeisiin, ei ole realisti.”

Mikael Miikkolan mukaan pormestarinvaaleihin lähdetään seuraavin teesein:
”Kaupungin Kukkaro Kunnossa. Maahanmuutto, turvallisuus, isänmaallisuus.”

 

Lisätietoja: Turun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Jyrki Åland, puh. 044 286 4782

Kirjoitettu 18.11.2020

Turun talousarvio 2020

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä esitti kaupungin 2020 talousarvioon muutamia muutoksia.

Valtuustoryhmältä tuli jyrkkä ei uusille veronkorotuksille. Kaupunki nostaa kiinteistöveroa ja käytti hulevesimaksun poistoa siinä lumeena. Hulevesimaksua kerättiin noin kolme miljoonaa vuodessa ja kiinteistöveron nostolla seitsemän ja puoli miljoonaa. Ryhmä katsoi, että maan hallitus on jo nostanut ja tulee vielä nostamaan asumisen ja autoilun kustannuksia aivan riittävästi.

Valtuustoryhmän mielestä ei pitäisi aloittaa ja jatkaa investointeja, jotka eivät tule maksamaan itseään takaisin. Näihin kuuluu mm. raitiotie Varissuolta keskustan kautta satamaan. Tämä tuottaa merkittävän velan kasvun kaupungin harteille. Valmistuessaan siitä hyötyisi vain hyvin pieni prosentti kaupunkilaisista, mutta jokainen maksaisi ja kärsisi vuosia kestävästä rakennusprojektista. Toinen nostettu kohde oli Musiikkitalo. Ensinnäkin emme ole valmiita uhraamaan Itsenäisyyden aukiota tähän. Kä

ytännössä rakennus peittäisi koko puiston alleen. Liikennellisestikin hankala paikka, varsinkin tulevaisuudessa, kun pyöräilyliikennettä lisätään autoilun kustannuksella. Tässä taloudellisessa tilanteessa ja näkymässä olisi viisasta siirtää hanketta hieman eteenpäin.

Ryhmämme kritisoi myös kaupungin halun asukasmäärän kasvuun, keinolla millä hyvänsä. Varsinkin kiintiöpakolaisten vastaanottaminen pitäisi lopettaa toistaiseksi. Huoltosuhde on tällä hetkellä kestämätön ja joka vuosi mennään huonompaan suuntaan. Ne jotka tänne ovat tulleet jäädäkseen, tulisi jokaisen heistä hankkia kielitaito, ammatti ja sitä kautta toimeentulo. Tässä heidän sukulaiset, ystävät ja maanmiehet voisivat toimia mentoreina.

Talousarviosta löytyy kyllä hyviäkin asioita, joiden takana voitiin olla. Tämän piti olla niin kutsuttu paastobudjetti tai niin ainakin luulimme. Säästöt kuitenkin sulivat ryhmäneuvotteluiden pidentyessä. Vielä ei tullut velan takaseinä vastaan.

 

JUHA ANTTILA (ps)

Valtuustoryhmän pj., valtuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

 

Kirjoitettu 17.10.2020

Turun Perussuomalaiset nimesi 50 kuntavaaliehdokasta

Turun Perussuomalaiset on nimennyt puolet ehdokkaistaan kevään 2021 kuntavaaleihin. Myös kaikki perussuomalaisten nykyisistä valtuutetuista hakevat jatkokautta.
– Tulemme haastamaan muut puolueet täydellä listalla jossa on niin vanhoja konkareita, kuin uusia kasvoja. Yhteinen nimittäjä meidän listassamme on, että jokainen haluaa aidosti olla rakentamassa parempaa ja hyvinvoivaa Turkua. Tavoitteemme ei ole enempää eikä vähempää, kuin olla Turun suurin ryhmä valtuustossa. toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Åland.
Uusia ehdokkaita julkistetaan seuraavan kerran yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä 21. marraskuuta, jolloin perussuomalaiset nimeävät myös ehdokkaansa Turun pormestariksi.
Perussuomalaisten 50 kuntavaaliehdokasta:
 • Aalto Mikko, 37, vuoropäällikkö
 • Aho Pekka, 69, eläkeläinen
 • Alakylä Henri, 46, toimittaja
 • Al-Hamzawi Hannele, 57, laborantti, kerho-ohjaaja
 • Andersson Mikael, 61, ruokamestari, museojohtaja
 • Andersson Ritva, 62, toimistosihteeri
 • Antila Tuula 71, eläkeläinen
 • Anttila Juha, 56, vanhempi konstaapeli
 • Anttila Sari, 50, lehtori
 • Elomaa Pekka-Juhani, 53, baarimestari, merimies
 • Girs Alice 30, insinööri, pelinkehittäjä
 • Harju Timo, 65, eläkeläinen, insinööri
 • Hautamäki Henri, 32, erityisavustaja
 • Herrala Kimmo, 58, kiinteistönhoitaja
 • Hiltunen Paula, 46, opiskelija, opiskelija-assistentti
 • Holtari Kasper, 34, kuljetustyöntekijä
 • Isto Liina, 25 opiskelija, asiakaspalvelija
 • Kaarniharju Laura, 36, kätilö
 • Keskimäki Jari, 61, kiinteistönhoitaja, taksinkuljettaja
 • Korpela Noora, 24, lähihoitaja
 • Koskinen Erkki, 55, myyntineuvottelija
 • Kosonen Pertti, 65, eläkeläinen
 • Kytösaho Ari, 64, virastomestari
 • Laakso Jouko, 79, Yrittäjä, Merkonomi
 • Lammervo Marjo, 67, eläkeläinen
 • Lampi Pirjo, 71, erikoislaboratoriohoitaja
 • Linsén Linus, 20, opiskelija
 • Maja Hannu, 42, yrittäjä
 • Mattila Rami, 43, yrittäjä
 • Miikkola Mikael, 76, komentajakapteeni evp
 • Mustikkamaa Juha, 59, kevytyrittäjä
 • Niinivirta Pirjo, 70, hammaslääkäri
 • Paasikivi Otto, 23, lähihoitaja, merkonomi
 • Paasikivi Sanna, 53, yo-merkonomi, vammaistukihenkilö
 • Peltomaa Petteri, 56, datanomi
 • Prinkkilä Mika, 52, sähköasentaja
 • Ruohonen Rami, 46, kirvesmies
 • Sauhula Juha, 59, yrittäjä
 • Sipilä Martti, 54, yrittäjä
 • Sippola Juha-Pekka , 33, autonkuljettaja
 • Sorto Kai, 34, kansliasihteeri
 • Suvanto Vesa, 32, kansanedustajan avustaja, VTM
 • Tarvonen Kirsi, 53, opiskelija
 • Tavio Ville, 36, kansanedustaja
 • Teivastenaho Joona, 24, laatukoordinaattori, vaalipäällikkö
 • Torkkeli Osmo, 63, eläkeläinen, merimies
 • Uschanoff Helena, 58, erikoissairaanhoitaja
 • Vainio Hemmo, 18, työmies
 • Viitala Timo, 37, opiskelija
 • Åland Jyrki, 49, myyntipäällikkö, taksinkuljettaja
Myös Turun Sanomat muisti uutisoida ehdokkaista. https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5100693/Turun+Perussuomalaiset+asetti+50+kuntavaaliehdokasta++listalla+muun+muassa+Suomen+Sisun+puheenjohtaja
Lisätietoja:
Jyrki Åland
Turku PS Pj
044 286 4782
Kirjoitettu 25.8.2020

Turun perussuomalaiset esittää koronalisän maksamista Skopje-matkustajien testaajille

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää Turun lentokentän koronavirustestaajia

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin johtavia viranhaltijoita, jotka pystyivät nopealla aikataululla yhteistyössä sairaanhoitopiirin, THL:n ja AVI:n kanssa aikaansaamaan sopimuksen ja toimintamallin Skopjen-lentojen matkustajien koronatestauksesta. Sen tulos paljasti karun totuuden koko Suomelle ja yllätti hallituksen ministerit totaalisesti. Turku nousi hetkessä koronauutisten kärkeen.

Hyvinvointitoimiala ja sairaanhoitopiiri ovat haastavasta tilanteesta huolimatta suoriutuneet erinomaisesti. Tyks on osoittanut nopean toimintavalmiutensa, näytteenottajia on löytynyt riittävä määrä ja tulokset on saatu nopeasti. Hoitohenkilökuntaa on saatu työvuorojensa jatkoksi lähtemään vielä tähän toimintaan mukaan. Hyvinvointitoimiala on informoinut kansalaisia asiasta avoimesti ja selkeästi kaupungin verkkosivuilla jokaisen tänne saapuneen lennon jälkeen.

Turun valtuustoryhmä toteaa Turun näyttäneen kykynsä tehdä ratkaisevia ja tärkeitä päätöksiä viivyttelemättä. Tällä toiminnalla Turku on tehnyt ja tekee tärkeää työtä koronapandemian leviämisen ehkäisyssä – ei vain Varsinais-Suomessa, vaan koko Suomessa. Yli 60 koronaviruksen kantajaa, tähän mennessä, olisi ilman suoritettuja koronatestauksia voinut liikkua Suomessa täysin kontrolloimatta levittämässä virusta eteenpäin. Lähes kaksi kolmasosaa lentojen matkustajista on jatkanut matkaansa muualle Suomeen, lähinnä Uudellemaalle tartuntatautiviranomaisen määräämään karanteeniin.

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa myös, että Skopjen-lennolta tulleiden koronatestausryhmässä omasta vapaasta tahdostaan työtä tekevät palkitaan venymisestä ja hyvin tehdystä työstä jonkinlaisella koronalisällä. Olkoon se sitten erillinen rahallinen korvaus tai vaikkapa ylimääräinen palkallinen vapaapäivä.

 

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Julkaistu Turun Sanomissa 25.8.20

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5046541/Turun+perussuomalaiset+esittaa+koronalisan+maksamista+Skopjematkustajien+testaajille

Kirjoitettu 16.6.2020

Logomon sillasta ratapihalle ja takaisin

Maanantaina 15.6.2020 oli kesäkauden viimeinen valtuuston kokous ja pöydällä oli kuntatalouden kannalta periaatteellinen 30 miljoonan euron sijoitus Turun Ratapiha -hankkeeseen. Perussuomalainen valtuustoryhmä pysyi edelleen linjassaan eikä lipsunut kuten muut (seteliselkärankaiset) puolueet ovat tehneet.

Perussuomalainen kanta oli yksimielinen: hylätään koko sijoitushanke kannattamattomana riskibisneksenä. Juha Anttila puhui mainiosti Ryhmäpuheessaan:kun puhutaan sijoituksesta, niin samalla puhutaan tuotosta. Ja tähän me emme Perussuomalaisissa usko, että tämä sijoitus toisi koskaan tuottoja, vaan päinvastoin. Kaupungin omistus areenayhtiössä tulisi olemaan epälikvidi, eli siitä olisi hyvin vaikea irrottautua ja muuttamaan sitä rahaksi. Jos areena on hyvä bisnes, niin kyllä se nousee ilman kaupungin rahojakin” Kaupunki on antamassa taas yhden avoimen piikin, tällä kertaa areenayhtiölle, ja kun yhtiöltä loppuvat rahat, joutuvat omistajat kaivamaan kuvettaan. Tästä huolimatta hävisimme äänestyksen äänin 20-46. Kaupunginvaltuusto äänesti ratapihan hallihankkeen jatkoon.

Ryhmämme punnitsi myös pöytäämisvaihtoehtoa. Ratapihan 30 miljoonan euron junttapäätöksen takana tuntui olevan myös muutakin poliittista voimaa, sillä kaupunginjohto olisi ollut valmis pitämään ylimääräisen valtuuston kokouksen heti
juhannuksen jälkeen. Tästä syystä emme halunneet kannattaa vasemmiston esittämää pöytäämistä, sillä lopputulos ei olisi muuttunut. Lisäksi me Perussuomalaiset emme halunneet turhaan rahastaa Turkua ylimääräisillä kokouspalkkioilla. Tässä kohtaa päätimme säästää edes vähän.

Valtuustosalissa kuulimme mitä ihmeellisempiä puolustuspuheita siitä, miksi Turun kannattaa sijoittaa tähän hankkeeseen. Ikävä kyllä tässä päätöksessä ja siihen kuuluvassa debatissa oli jotain tuttua. Perussuomalaiset muistuttaa, että vuonna 2015 syksyllä käytiin valtuustosalissa samanlaista korulausekeskustelua ja tehtiin päätöksiä ilman kunnollista pohjatietoa hankkeesta. Tällöin päätettiin aloittaa surullisen kuuluisan Logomon sillan suunnittelukisa. Sillan piti maksaa vain viisi miljoonaa euroa. Nyt, melkein viisi vuotta myöhemmin Logomon silta on vieläkin kesken ja viime maanantain kokouksessa valtuusto päätti sillan kustannuksien katoksi 19.5 miljoonaa euroa.

Näyttää siltä, että Turun vanhat puolueet eivät opi virheistään vaan ovat toistuvasti valmiita suuriin taloudellisiin riskeihin ja virhearviointeihin.

 

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä

 

 

 

Kirjoitettu 12.6.2020

Mitä jos lähtisit ehdolle?

Nyt on oikea hetki tehdä päätöksiä, sillä kuntavaalit pidetään huhtikuussa 2021. Ehdokasasettelu on käynnissä Varsinais-Suomen piirissä ja tottakai myös Turussa.

Kuntavaaleissa päätetään paikallisista asioista ja kuten kaikki tietää, niin Turku tarvitsee muutoksen. Muutos lähtee sinusta.Ehdokkaiksi tarvitaan tavallisia ihmisiä: naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, duunareita, virkamiehiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Myös Turussa tarvitaan valtuustoon tavallisen ihmisen ääni. Meitä kaikkia siis tarvitaan. https://www.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2021/mitapa-jos-lahtisit-ehdolle-kuntavaaleihin/

Puolueenjäsenenä olet saanut kirjepostia Jussilta ja Simolta.Kirjeen mukana sait täytettäväksi – puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus lomakkeen. Nyt sinulla on mahdollisuus toimittaa suostumus Turun Perussuomalaisten toimistolle Kaskenkatu 16 koska tahansa tiputtamalla allekirjoitettu suostumuksesi postiluukusta tai jos haluat jutella lisää niin tervetuloa silloin kun toimisto on avoinna.

Toimisto on avoinna:

Tiistaisin klo 9.00 – 11.00

Torstaisin klo 11.00 – 12.30

Lauantaisin klo 14.00 – 16.00 (juhannus kiinni)

Kaikissa vaaliasioissa sinua auttaa vaalipäälikkö Joona Teivastenaho 045-2773724

Jäsenasioissa ja muissa kysymyksissä soita Turun yhdistyksen numeroon 045-2773743

 

Sananen puheenjohtajalta

Puheenjohtajana olen ottanut tavoitteeksi käydä kaikki Turun alueen Perussuomalaiset läpi soittamalla. Eli nyt kannattaa vastata 045-2773743 numeroon.Minusta on aina mukavampi pelata palloa kun on joku maali, jota tavoitella. Aikanaan kun yhdistys valitsi minut puheenjohtajaksi, niin annoin yhden tavoitteen ” Be a number one” eli olla se suurin puolue.

Tarkkaavaisimmat ovatkin jo huomanneet, että olemme pikku hiljaa valmistautuneet vuoden -21 kuntavaaleihin. Kaikki se jalkatyö jossa olemme jakaneet lehtiä taivieneet telttatapahtumia lähiöihin, satoi tai paistoi. Nyt tuolla pohjatyöllä on merkityksensä. Alusta asti on ollut selvää, että me emme voita vanhoja puolueita vaalibudjettien suuruudella, vaan suurella sydämmellä ja kovalla jalkatyöllä.

Turussa listalle mahtuu sata (100) ehdokasta ja tuo määrä niin miehiä kuin naisiakin yhdessä takaa meille vaalivoiton Turussa. Nyt kun kysyt itseltäsi onko se mahdollista, niin mehän teimme sen jo eduskuntavaaleissa ja siihen samaan me pystymme myös kuntavaaleissa!

Haluan kiittää niitä, jotka ovat jo nyt antaneet aikaansa puolueen eteen. Kiitos lehtien jakajille. Kiitos tapahtumien järjestäjille. Kiitos teille someaktivisteille ja kiitos teille jotka otatte kantaa. Yhdessä olemme voitokkaita, mutta vielä meidän pitää hetki jaksaa.

Matkalla sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja meitä koitetaan hämmentää, niin omassa leirissä kuin poliittisenkartan vasemmaltapuolelta. Lainatakseni presidentti Rooseveltia “Ainoa asia, jota meidän on syytä pelätä, on pelko itse – nimetön, syyttä ilmestyvä, todistamaton kauhu, joka halvaannuttaa tarvitut ponnistukset ja kääntää kehityksen taantumaan.” ja juuri sitä meidän vastustajat haluavat. Ole siis rohkea suomalainen. Me olemme selvinneet pahemmastakin.

Terveisin

Jyrki Åland

 

 

Kirjoitettu 2.6.2020

Turun Perussuomalaiset perusti nuorisojaoston

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus perusti maanantaina 1.6. oman paikallisen nuorisojaostonsa, jonka vetäjäksi valittiin Joona Teivastenaho. Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus koki, että Turun kaltaisessa opiskelijakaupungissa on tarvetta ja tilausta isänmaalliset arvot omaavalle nuorisoliikkeelle, joka jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta työtä. Yhdistys haluaa näin parantaa nuorten omia vaikuttamismahdollisuuksia.

Nyt perustetun nuorisojaoston tarkoitus on koota yhteen kansallismielisen arvomaailman omaavia 15-29 -vuotiaita turkulaisnuoria ja tarjota heille mielekäs ja itsenäistä ajattelua korostava pohja paikallispolitiikan harjoittamiselle.

Tavoite on opettaa nuorisolle kaikki demokraattisen päätöksenteon osa-alueet paikallispolitiikasta aina valtakunnalliseen tasoon. Tähän nuorisojaostoon ja sen parissa toimimiseen sitoutuneet nuoret ovat Turun kaupungin tulevia päättäjiä ja vaikuttajia

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus, 1. kesäkuuta 2020

Jyrki Åland Pj

 

Jaoston perustamistiedote

Turun perussuomalainen nuoriso jatkaa suomalaisuusliikkeen arvokasta perintöä Turussa, joka on tunnetusti merkittävä opiskelija,- urheilu- ja kulttuurikaupunki.

Jokainen turkulainen nuori, joka tuntee kaipua kristilliskonservatiiviseen arvomaailmaan, on aina tervetullut antamaan panoksensa perussuomalaisen paikallisen nuorisopolitiikan kehittämiseen.

Kaikkien arvojemme kulmakivet ovat itsenäisyydessä, sen täydessä merkityksessä – oli kyse sitten luonnonvaroista, taloudellisesta tasapainosta, koulutuksesta tai yksilöstä itsestään. Perussuomalaisen nuorisopolitiikkamme tiivistyy kahteen sanaan: ”Itsenäisesti ajattelevat”

Turun perussuomalainen nuoriso Haluaa tarjota turkulaiseen paikallispolitiikkaan vaihtoehdon ja selkeitä käytännönläheisiä tavoitteita. Me nuoret haluamme Turun, joka on taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva, turvallinen ja omanarvontuntoinen sekä historiallisesti merkittävä kaupunki.

Kunnioitamme ja kannustamme lähidemokratian periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä niitä, joita päätökset koskettavat. Me nuoret kannatamme avointa päätöksentekoa, yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä, ihmislähtöistä paikallispolitiikkaa ja perinteisiä suomalaisia arvoja.

Meidän nuorten tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden Turku, joka on turkulaisille paras mahdollinen paikka elää, asua ja yrittää. Tätä unelmaa ei voida rakentaa ikuisella velalla.

Siksi on vaihtoehto Turun perussuomalainen nuoriso

Joona Teivastenaho
Nuorisojaoston johtaja

 

Lisätietoja:
Turun PS
Jyrki Åland Pj
044 – 286 4782

Kirjoitettu 21.4.2020

Uudet TOK-edustajat valittu

Maaliskuussa käytiin neljän vuoden välein pidettävät Osuuskauppavaalit. Turun Osuuskaupan vaaleihin saimme ehdokkaita mukavasti.

TOK-edustajistoon tulivat Turun Perussuomalaiset ry:stä valituiksi Ville Tavio, Ritva Kike Elomaa ja Sanna Paasikivi. Muista TOK-alueen perussuomalaisten paikallisyhdistysten jäsenistä valittiin Jyrki Alastalo Maskusta ja Katja Koivusalo Raisiosta.

Kiitos kaikille Turun Osuuskauppavaaleihin osallistuneille perussuomalaisille ja onnittelut voittajille. Kiitokset myös kaikille Perussuomalaisia ehdokkaita äänestäneille.

Perussuomalaiset toimivat kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla suomalaisuutta puolustaen; myös osuuskauppaliikkeessä.

Kirjoitettu 25.3.2020

PS vaatii Turulta selvitystä miten autamme elinkeinoelämää pahimman yli

Perussuomalaiset ovat huolissaan miten Turun elinkeinoelämä selviää pandemian vaikutuksista. Korona tullaan selättämään ja elämä palautuu normaaliksi ennemmin tai myöhemmin. Nyt kaupungin on tultava vastaan kustannuksissa ja auttaa yrityksiä ja yrittäjiä tämän poikkeuksellisen tilanteen yli. Sillä kun nousukausi alkaa me tarvitsemme horroksesta herääviä elinkelpoisia yrityksiä.

Tästä huolesta johtuen Mikael Miikkola pyysi kaupunginhallitukselta selvitystä seuraavasta aiheesta:
mitä kaupunkikonserni aikoo tehdä niiden kaupunkikonsernin vuokratiloissa (kuten kauppahalli) toimivien pienyrittäjien tukemiseksi, joiden tulopohja rapautuu koronaviruksen aiheuttamien viranomaistoimenpiteiden johdosta?

Nyt on hyvä muistaa, että Turku on suuri vuokranantaja ja pystyy näin ollen auttamaan turkulaista elinkeinoelämää pahimman yli.

Kyllä me tästä selvitään, poikkeuksellinen aika tarvitee myös poikkeuksellisia toimia.
Terveisin Jyrki Åland ja Mikael Miikkola

Kirjoitettu 18.3.2020

Taistelu raitsikasta alkoi

Maanantaina Turun valtuustosalissa oli kenties viimeinen kokous vähään aikaan. Koronapelosta huolimatta istuttiin 5 ja puoli tuntia. Ensin oli iltakouluasiaa, jonka jälkeen päästiin meille tärkeimpään asiaan eli raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis-ja toteutussuunnitelmiin.

Kaupunginjohtajamme oli tuonut uuden linjauksen kaupunginhallitukseen, josta se tuli nyt valtuuston päätettäväksi. Meillä oli aikomus hylätä esitys. Ikävä kyllä paine esityksen hyväksymiselle on tällä hetkellä liian kova. Tästä syystä arvioimme, että hylky esityksemme ei olisi menestynyt äänestyksessä. Kun Vasemmistoliitosta esitettiin asian pöydälle jättöä, niin päätimme lähteä siihen mukaan, jotta saamme lisää aikaa. Pöydälle jättöön vaadittiinn 17:sta valtuutetun ääntä. Ääniä tuli hieman reilummin ja asia jäi odottamaan seuraavaa valtuustonkokousta.

Koronan aiheuttama talouskurimus voi aiheuttaa muutoksia muiden valtuutettujen mielipiteisiin. Perussuomalainen kanta on, että raitiotie hanke ei ole millään vetovoima- tai talouden mittarilla mitattuna kannatettava.

PS terveisin valtuustoryhmä

Kirjoitettu 12.3.2020

Perussuomalaiset peruuttavat yleisötilaisuutensa maaliskuussa

Maailman terveysjärjestö WHO tiedotti eilen, että koronavirusepidemia on muuttunut pandemiaksi. On mahdollista, että tartuntojen määrä kasvaa lähiaikoina voimakkaasti myös Suomessa.

Yhteiskunta ei voi pysähtyä epidemian vuoksi. Ihmisten on käytävä kaupassa, samoin töissä ja koulussa, kunnes viranomaiset toisin ohjeistavat. On kuitenkin tärkeää, että viruksen leviämistä rajoitetaan tai ainakin hidastetaan. Jokainen tapahtumatta jäävä tartunta vapauttaa terveydenhoidon resursseja sinne, missä niitä tarvitaan. Kaikkien on syytä välttää tulevien viikkojen aikana tarpeettomia riskejä ja siten suojata paitsi itseään myös läheisiään ja koko yhteiskuntaa.

Tästä johtuen Perussuomalainen puolue ja Perussuomalainen eduskuntaryhmä peruuttavat kaikki yleisötapahtumansa tästä päivästä alkaen maaliskuun loppuun asti. Sen jälkeen etenemme tilanteen edellyttämällä tavalla.

Jussi Halla-aho, puolueen puheenjohtaja

Ville Tavio, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Simo Grönroos, puoluesihteeri

Kirjoitettu 27.1.2020

Juha Anttilasta Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä on valinnut puheenjohtajakseen Juha Anttilan ja varapuheenjohtajakseen Pirjo Niinivirran.

Ryhmän johtoon tarttuva Anttila on ammatiltaan vanhempi konstaapeli ja toimii Turussa kaupunginvaltuutettuna.

– Perussuomalaisilla on Turussa hieno joukkue. Alamme tähdätä jo tuleviin kuntavaaleihin, Anttila sanoo.

Valtuustoryhmän puheenjohtajuudesta luopui tehtävää vuosina 2013-2019 hoitanut Ville Tavio. Kansanedustaja Tavio luopui valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävästä ajankäytöllisestä syystä. Tavio toimii eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja jatkaa Turussa perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna.

Kirjoitettu 16.1.2020

Kauppatorin pinnan lämmitys on turha investointi

Kaupunginhallituksen 13.1.2020 kokouksessa Mikael Miikkola (PS) kannatti asian hylkäämistä

Ohessa Miikkolan perusteet.

Merivoimissa toimin hypotermian ja lämpökuvauksen / maastouttamisen asiantuntijana. Niistä saamieni kokemusten perusteella otin kantaa:

”Turun kaupunki ei osallistu kauppatorin aurinkoenergian keräys- ja varastointijärjestelmän toteuttamiseen. Torin pinnan tekolämmityksestä luovutaan.

Perusteet:
Esitetyn järjestelmän kulut maksavat Turulle satoja tuhansia vuodessa.

Aurinko emittoi myös talvella, pilvisellä säällä ja pimeälläkin lämpösäteilyä joka indusoituu erilaisiin massoihin. Mitä tummempi kohde, sitä tehokkaammin.

Talvikuukausia on keskimäärin 3. Kauppatorin tumma kansi sekä paikoitustilan rakenne sekä lämpimät ajoneuvot ja torin ympärillä olevat rakennusmassat puolestaan emissoivat, säteilevät, heijastavat, johtavat ja konvektoivat torin massasta sellaisen luonnollisen lämpövarauksen, että tori suurella todennäköisyydellä pysyy lumettomana nykytalvina. Arviomme mukaan torin pinta pysynee sulana ilman ilman tekolämmitystä ainakin miinus 5 celsiukseen.

Esitetystä järjestelmästä huolimatta torin pintaa on huollettava ja puhdistettava. Nekin ovat huomattavia kustannuksia.

Tehdyn päätöksen kustannus/hyötytalous on Turulle kestämätön. Luonnehtisin – turha!
Turun ei pidä ryhtyä esitetyn kaltaisiin pilottihankkeisiin. Tässä tapauksessa luonto toteuttaa torin pinnan lämmittämisen.

Mikael Miikkola (ps)
Turun kaupunginhallituksen jäsen

 

PS.

Turku lähti aikoinaan Pansiontien kompostori -pilottihankkeeseen. Se maksoi kymmeniä miljoonia. Late ei ole ollut päivääkään käytössä! Täysin verrattavia toisiinsa. Torin pinnan lämmittäminen on mielestäni kerskakulutusta.

Turun perussuomalaiset tulee tekemään kaikkensa, että asia saadaan vielä torpattua.

Terveisin PJ. Jyrki Åland

Kirjoitettu 17.11.2019

Turun Perussuomalaiset ry piti syyskokouksen 17.11.2019

Turun Perussuomalaiset ry piti syyskokouksen 17.11.2019 Happy Housessa.

Jyrki Åland valittiin yksimielisesti uudelleen jatkamaan Turun Perussuomalaisten puheenjohtajana vuodelle 2020.

Koukous valitsi vuodelle 2020 yhdistyksen hallitukseksi seuraavat jäsenet:

Kai Sorto
Joni-Juhani Laakso
Kasper Holtari
Pirjo Lampi
Rami Mattila
Hannele Al-Hamzawi
Jouko Laakso
Sanna Paasikivi
Anne Valtonen
Tarja Nenn

Puheenjohtaja Jyrki Åland piti linjapuheen, jossa muistutti kokousväelle, että Perussuomalaiset on kaikissa kannatusmittauksissa Suomen suurin puolue. Vuosi 2020 on valmistautumista kunnallisvaaleihin. Tulevana vuonna keskitytään jäsen- ja ehdokashankintaan ja Turun Perussuomalaiset tulee täydellä listalla kuntavaaleihin 2021.

Perussuomalaiset tulee pyyhkimään Turun yli, koska ihmiset haluavat muutosta. Tuleva pormestariohjelmamme tulee olemaan kansallismielinen, oikeudenmukainen ja aito vaihtoehto kaikille turkulaisille.

Kuvassa vuoden 2020 hallitus. Vasemmalta oikealle Joni-Juhani Laakso, Pirjo Lampi, Jouko Laakso, Sanna Paasikivi, Anne Valtonen, Hannele Al-Hamzawi, Jyrki Åland, Rami Mattila ja Kai Sorto. Kuvasta puuttuvat Kasper Holtari ja Tarja Nenn.

Kirjoitettu 23.10.2019

PS ei korottaisi kuntaveroa Turussa

Puheet kuntaveron korotuksesta ovat jälleen alkaneet Turun puolueiden taustakeskusteluissa.

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä ei innostu paikkaamaan Turun taloutta kuntaveroa korottamalla.

Ryhmä katsoo, ettei veronmaksajilta ole oikeudenmukaista kerätä lisää rahaa samalla kun kaupunki jatkaa tuhlailevaa politiikkaa.

Perussuomalaiset ovat valmiita säästämään raitiotiestä ja muista vähemmän välttämättömistä investoinneista. Lisäksi perussuomalaiset säästäisivät maahanmuutosta esimerkiksi laittomasti maassaolevien hätämajoituksen ja terveyspalvelut lopettamalla.

Kuntavero on Turussa 19,50 prosenttia ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,41 prosenttia.

Ville Tavio
PS valtuustoryhmän pj

Kirjoitettu 22.10.2019

Perussuomalaiset vastustavat Turussa pysäköinnin maksujen nostoa

– Perussuomalaiset vastustavat Turussa pysäköinnin maksujen nostoa ja esittävät tilalle leikkauksia politiikkojen palkkioihin

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä esittää säästötoimenpiteenä, että Turun luottamushenkilöiden palkkioita leikataan.

Ryhmä katsoo, että kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien jäsenten kokouspalkkioista voitaisiin leikata 20%.

Sen sijaan kaupunginjohtaja Minna Arveen (kok.) esitystä kiekkopysäköinnin muuttamisesta maksulliseksi ja pysäköintimaksujen korottamista Perussuomalaiset vastustavat.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Ville Tavio

Kirjoitettu 14.10.2019

Ei pormestarimallille

Perussuomalaiset esittivät 14.102019 Turun valtuuston kokoukselle, että pormestarimallia ei oteta käyttöön. Perussuomalaisten esitys hävisi valtuuston äänestyksessä äänin 50 – 15. Vain Perussuomalaisten valtuustoryhmä oli yhtenäisenä pormestarin ja kolme apulaispormestaria pitkälti nykyisen virkakoneiston päälle perustavaa mallia vastaan. Perussuomalaiset olisivat tehneet kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien viroista määräaikaisia.

 • “Pormestarimalliin siirtymisessä on pitkälti kyse siitä, että valtaa pitävät kuntapuolueet pyrkivät vahvistamaan asemiaan sekä siinä ohessa luomaan hillotolppia kavereilleen.” – Ville Tavio, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Perussuomalaiset näkevät, että pormestarimallissa yhdelle henkilölle keskitetään nykyistä enemmän poliittista valtaa.

Ajatus kuntalaisten valitsemasta kaupunginjohdosta on hyvä, jos tavoitellaan lisää kansanvaltaa. Esitetyssä mallissa pormestaria ei kuitenkaan valita suoralla kansanvaalilla kuntavaalien yhteydessä, vaan pormestariksi valikoituu suosituimman puolueen ehdokas. Tämän vuoksi ajatus kansanvallan lisäämisestä valitettavasti vesittyy. Esitetty pormestarimalli on jokseenkin epädemokraattinen, koska jää satunnaisten seikkojen ratkaisemaksi äänestävätkö turkulaiset kuntavaaleissa yhä ensisijaisesti omaa ehdokastaan kaupunginvaltuustoon vai pormestaria.

Mikäli puolueet eivät valitse sitovasti pormestariehdokastaan etukäteen, on tilanne varsin vaikea. Oletukseni tällä hetkellä on kuitenkin, että mikäli pormestarimalliin mennään niin puolueet ilmoittavat ehdokkaansa ennen kuntavaaleja. Käytännössä tapa sulkee tosin samalla pois sellaiset ehdokkaat, joilta ei löydy puoluekirjaa

Yhtä ongelmallista on silti, että apulaispormestarit tullaan todennäköisesti valitsemaan ainakin osittain ennalta-arvaamattomien henkilöiden joukosta. Vallan keskittäminen henkilöille jää tältä osin siis jatkossakin puolueiden omaan harkintaan.

Perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että kuntalakia tulisi muuttaa mahdollistamaan pormestarin valinta suoralla vaalilla. Koska tällaista kuntalain muutosta ei ole tehty, tulisi pormestari valita suuntaa antavalla kunnallisella kansanäänestyksellä siten, että puolueet ovat sitoutuneet valituksi tulleen henkilön valintaan.

Perussuomalaisten mielestä esitetyn kaltaiseen pormestarimalliin ei pidä siirtyä, koska se tarkoittaisi kaupungin byrokratiakoneiston pöhöttymistä. Virkakoneistoilla kun on taipumus kasvattaa yhä uusia oksia.

Turun laajaan hallintakoneistoon ei ole kovin helppoa lisätä pormestaria. Epäselväksi on jäänyt, miten pormestarin olemassaolo vähentäisi hallinnon kustannuksia.

Pormestarimalliin siirtymisessä onkin pitkälti kyse siitä, että valtaa pitävät kuntapuolueet pyrkivät vahvistamaan asemiaan sekä siinä ohessa luomaan hillotolppia kavereilleen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Ville Tavio
Ryhmän pj

Kirjoitettu 18.6.2019

Miikkola jatkaa kaupunginhallituksessa

Turun kaupunginvaltuuston kokous valitsi 17.6 kaupunginvaltuutettu Mikael Miikkolan jatkamaan Perussuomalaisten edustajana Turun kaupunginhallituksessa seuraavat kaksi vuotta.

Mikael Miikkola on toiminut Turun valtuustossa 80-luvulta asti ja on istuvan valtuuston vanhin.

Valtuustoryhmä perusteli Miikkolan valintaa tämän yli 30-vuoden kokemuksella ja kyvyllä hahmottaa isot kokonaisuudet.

Miikkola itse korostaa, että kaupunginhallituksen jäsen on viestinviejä kaupunkilaisten, puolueensa ja kaupungin välillä. Kaupunginhallituksessa hän toimii puolueelta saamiensa ohjeiden mukaan ja edustaa perussuomalaista politiikkaa.

– Turku tarvitsee isänmaalliseen arvomaailmaan perustuvaa politiikkaa, kaikki ei voi olla vain viherhöttöä, Miikkola sanoo.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Ville Tavio
Ryhmän pj

Kirjoitettu 13.2.2019

Kunniapuheenjohtaja Manu Vuorion muistolle

Ikäväkseni joudun ilmoittamaan, että Manu Vuorio on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.

Tuomas Tähti haastatteli Manua vuonna 2017 hänen täyttäessä 70 vuotta.

Manu Vuorio puhuu!

Kiitos menneistä vuosista
Turun Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 24.8.2018

Turussa vietettiin terrori-iskun vuosipäivää

Turussa hiljennyttiin muistamaan 18.8. kauppatorilla tapahtuneen terrori-iskun vuosipäivää. Vaikka Turun kaupunki ei järjestänyt muistotilaisuutta, kävivät Turun Perussuomalaiset viemässä kukkia ja kynttilän iskun tekopaikalle klo 16, tasan vuosi iskun jälkeen.

Kuva: Jarmo Lindqvist

– Murhapaikka oli puomitettu vielä hetkeä aiemmin, emmekä tienneet, pääsemmekö laskemaan kukat tapahtumapaikalle. Onneksi kaupunki antoi edes pienen kädenojennuksen meille, jotka halusimme muistaa. Vaikka päättäjät haluavat unohtaa, me emme unohda tapahtunutta koskaan, kertoo Turun Perussuomalaisten hallituksen jäsen Jyrki Åland.

 

 


Uusi toimitila avattu

Samana päivänä vietettiin myös Turun PS:n uuden toimitilan avajaisia Kaskenkadulla. Kansanedustaja Kike Elomaa oli saapunut paikalle, ja kakkukahveista ehti päivän aikana nauttia kuutisenkymmentä vierasta. Paikalla kävi uusien ja vanhojen perussuomalaisten lisäksi myös uusia naapureita, sekä jäsenyydestä kiinnostuneita.

– Ehdimme majailla Kärsämäen “Leijonanluolassa” kuutisen vuotta, mutta olemme erittäin tyytyväisiä uuteen toimistoomme. Erinomainen sijainti antaa uusia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä ja tarjoaa tarvittavaa näkyvyyttä myös tulevaa vaalivuotta ajatellen, pohtii Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Kai Sorto.

Kuva: Tapio Äyräväinen

Kirjoitettu 12.6.2018

Turun Perussuomalaiset muuttaa kesäkuussa

Turun Perusuomalaiset ry muuttaa uusiin tiloihin kesäkuun lopulla. Lauantaina 9.6.2018 järjestetty hallituksen jää historiaan viimeisenä tapahtumana Turun Perussuomalaisten nykyisellä toimitilalla Leijonanluolalla.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Kimmo Tarke, Kai Sorto (pj.), Pirjo Lampi, Kasper Holtari, Mikael Miikkola, Pirjo Niinivirta sekä Raili Meltovaara.

Kuva: Timo Rumpunen

Kirjoitettu 25.4.2018

Toimintakertomus vuodesta 2017

Turun Perussuomalaiset ry:n toimintakertomus vuodesta 2017 hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 7.4.2018. Toimintakertomus löytyy PDF-muodossa tämän linkin kautta.

Kirjoitettu 13.3.2018

Turun Perussuomalaiset jalkautuu lähiöihin

Turun Perussuomalaiset kiertää kevään aikana teltan kanssa lähiöissä tapaamassa
turkulaisia ja kuuntelemassa heidän ajatuksiaan. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin
lauantaina 10.3. Turun suurimmassa lähiössä Runosmäessä. Paikalla olivat tuttuun tapaan
myös kansanedustajat Kike Elomaa sekä Ville Tavio.

– Perussuomalaisten kannatus vaihtelee suuresti eri äänestysalueilla, lähiöt ovat
perinteisesti olleet meille vahvoja alueita. Uskon, että saamme heräteltyä lähiöiden
äänestysintoa, jos olemme ihmisten tavoitettavissa ja tuomme oman poliittisen
vaihtoehtomme esiin, pohtii Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Kai Sorto.

Turun kuntapolitiikassa on luvassa vauhdikas vuosi. Vihreät ovat jättäneet Helsingin
tapaan valtuustoaloitteen terveydenhuollon laajentamisesta laittomasti maassa oleville
ulkomaalaisille. Sote- ja maakuntauudistuksen sekä Turkuun kaavailtujen raitiotie- tai
superbussihankkeiden kohtalo ratkennee myös tämän vuoden aikana. Eivätkä politiikan
vakioaiheet, eli maahanmuutto ja toriparkki, ole muuttuneet miksikään.

– Olemme yhä Suomen paras toripuolue. Tarjoamme vaihtoehdon vanhojen puolueiden
hapatukselle, sanoo kansanedustaja ja PS:n Turun valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville
Tavio.

Seuraavaksi Turun PS:n teltta on suuntaamassa Varissuolle 28. huhtikuuta ja Pansioon 19.
toukokuuta.

Kirjoitettu 5.3.2018

Turun päättäjät korottivat palkkioitaan 8% – vain Perussuomalaisilta eriävä esitys

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 5.3.2018 korottaa kaupungin strategisten konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioita n.8%:lla. Kaupunkikonsernin hallituksien jäsenet koostuvat käytännössä puolueiden nimeämistä henkilöistä.

Perussuomalaiset esittivät, että asia vietäisi kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Esitys ei saanut muilta puolueilta kannatusta.

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi:
– Olisi ollut mielestäni perusteltua viedä asia valtuuston päätettäväksi ja julkiseen keskusteluun, sillä asia olisi ollut uskoakseni kaupunkilaisia kiinnostava. Poliitikot käytännössä korottivat omia palkkioitaan, mutta kukaan ei edes jäävännyt itseään päätöksenteossa.

Linkki päätökseen: http://ah.turku.fi/khkon/2018/0305002l/3679153.htm

Kirjoitettu 27.1.2018

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä teki henkilövalinnat

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän vuosikokous pidettiin lauantaina 27.1.2018.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Ville Tavio sekä varapuheenjohtajana kaupunginvaltuutettu Pirjo Niinivirta.

Ryhmän uutena sihteerinä aloitti Liina Veronica Isto. 22-vuotias Isto toimii myös PS-nuorten puheenjohtajistossa ja järjestön Rahvas -lehden päätoimittajana. Hän on muuttanut
hiljattain Turkuun opiskelemaan journalismia.

Perussuomalaiset edistävät suomalaiseen isänmaallisuuteen ja kristillissosiaalisiin perusarvoihin pohjautuvaa kunnallispolitiikkaa, ryhmä linjasi vuosikokouksessa toimintansa yleistavoitteeksi.

Kirjoitettu 13.1.2018

Turun PS:n vuoden 2018 hallitus järjestäytyi

Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin lauantaina 13.1.2018.

Hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Pirjo Lampi. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kimmo Tarke, joka jatkaa myös aiemmassa tehtävässään yhdistyksen taloudenhoitajana. Uudeksi sihteeriksi valittiin Liina Veronica Isto, tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunnan johdossa aloittaa Jyrki Åland.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa syyskokouksen valitsema Kai Sorto. Hallituksen muita jäseniä ovat Kasper Holtari, Jouko Laakso, Mikael Miikkola, Tarja Nenn, Pirjo Niinivirta sekä Timo Rumpunen.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Mikael Andersson, Kimmo Tarke, Jouko Laakso, Pirjo Lampi, Liina Veronica Isto, Kai Sorto, Jyrki Åland, Pirjo Niinivirta sekä Tarja Nenn.
Kuva: Aleksi Saunamäki.

Kirjoitettu 9.12.2017

Lähde ehdokkaaksi maakuntavaaleihin!

Maakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnistynyt. Suomessa eletään nyt historiallisia hetkiä ja paineita tulee joka suunnalta. Esillä ovat kaiken aikaa suuret kysymykset kuten maahanmuutto, terrorismi, EU:n integraatio, köyhyys, sote ja valinnanvapaus sekä maakuntien tulo poliittiseen päätöksentekoon. Koskaan aikaisemmin ei ole Suomen kansa tarvinnut perussuomalaisia arvoja kuin NYT.

Maakuntavaalit piti alun perin pitää presidentinvaalien yhteydessä. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen ja maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Valmistautuminen vaaleihin kannattaa siis aloittaa jo hyvissä ajoin. Aikaa on ruhtinaallisesti ja tässä on hyvä hetki hankkia poliittista pääomaa, niin sosiaalisessa mediassa, mielipidekirjoituksilla, kannanotoilla, osallistumalla tapahtumiin ja olemalla esillä (läsnä) sekä kuunnella äänestäjiemme murheita. Kaikki tämä ennakkotyö sataa ääninä, niin ehdokkaalle kuin myös puolueelle. Meillä on perussuomalaisissa nyt nostetta ja kannatuksemme on nousujohteinen. Otetaan yhdessä siitä kaikki hyöty irti.

Mikäli et vielä ole tehnyt päätöstä osallistumisesta maakuntavaaleihin, niin nyt on oikea aika. Tämä on avoin kutsu ehdolle tulemisesta. Hyvät Turun Perussuomalaiset, älkää kysykö, mitä perussuomalainen puolue aikoo teidän eteenne tehdä, vaan mitä me yhdessä voimme tehdä paremman huomisen eteen! Tiedän, että monet ajattelevat ”miten minä voin vaikuttaa asioiden kulkuun?” – olemalla mukana! Niin ehdokkaana kuin vaalityöntekijänä. Nyt meitä kaikkia tarvitaan.

Mukana oleminen lähtee pienistä asioista. Voit kertoa halukkuudestasi sähköpostilla jyrki.ooland[at]jippii.fi, eikä tällainen perinteitä rakastava mies myöskään kavahda soittoasi p. 044-2864782.

Ystävällisin terveisin
Jyrki Åland
Turun Perussuomalaisten vaalipäällikkö

Kirjoitettu 12.11.2017

Turun PS:n syyskokouksen 2017 satoa

Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 11.11.2017. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja muita päätöksiä vuodelle 2018.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Kai Sorto valittiin yksimielisesti jatkokaudelle vuodelle 2018.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja Sorron lisäksi:

– Kasper Holtari, varajäsenenään Juha Anttila
– Liina Isto, varajäsenenään Jari-Petri Heino
– Jouko Laakso, varajäsenenään Toni Saarinen
– Pirjo Lampi, varajäsenenään Rami Ruohonen
– Mikael Miikkola, varajäsenenään Mikael Andersson
– Tarja Nenn, varajäsenenään Raili Meltovaara
– Pirjo Niinivirta, varajäsenenään Taisto Penttilä
– Timo Rumpunen, varajäsenenään Aleksi Saunamäki
– Kimmo Tarke, varajäsenenään Ossi Pajunen
– Jyrki Åland, varajäsenenään Henri Hautamäki

Piirikokousedustajiksi Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kokouksiin valittiin:

– Kasper Holtari, varaedustajanaan Taisto Penttilä
– Liina Isto, varaedustajanaan Juha Anttila
– Jouko Laakso, varaedustajanaan Marjo Lammervo
– Pirjo Lampi, varaedustajanaan Mikael Andersson
– Mikael Miikkola, varaedustajanaan Ossi Pajunen
– Tarja Nenn, varaedustajanaan Toni Saarinen
– Pirjo Niinivirta, varaedustajanaan Aleksi Saunamäki
– Kai Sorto, varaedustajanaan Henri Hautamäki
– Kimmo Tarke, varaedustajanaan Jari-Petri Heino
– Jyrki Åland, varaedustajanaan Rami Ruohonen

Turun Perussuomalaiset ry:n toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Urmas Mikkonen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Kohonen.

Päätettiin, että Turun Perussuomalaiset ry:n jäsen- ja kannattajajäsenmaksu vuonna 2018 on edelleen kymmenen euroa.

Uuden hallituksen ja uusien piirikokousedustajien toimikausi alkaa 1.1.2018. Paikallisyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajat, sihteeri ja taloudenhoitaja valitaan myöhemmin uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Syyskokouksessa hyväksyttiin julkilausuma, jonka otsikko on “Turun PS: Tarpeeton tiehanke ei huomioi luontoa”. Se löytyy tämän linkin kautta.

Kokouksessa vahvistettiin myös seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma. Se löytyy tämän linkin kautta.

Kirjoitettu 12.11.2017

Turun PS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Johdanto

Toimikauden 2018 toimintaa tulevat ohjaamaan presidentinvaaleihin sekä maakuntavaaleihin valmistautuminen. Päämäärän saavutamiseksi Turun Perussuomalaiset ry:n tulee toimia linjakkaasti, parantaa yhdistyksen näkyvyyttä ja kehittää tiedottamista. Yhdistyksen toimintaan tulee etsiä uusia ihmisiä ja kiinnittää huomiota heidän aktivointiinsa.

Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsensähköpostilistalla, yhdistyksen verkkosivustolla,
Perussuomalainen-lehdessä, paikallisille tiedotusvälineille sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen
Facebook-sivulla, Twitter-tilillä ja Instagram-tilillä. Eri viestintäkanavien sisällöt vaihtelevat viestien sisällön, kohdeyleisön ja tiedotuskanavan luonteen mukaisesti.

Vaikuttaminen ja näkyvyys

Yhdistys on jatkuvassa yhteydessä vaaleilla valittuihin päättäjiin. Erityisen tärkeä toimija tässä
suhteessa on Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä, jonka puheenjohtajan (tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan) oikeutta osallistua Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen
kokouksiin jatketaan vuonna 2018.

Yhdistys voi järjestää kampanjoita ja tapahtumia hyviksi katsomiensa asioiden puolesta.
Kuntarajat ylittäviin asioihin vaikutetaan ylikunnallisissa elimissä ja yhdistyksissä, mm.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:ssä toimien.

Vaalit

Valmistaudumme presidentinvaalien ja maakuntavaaleihin sekä varaudumme myös muihin mahdollisesti järjestettäviin vaaleihin. Presidentinvaalin ensimmäinen kierros järjestetään 28.1.2018 ja ennakkoäänestys on 17.-23.1.2018. Mahdollinen toinen vaali on 11.2.2018 ja toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2018. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään viimeisimmän tiedon mukaan lokakuussa 2018.

Kokoukset ja tapahtumat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, joskin tarvittaessa useammin ja kesällä
mahdollisesti harvemmin. Tämän lisäksi pidetään sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous ja
syyskokous. Lisäksi järjestetään telttatapahtumia sekä perinteeksi muodostunut
pikkujouluristeily. Yhdistys pyrkii myös tekemään vierailuja eri kohteisiin/tapahtumiin. Olemme esillä myös presidentinvaalin ja maakuntavaalien yhteydessä järjestettävissä vaalitilaisuuksissa.

Jäsenistön aktivointi

Perussuomalaisten vahvuus on sen kentässä. Pyrimme kasvattamaan yhdistyksen jäsenmäärää ja kuuntelemaan jäsenistön toiveita järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia sekä kehittämällä palautejärjestelmää. Jäsenten sitouttamiseksi ja osallistamiseksi yhdistys jakaa mahdollisuuksien mukaan vastuuta myös hallituksen ulkopuolisille jäsenilleen.

Yhteistyö

Yhdistyksen edustajia osallistuu eri tahojen järjestämiin tapahtumiin joko kutsuvieraina tai muun
yhteistoiminnan merkeissä. Vastaavasti muiden toimijoiden edustajia voidaan kutsua Turun
Perussuomalaisten tapahtumiin.

Toimitila

Yhdistyksen käytössä on toimitila myös vuonna 2018. Yhdistys auttaa aatteellisesti lähellä olevia
ryhmiä antamalla toimitilaansa maksutta Varsinais-Suomen Perussuomalaisten Nuorten käyttöön järjestön tapahtumia varten. Tapahtumista tulee kuitenkin ilmoittaa Turun Perussuomalaisten johdolle hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Kirjoitettu 24.7.2017

Kai Sorto on Turun PS:n uusi pj.

Kai Sorto on valittu Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Valinta oli yksimielinen ja se tehtiin paikallisyhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa sunnuntaina 23.7.2017. Aiempi puheenjohtaja Tuomas Tähti erosi tehtävästä kesäkuussa muuttaessaan Turusta Espooseen.

Sorto, 31, on varavaltuutettu sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Turussa. Hän työskenteli kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan eduskunta-avustajana ennen Saarakkalan loikkaamista Uusi vaihtoehto / Sininen tulevaisuus -ryhmään.

Uuden puheenjohtajan toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

Kirjoitettu 30.6.2017

Maria Lohela erotettiin valtuustoryhmästä

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus piti 29.6.2017 kokouksen, jossa päätettiin erottaa kaupunginvaltuutettu Maria Lohela Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmästä 1.7. alkaen. Lohela on eronnut Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja liittynyt Uusi vaihtoehto / Sininen tulevaisuus -ryhmään, joten erottaminen on sääntöjen mukaista.

Kirjoitettu 5.6.2017

Turun PS ry:n pj. erosi 5.6.2017

Turun Perussuomalaiset ry:tä vuoden 2016 alusta lähtien johtanut Tuomas Tähti erosi tänään maanantaina 5.6.2017 paikallisyhdistyksen hallituksen puheenjohtajuudesta ja paikallisyhdistyksen jäsenyydestä. Syy on Tähden muutto Turusta Espooseen.

Paikallisyhdistyksen uusi puheenjohtaja valitaan myöhemmin kokouksessa, jonka päivämäärää ei tätä kirjoitettaessa ole vielä päätetty.

Koska Tähti muuttaa pois Varsinais-Suomen alueelta, hän erosi samalla myös Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin hallituksen jäsenyydestä ja Varsinais-Suomen PS-Nuorten hallituksen jäsenyydestä.

Turun Perussuomalaisten hallituksen toimintaa johtaa nyt toistaiseksi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pirjo Lampi.

Kirjoitettu 1.5.2017

Jyrki Ålandista vaalipäällikkö 2017-2018

Turun Perussuomalaisten vaalipäälliköksi tammikuun 2018 maakuntavaaleihin ja presidentinvaaleihin on valittu Jyrki Åland. Yhdistyksen hallitus valitsi Ålandin yksimielisesti vaalipäälliköksi kokouksessaan 29.4.2017. Vaalipäällikkö koordinoi maakuntavaaleissa ja presidentinvaaleissa mainontaan, vaalitapahtumiin ja vaalimateriaaleihin liittyviä asioita Turussa. Ålandin yhteystiedot: jyrki.ooland@nulljippii.fi / puh. 0442864782.

Kirjoitettu 22.4.2017

Toimintakertomus vuodesta 2016

Turun Perussuomalaiset ry:n toimintakertomus vuodesta 2016 hyväksyttiin yhdistyksen kevätkokouksessa 22.4.2017. Toimintakertomus löytyy PDF-muodossa tämän linkin kautta.

Kirjoitettu 10.4.2017

Kuntavaalien jälkeen on kiitosten aika

Perussuomalaiset sai eilen 9.4.2017 päättyneissä kuntavaaleissa Turussa 7,4 prosentin kannatuksen ja viisi valtuustopaikkaa. Tulos on Turun Perussuomalaisten 20-vuotisen historian toiseksi paras kuntavaalitulos.

Ehdokkaat ja heidän tukitiiminsä sekä jäsenistöömme kuuluva talkooväki teki todella lujasti töitä ennen vaaleja ja vielä vaalipäivänäkin. Lämmin kiitos heille kaikille! Kiitos kuuluu myös perussuomalaisia äänestäneille! Paikkamäärämme Turun kaupunginvaltuustossa säilyy vaalituloksen perusteella nykyisellä tasolla eli viidessä valtuutetussa. PS:n tulosta voidaan siis Turun osalta kutsua torjuntavoitoksi.

Torjuntavoitosta huolimatta täytyy kuitenkin reilusti tunnustaa tosiasiat ja todeta, että hyvästä yrityksestä huolimatta emme saavuttaneet tavoitetta tällä kertaa. Turun Perussuomalaiset ry kirjasi viimeisimpään toimintasuunnitelmaansa, että kevään 2017 kuntavaaleissa tavoitteemme on saada ennätysmäärä PS-paikkoja Turun kaupunginvaltuustoon. Edellinen paikkaennätyksemme Turussa oli kuusi paikkaa, joten ennätyshyvään tulokseen olisi tarvittu vähintään seitsemän paikkaa.

Uuden valtuuston toimikausi alkaa virallisesti 1.6.2017. Siitä lähtien valtuustoryhmämme kaupunginvaltuutetut ovat (äänimääräjärjestyksessä) Ville Tavio, Maria Lohela, Mikael Miikkola, Jaana Auvinen ja Pirjo Niinivirta.

Varavaltuutettujen osalta kokoonpano menee kokonaan uusiksi siinä mielessä, että yksikään uuden valtuustoryhmämme varavaltuutetuista ei ole varavaltuutettuna nyt päättyvällä kaudella. Varavaltuutettumme 1.6.2017 alkaen ovat (äänimääräjärjestyksessä) Juha Anttila, Pirjo Lampi, Jouko Laakso, Kai Sorto ja Martti Sipilä. (Tosin tarkistuslaskenta on tätä kirjoitettaessa vielä tekemättä ja varavaltuutettujen äänimääräerot ovat niin pieniä, että tarkistuslaskenta saattaa vaikuttaa keskinäiseen äänimääräjärjestykseen.)

Onnittelut kaikille uuteen valtuustoryhmäämme pääseville!

Valtakunnallisesti Perussuomalaisten tulos ei ole niin kehno kuin miltä prosenttiluvut näyttävät. Puolueemme puheenjohtaja Timo Soini arvioi ennen kuntavaaleja, että saamme valtakunnallisesti enemmän valtuustopaikkoja kuin Vihreä liitto. Tämä myös toteutui: Vaikka vihreät saivat prosentuaalisesti meitä suuremman valtakunnallisen kannatuksen, me perussuomalaiset saimme Suomen kunnissa nyt yhteensä noin 770 valtuutettua ja vihreät noin 540 valtuutettua. Tämä selittyy vaalimatematiikalla ja varsinkin sillä seikalla, että erikokoisissa kunnissa tarvitaan erilaisia äänimääriä valtuustoon pääsemiseksi.

Turun Perussuomalaiset ry järjestää lauantaina 15.4.2017 Turun kauppatorilla Kiitos äänestäjille! -aiheisen telttatapahtuman. Teltan pystyttäminen aloitetaan klo 8:45 ja purkaminen aloitetaan klo 13:00 (tai aiemmin, jos sää on kovin huono). Tervetuloa kiitoskahveille!

Kirjoitettu 7.2.2017

A Finnish City: 2017 Election Platform

Turku is one of the biggest cities in Finland and it possesses a long and glorious history as the former capital and also as a gateway to Finland. With our local election platform we in the Finns Party’s Turku association wish to preserve the city and make Turku even greater.

The municipal election will be held in Finland on 9 April 2017, with advance voting between 29 March and 4 April.

The original Finnish version of our local platform was published on 10 January 2017.

Click here to read the English translation (PDF).

Kirjoitettu 10.1.2017

Turun PS:n kuntavaaliohjelma 2017

Turun Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma julkaistiin tänään 10.1.2017. Ohjelma on nimeltään Suomalainen kaupunki. Kymmenensivuinen ohjelma koostuu kahdeksasta aihealueesta:

1. Turvapaikanhakijat: Nuivaa maahanmuuttopolitiikkaa
2. Sote: Valmistautuminen sote-uudistukseen on kunnalle tärkeää
3. Talous: Suosimme suomalaista työtä
4. Liikunta ja kulttuuri: Panostamme paikallisuuteen
5. Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys: Hyödynnetään Turun koulutus ja sijainti
6. Liikenne ja kaavoitus: Suuria kokonaisuuksia, ei postimerkkisuunnittelua
7. Koulutus ja nuoriso: Koulutuksella pitää olla tarkoitus
8. Turvallisuus ja pelastustoiminta: Turvallinen kaupunki on perustarve

Näet koko vaaliohjelman PDF-muodossa tämän linkin kautta.

Kirjoitettu 8.1.2017

Turun PS:n vuoden 2017 hallitus järjestäytyi

Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokous 1/2017 pidettiin sunnuntaina 8.1.2017.

Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo Lampi jatkokaudelle.

Hallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Veikko Lehtonen. Lehtonen teki nyt paluun tähän tehtävään lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen.

Sihteeriksi valittiin Erkki Sinkko jatkokaudelle.

Taloudenhoitajaksi valittiin Risto Forsberg. Forsberg teki nyt paluun tähän tehtävään kahden vuoden tauon jälkeen.

Turun Perussuomalaisten tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunnan johtoon valittiin Jari Engman ja toimikunnan muiksi jäseniksi valittiin Veikko Lehtonen, Taisto Penttilä, Timo Rumpunen, Kai Sorto, Kimmo Tarke ja Tuomas Tähti.

Kirjoitettu 5.1.2017

Turun yhtiöpomojen palkat avoimiksi PS:n painostuksesta

Turussa kaupunkikonsernin johdon palkat ja palkankorotusten euromäärät on tähän asti pidetty salassa, vaikka laki ei edellytä lukujen salassapitoa. Useat kaupungit ovat jo aikoja sitten tuoneet kaupungin yhtiöiden johdon palkat julkisuuteen. Turussa ei ole kuitenkaan näin toimittu, vaikka Suomen kuntaliitto on suositellut asiassa avoimuutta jo vuodesta 2009.

Turun Sanomat uutisoi tänään torstaina 5.1.2017, että Turussa on päädytty julkistamaan yhtiöiden johdon palkat.

Avoimempaa palkkapolitiikkaa on vaatinut erityisesti Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä. Ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio laati maaliskuussa 2016 kunnallisten yhtiöiden ja yhteisöjen johdon palkkatietojen julkisuudesta sekä valtuustoaloitteen Turussa että kirjallisen kysymyksen eduskunnassa.

Nyt tehtävä linjamuutos on merkittävä erävoitto taistelussa avoimemman politiikan puolesta Turussa. Perussuomalaiset painostivat vanhoja puolueita tekemään johdon palkat julkisiksi ja nyt ne joutuvat kuntavaalien alla siihen taipumaan.

Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä. Jatkossakaan ei aiota suoraan kertoa, mikä on kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajan kuukausipalkka, vaan sen saamiseksi selville pitäisi tietää erilaisten bonusten suuruus.

Perussuomalaisten tavoitteena on, että toimitusjohtajien kuukausipalkat ja luontoisedut julkaistaisiin sellaisinaan.

Kirjoitettu 15.12.2016

Ryhdy kuntapäättäjäksi – tule PS:n ehdokkaaksi

Äänestäminen kuntavaaleissa on tärkeä tapa vaikuttaa oman kunnan asioihin mutta kaikkein tehokkainta on asettua itse ehdolle. Perussuomalaiset ovat juuri sinulle sopiva, tavallisten ihmisten puolue. Maalaisjärki ja asiakeskeisyys siivittävät paikallista politiikkaamme kuntalaisten ääntä kuunnellen vaalipäivänä 9.4.2017.

Me Perussuomalaisissa tiedämme, että asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täytyy tehdä jotain. Ehdokkailtamme ei vaadita erityistä politiikan osaamista, vaan asenne ratkaisee. Olemme jo saaneet ehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiskelijoita, työntekijöitä, virkamiehiä, johtajia, yrittäjiä jne. ja heistä jokainen tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Jos tunnistat itsessäsi kiinnostuksen yhteisten asioiden hoitamista kohtaan ja haluat oppia uutta, toivotamme sinut lämpimästi ehdokkaaksemme kevään 2017 vaaleihin.

Tutustu tästä ehdokasoppaaseemme.

Klikkaa tästä ilmoittautumaan ehdolle.

Jokainen ehdokas luo oman ehdokasesittelyn vaalisivustolle

Ehdokaspakettiin kuuluu, että jokainen ehdokas luot itse oman esittelysivun puolueen sivuilla olevaan ehdokasgalleriaan. Katso tästä hyvä esimerkkikokonaisuus ehdokasesittelysivusta.

Ehdokassivun luomista varten tarvitset PS-Tunnuksen eli rekisteröitymisen puolueen kotisivuille. Tämä on helppoa. Jos olet jo paikallisyhdistyksen hyväksymä ehdokas mutta sinulla ei ole omaa PS-Tunnusta, toimi seuraavasti:

 1. Rekisteröi tästä ensin oma PS-Tunnus, jos sinulla ei sitä ole jo käytössä ja
 2. ilmoittaudu tästä ehdolle netissä.
 3. Saat yhdistykseltä sähköpostia ehdokkuuden vahvistumisesta/rekisteröinnistä ehdokasgalleriaan.
 4. Täytä ehdokassopimus- ja ehdokassuostumus-lomakkeet omalle yhdistykselle.
 5. Täydennä ehdokasesittelyysi kuvat, ajatukset, teemat ja pyydä yhdistystäsi julkaisemaan esittelysivusi PS:n ehdokasgalleriaan.

Perussuomalaisten ehdokkaiden vaalisivusto on verkkopohjainen ehdokasgalleriamme, jossa esittelemme eri puolella Suomea ehdolla olevat kuntavaaliehdokkaamme. Sivustolta voi tutustua ehdokkaiden vaaliteemoihin ja katsoa ehdokkaan omista tapahtumailmoituksista, missä hän on tavattavissa. Lisäksi sivujen ehdokastietoja käytetään julisteiden ja vaalilehtien painatukseen.

Klikkaa tästä tutustumaan ehdokasgalleriaan.

Lisätietoja ehdokasgalleriasta, ota yhteyttä tuki@nullperussuomalaiset.fi tai puh. 040 661 6919.

Talvisin vaaliterveisin

PS-tukipalvelut

Jaana Vesterinen-Prähky
projektisuunnittelija

Kirjoitettu 2.10.2016

Turun PS:n syyskokouksen 2016 satoa

Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 2.10.2016. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja muita päätöksiä vuodelle 2017.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Tuomas Tähti valittiin yksimielisesti jatkokaudelle vuodelle 2017.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja Tähden lisäksi:

– Ritva “Kike” Elomaa, varajäsenenään Jaana Auvinen
– Risto Forsberg, varajäsenenään Raili Meltovaara
– Pirjo Lampi, varajäsenenään Jouko Laakso
– Veikko Lehtonen, varajäsenenään Pirjo Niinivirta
– Mikael Miikkola, varajäsenenään Taisto Penttilä
– Timo Rumpunen, varajäsenenään Jari Engman
– Erkki Sinkko, varajäsenenään Henri Hautamäki
– Martti Sipilä, varajäsenenään Tarja Nenn
– Kai Sorto, varajäsenenään Mikael Andersson
– Kimmo Tarke, varajäsenenään Risto Harjula

Piirikokousedustajiksi Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kokouksiin valittiin:

– Risto Forsberg, varaedustajanaan Risto Harjula
– Pirjo Lampi, varaedustajanaan Henri Hautamäki
– Veikko Lehtonen, varaedustajanaan Taisto Penttilä
– Mikael Miikkola, varaedustajanaan Jari Engman
– Timo Rumpunen, varaedustajanaan Tarja Nenn
– Erkki Sinkko, varaedustajanaan Pirjo Niinivirta
– Martti Sipilä, varaedustajanaan Mikael Andersson
– Kai Sorto, varaedustajanaan Jaana Auvinen
– Kimmo Tarke, varaedustajanaan Juha Laine
– Tuomas Tähti, varaedustajanaan Jouko Laakso

Turun Perussuomalaiset ry:n toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Urmas Mikkonen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jorma Kohonen.

Päätettiin, että Turun Perussuomalaiset ry:n jäsen- ja kannattajajäsenmaksu vuonna 2017 on kymmenen euroa (eli saman verran kuin nykyäänkin).

Uuden hallituksen ja uusien piirikokousedustajien toimikausi alkaa 1.1.2017. Paikallisyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajat, sihteeri ja taloudenhoitaja valitaan myöhemmin uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Syyskokouksessa hyväksyttiin julkilausuma, jonka otsikko on “Turun PS ajaa nuivaa maahanmuuttopolitiikkaa”. Se löytyy tämän linkin kautta.

Kokouksessa vahvistettiin myös seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma. Se löytyy tämän linkin kautta.

Kirjoitettu 2.10.2016

Turun PS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Johdanto

Toimikautta 2017 tulevat sävyttämään vaalit ja niihin valmistautuminen. Pärjätäkseen ja kasvaakseen Turun Perussuomalaiset ry:n tulee toimia linjakkaasti ja näkyvästi ja etsiä jatkuvasti uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsensähköpostilistalla, yhdistyksen verkkosivustolla, Perussuomalainen-lehdessä, paikallisille tiedotusvälineille sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen Facebook-sivulla ja Twitter-tilillä. Eri viestintäkanavien sisällöt vaihtelevat viestien sisällön, kohdeyleisön ja tiedotuskanavan luonteen mukaisesti.

Vaikuttaminen ja näkyvyys

Yhdistys on jatkuvassa yhteydessä vaaleilla valittuihin päättäjiin. Erityisen tärkeä toimija tässä suhteessa on Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä, jonka puheenjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan) oikeutta osallistua Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokouksiin jatketaan vuonna 2017.
Yhdistys voi järjestää kampanjoita ja tapahtumia hyviksi katsomiensa asioiden puolesta.
Kuntarajat ylittäviin asioihin vaikutetaan ylikunnallisissa elimissä ja yhdistyksissä, mm. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:ssä toimien.

Vaalit

Perussuomalaisilla on Turun kaupunginvaltuustossa nykyään viisi valtuutettua. Viimekertaisiin eli vuoden 2012 kuntavaaleihin tultaessa Turussa oli vain yksi perussuomalainen valtuutettu. Nousumme on siis ollut vahva.
Kevään 2017 kuntavaaleissa tavoitteemme on saavuttaa ennätysmäärä PS-paikkoja Turun kaupunginvaltuustoon.
Kuntavaalien ennakkoäänestys on ulkomailla 29.3.–1.4. ja kotimaassa 29.3.–4.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.
Vuonna 2017 osallistumme myös Turun Seudun Osuuspankin edustajistovaaleihin. Viime kerralla Turun Seudun Osuuspankin edustajistoon valittiin yksi Turun Perussuomalaiset ry:n jäsen.
Lisäksi vuonna 2017 valmistaudutaan ensimmäisiin maakuntavaaleihin, jotka pidetään tammikuussa 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Kokoukset ja tapahtumat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, joskin tarvittaessa useammin ja kesällä mahdollisesti harvemmin. Tämän lisäksi pidetään sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous ja syyskokous. Vuoden aikana autetaan Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmää järjestämään valtuutettujen tuumaustunteja, jotka lisäävät yleisön poliittista tietoutta ja toimivat myös vuoropuhelutapahtumina. Lisäksi järjestetään telttatapahtumia sekä perinteeksi muodostunut pikkujouluristeily. Yhdistys pyrkii myös tekemään vierailuja eri kohteisiin/tapahtumiin.
Tammikuussa 2017 järjestetään Turun Perussuomalaiset ry:n 20-vuotisjuhla. Tämä pyöreiden vuosien juhlatapahtuma on lajinsa ensimmäinen, sillä 10-vuotisjuhla jäi aikoinaan pitämättä.
Kuntavaalien läheisyydessä on Turun keskusta-alueen kävelykadulla vaalimökkipäivystys.

Yhteistyö

Yhdistyksen edustajia osallistuu eri tahojen järjestämiin tapahtumiin joko kutsuvieraina tai muun yhteistoiminnan merkeissä. Vastaavasti muiden toimijoiden edustajia voidaan kutsua Turun Perussuomalaisten tapahtumiin.

Toimitila

Yhdistyksen käytössä on toimitila myös vuonna 2017. Yhdistys auttaa aatteellisesti lähellä olevia ryhmiä antamalla toimitilaansa maksutta Oikeutta Eläkeläisille Turun Osaston ja Varsinais-Suomen Perussuomalaisten Nuorten käyttöön näiden ryhmien tapahtumia varten. Mainittujen ryhmien tulee kuitenkin ilmoittaa tapahtumistaan Turun Perussuomalaisten johdolle hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Kirjoitettu 21.8.2016

Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat hyväksytty

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus kokoontui tänään sunnuntaina 21.8.2016 aloittamaan kuntavaalien ehdokasasettelun. Kokouksessa hyväksyttiin ensimmäiset 40 ehdokasta. Turun Perussuomalaisten kaikki viisi nykyistä kaupunginvaltuutettua Jouko Laakso, Pirjo Lampi, Mikael Miikkola, Pirjo Niinivirta ja Ville Tavio pyrkivät jatkokaudelle. Myös lähes kaikki varavaltuutetut ovat ehdokkaina. Ehdokaslistalla on konkareiden lisäksi myös uusia jäseniä. Nyt hyväksytyistä ehdokkaista nuorin on 20-vuotias ja vanhin on 77-vuotias. Ehdokkaista 22 eli hieman yli puolet oli ehdokkaina myös viime kuntavaaleissa ja 18 on uusia.

Ehdokashankintaa jatketaan edelleen. Vaaleissa pyrimme saamaan ennätysmäärän valtuustopaikkoja voidaksemme ohjata Turkua perussuomalaisempaan suuntaan.

Täyteen listaan tarvitaan Turussa yhteensä sata ehdokasta. Kuntavaalit pidetään maalis-huhtikuussa 2017.

Seuraavat henkilöt hyväksyttiin ehdokkaiksi 21.8. pidetyssä kokouksessa:

– Andersson Mikael, ruokamestari, myyntikunnostaja, s. 1959
– Auvinen Jaana, TtT, lehtori, s. 1965
– Forsberg Risto, talouspäällikkö, tradenomi, s. 1958
– Harjula Risto, erä- ja luonto-opas, retkimestari, s. 1949
– Hirvonen Marko, sosionomiopiskelija, s. 1976
– Keskimäki Jari, kiinteistönhoitaja, s. 1959
– Kohonen Jorma, teknikko, eläkeläinen, s. 1939
– Korgan Pauli, järjestelmäasiantuntija, s. 1984
– Koskinen Erkki, palomies, myyntineuvottelija, s. 1965
– Laakso Jouko, yrittäjä, eläkeläinen, s. 1941
– Laine Jari, palomies, s. 1957
– Laine Juha, mediakonsultti, järjestyksenvalvoja, s. 1962
– Laine Samuli, sähköasentaja, s. 1996
– Lammervo Marjo, ravitsemuspalvelupäällikkö, s. 1952
– Lampi Pirjo, erikoislaboratoriohoitaja, s. 1949
– Meltovaara Raili, elintarviketyöntekijä, eläkeläinen, s. 1950
– Michaelsson Leif, insinööri, s. 1954
– Miikkola Mikael, komentajakapteeni, s. 1944
– Mikkonen Urmas, insinööri, yrittäjä, s. 1940
– Nenn Tarja, preparaattori, eläkeläinen, s. 1948
– Niinivirta Pirjo, hammaslääkäri, s. 1950
– Ontujeff Pirkko, sairaanhoitaja, s. 1951
– Pappel Raimo, merikapteeni, s. 1968
– Penttilä Taisto, yrittäjä, s. 1949
– Pietilä Mika, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, eläkeläinen, s. 1971
– Prinkkilä Mika, sähköasentaja, s. 1968
– Rantola Seppo, web-suunnittelija, s. 1958
– Rautoma Oskari, asiakkuuspäällikkö, s. 1977
– Rumpunen Timo, palveluvastaava, s. 1988
– Saarinen Toni, opiskelija, s. 1991
– Sinkko Erkki, filosofian maisteri, s. 1978
– Sipilä Martti, yrittäjä, s. 1966
– Sorto Kai, eduskunta-avustaja, s. 1986
– Suominen Anneli, rekisteröity jalkojenhoitaja, s. 1954
– Tarke Kimmo, työtön, ex-yrittäjä, s. 1961
– Tavio Ville, kansanedustaja, lakimies, s. 1984
– Torkkeli Osmo, eläkeläinen, merimies, s. 1956
– Tähti Tuomas, diplomi-insinööri, kansanedustajan avustaja, s. 1987
– Vahtera Jessica, opiskelija, s. 1993
– Vuoristo Kari, vartija, s. 1962

Kirjoitettu 10.7.2016

Kuntavaalien vaaliasiamies valittu

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus on valinnut ensi kevään kuntavaaleihin vaaliasiamieheksi Tuomas Tähden ja varahenkilöksi Pirjo Lammen. Valinnat tehtiin hallituksen kokouksessa yksimielisesti. Tähti on Turun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja ja Lampi on yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Kirjoitettu 16.5.2016

Turun PS somessa

Turun Perussuomalaiset ry on nykyään läsnä kahdessa some-palvelussa: Facebookissa ja Twitterissä. Facebook-sivumme on ollut käytössä jo vuosia, mutta Twitter-tili avattiin tänään 16.5.2016.

Facebook-linkki: facebook.com/turunperussuomalaiset

Twitterissä olemme @TurunPSry

Tervetuloa seuraamaan Turun Perussuomalaiset ry:tä sosiaalisessa mediassa!

Kirjoitettu 28.4.2016

Kimmo Tarke vaalipäälliköksi

Kimmo Tarke on valittu Turun Perussuomalaisten vaalipäälliköksi seuraaviin kuntavaaleihin. Yhdistyksen hallitus teki valinnan yksimielisesti. Vaalipäällikkö koordinoi käytännönläheistä kampanjatoimintaa kuntavaaleissa. Tarkkeella on tehtävässä tarvittavaa kokemusta, sillä hän on ollut ehdokkaana niin kuntavaaleissa kuin eduskuntavaaleissakin. Lisäksi hän oli Turun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja vuoden 2014 ajan.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.2017.

Kirjoitettu 21.4.2016

Voitto TOK-vaaleissa 2016

Yhdistyksemme jäsen, kansanedustaja Ville Tavio valittiin Turun Osuuskaupan edustajistoon 153 äänellä! Lisäksi turkulaiset Pirjo Niinivirta (40 ääntä) ja Pirjo Lampi (23 ääntä) pääsivät varasijoille. Perussuomalaiset saivat alueella komean vaalivoiton, sillä paikkamäärä TOK:n edustajistossa nelinkertaistui yhdestä neljään. Muut perussuomalaiset läpimenijät Tavion lisäksi ovat Janne Aso (Kaarina, 128 ääntä), Hans Huttunen (Kaarina, 63 ääntä) ja Satu Anttila (Nousiainen, 91 ääntä). Vaalitulokset julkistettiin 21.4.2016. Ääniä TOK-vaaleissa annettiin yhteensä 19 415 kappaletta.

Kirjoitettu 10.4.2016

Manu Vuoriosta Turun PS:n kunniapuheenjohtaja

Valtiotieteiden tohtori Manu Vuorio, 68, nimitettiin Turun Perussuomalaiset ry:n kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kevätkokouksessa sunnuntaina 10.4.2016. Nimitys oli yksimielinen. Vuoriolle ojennettiin kunniakirja, puheenjohtajannuija sekä kukkakimppu.

20160410k2Vuorio toimi paikallisyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2004–2009. Hänen puheenjohtajakaudellaan Perussuomalaiset saivat ensimmäiset paikkansa Turun kaupunginvaltuustossa.

Vahvasta EU-vastaisuudestaan tunnettu Vuorio haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, ettei EU aina noudata omia sääntöjään.

– Vanha latinankielinen oikeusperiaate “pacta sunt servanda” (suom. “sopimukset on pidettävä”) tulee pitää mielessä tänäkin päivänä, Vuorio korostaa.

Turun Perussuomalaiset ry on perustettu jo 19 vuotta sitten eli vuonna 1997, mutta Vuorion kunniapuheenjohtajanimitys on yhdistyksen historian ensimmäinen.

Suomessa ollessaan Vuorio on aina asunut Turussa, mutta hän on myös nähnyt maailmaa ensin siirtotyöläisenä ja myöhemmin merillä seilaten. Työntäyteiset matkat veivät Vuorion aikoinaan Pohjois-Amerikkaan asti.

Kirjoitettu 10.4.2016

Toimintakertomus vuodesta 2015

Turun Perussuomalaiset ry:n toimintakertomus vuodesta 2015 löytyy tämän linkin kautta.

Kirjoitettu 24.3.2016

Turussa perehdyttiin siirtolaiskriisiin 1.3.2016

(Julkaistu Perussuomalaisen numerossa 3/2016 otsikolla ”Turussa perehdyttiin siirtolaiskriisiin”.)

Ajatuspaja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja dosentti Arto Luukkanen ovat viime aikoina kiertäneet ahkerasti eri kunnissa puhumassa yleisölle viime vuonna ilmestyneen Siirtolaiskriisi-julkaisun teemoista. Tiistaina 1.3. oli vuorossa Turku. Mikrofonin ääressä oli Grönroosin ja Luukkasen lisäksi paikallinen perussuomalainen kansanedustaja Ville Tavio.

Jokaisella puhujalla oli oma, kokonaisuutta täydentävä näkökulmansa aiheeseen. Grönroos puhui massamaahanmuuton taloudellisista ja turvallisuuteen liittyvistä ongelmista, Luukkanen selosti median myötävaikutusta siirtolaiskriisissä ja Tavio selvensi, millaisilla työkaluilla kriisi voidaan ratkaista.

Grönroos aloitti keskustelutilaisuuden kiinnittämällä yleisön huomion poliittisen vastapuolen suosimiin virheargumentteihin. Puhutaan vaikkapa lisätyövoiman tarpeesta, vaikka Suomeen saapuvista somaleista merkittävä osa työllistyy korkeintaan pätkätöihin, ja työllistyvienkin somaleiden kokonaisvaikutus julkiselle taloudelle on useissa tapauksissa negatiivinen.

Grönroosin esitelmän jälkeen kansanedustaja Tavio piti kommenttipuheenvuoron, jossa muistutti, että siirtolaiskriisi on ratkaistavissa poliittisilla päätöksillä. Turvapaikkapolitiikassa on Tavion mukaan kolme tasoa: rajatoiminta, maan sisällä tapahtuva toiminta ja palautuspolitiikka. Kaikilla kolmella rintamalla on ollut ongelmia. Jos Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista edes yksi prosentti kannattaa väkivaltaista jihadia, on suomalaisiin kohdistuva riski aivan kohtuuton. Onneksi yhä useammat ihmiset avaavat Tavion mukaan silmänsä ja tarkastelevat kriisiä objektiivisesti.

Luukkanen varoitti yleisöä, että suomalaisten turvallisuus on uhattuna, vieläpä valtamedian suosiollisella myötävaikutuksella. Valtamedian yksipuolinen tiedottaminen kannustaa ihmisiä seuraamaan vaihtoehtomedioita, jotka eivät ole journalistisesti laadukkaita, mutta jotka toimivat valtamedian peilikuvana. Luukkasen mukaan esimerkiksi YLE ja MV-lehti hyötyvät siitä, että sättivät toinen toistaan.

Luukkanen tiivisti lopuksi keskustelutapahtuman ydinsanoman: Vatulointi ei käy. Aikaa on vähän. Suomen kansan täytyy nyt tunnustaa, että meillä on kriisi eikä unelma.

Kirjoitettu 3.3.2016

Turun Osuuskaupan vaalit 2016

Turun Osuuskaupan eli TOK:n edustajistovaalit ovat 4.–13.4.2016. Vaaleilla valittava edustajisto huolehtii, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti. Edustajistovaalit pidetään joka neljäs vuosi. Äänestää voi jokainen ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttänyt TOK:n asiakasomistaja.

Äänestysalue ylittää kuntarajat. Turku kuuluu äänestysalueeseen, jonka nimi on jäsenalue 1. Siihen kuuluvat Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku.

Perussuomalaisilla on Turun Osuuskaupan jäsenalue 1:n edustajistovaaleissa oma ehdokaslista, jolla on ennätysmäärä ehdokkaita! Ehdokaslistojen nimissä ei näissä vaaleissa ole puoluetunnuksia. Perussuomalainen lista on nimeltään Lista G.

Äänioikeutetuille on postitettu äänestysohjeet, äänestyslipuke ja palautuskuori uusimman asiakasomistajapostin eli Yhteishyvä-lehden mukana.

Vaalikone kertoo, ovatko ehdokkaan ajatukset lähellä omiasi. Tutustu vaalikoneeseen tämän linkin kautta ja löydä oma ehdokkaasi!

Perussuomalaiset ehdokkaat TOK:n vaalialueella 1:

164 Aso Janne, palotarkastaja, Kaarina
165 Elijärvi Tero, yrittäjä, Raisio
166 Forsberg Risto, talouspäällikkö, Turku
167 Heikkilä Hannes, patenttiasiamies, dipl.ins., Lieto
168 Huttunen Hans, tarkastusapulainen, Kaarina
169 Iljin Marco-Mihail, perhehoitaja, ATK-suunnittelija, Kaarina
170 Jalava Helge, sotaveteraani, eläkeläinen, Turku
171 Jalonen Lassi, tekninen myyjä, Turku
172 Katajamäki Mira, bioanalyytikko, Lieto
173 Koskinen Erkki, palomies, myyntineuvottelija, Turku
174 Kujanpää Marja-Liisa, suntio, Kaarina
175 Kuustonen Henrik, lossinkuljettaja, Naantali
176 Kähkönen Ismo, autosähkömekaanikko, Turku
177 Laaksomaa Leo, eläkeläinen, Turku
178 Lammervo Marjo, ravitsemuspalvelupäällikkö, Turku
179 Lampi Pirjo, erikoislaboratoriohoitaja, eläkeläinen, Turku
180 Leino Jari, eläkeläinen, Rusko
181 Lempiäinen Lauri, eläkeläinen, Kaarina
182 Mikkonen Urmas, yrittäjä, Turku
183 Nenn Tarja, preparaattori, Turku
184 Niinivirta Pirjo, hammaslääkäri, Turku
185 Pappel Raimo, merikapteeni, Turku
186 Pilpola Juhani, merkonomi, Lieto
187 Pohtio Pasi, mattoasentaja, Raisio
188 Pulli Atte, insinööri, Kaarina
189 Samia Sara, lähihoitaja, Turku
190 Satto Simo, yrittäjä, Lieto
191 Savolainen Ossi, taksinkuljettaja, eläkeläinen, Rusko
192 Siltala Anne, yrittäjä, Lieto
193 Sinkko Erkki, filosofian maisteri, Turku
194 Suurnäkki Merja, eläkeläinen, Turku
195 Tavio Ville, kansanedustaja, OTM, Turku
196 Virtanen Veli-Matti, autonkuljettaja, opiskelija, Kaarina
197 Vuorinen Jani, CNC-koneistaja, eläkeläinen, Turku
198 Vänskä Aki, toimitusjohtaja, yrittäjä, Kaarina
199 Yrjänäinen Kari, linja-autonkuljettaja, Kaarina

Kirjoitettu 17.1.2016

Vuoden 2016 hallituksen järjestäytymisestä

Turun Perussuomalaiset ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tänään 17.1.2016. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2016:

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pirjo Lampi uutena.

Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Säisänen jatkokaudelle.

Sihteeriksi valittiin Erkki Sinkko jatkokaudelle.

Taloudenhoitajaksi valittiin Martti Sipilä jatkokaudelle.

Tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunnan johtajaksi valittiin Taisto Penttilä jatkokaudelle. Toimikunnan muut jäsenet vuonna 2016 ovat Ritva “Kike” Elomaa, Pirjo Lampi, Veikko Lehtonen, Timo Rumpunen ja Tuomas Tähti.

Valmistelu- ja ehdollepanotoimikunta Pramin jäsenet ovat Turun Perussuomalaiset ry:n pj. (Tuomas Tähti), Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmän pj. (Ville Tavio) ja Turun kaupunginhallituksen ainoa perussuomalainen jäsen (Mikael Miikkola). Pramin puheenjohtajana toimii Turun Perussuomalaiset ry:n pj.

Kokouksessa perustettiin myös 20-vuotisjuhlan työryhmä, sillä Turun Perussuomalaiset ry täyttää 20 vuotta tammikuussa 2017. Juhlatyöryhmän johtajaksi valittiin Mikael Andersson ja työryhmän muiksi jäseniksi valittiin Veikko Lehtonen, Taisto Penttilä ja Manu Vuorio.

Kirjoitettu 17.1.2016

Valtuustoryhmän vuosikokous 16.1.2016

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä piti sääntömääräisen vuosikokouksensa eilen 16.1.2016.

Valtuustoryhmän vuosikokous päätti, että valtuustoryhmän puheenjohtana jatkaa Ville Tavio ja varapuheenjohtana jatkaa Jouko Laakso.

Valtuustoryhmä valitsi uudeksi sihteerikseen Jessica Vahteran.

Kirjoitettu 10.1.2016

Taisto Penttilästä V-S piirin 3. vpj.

Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen ja Turun kaupungin varavaltuutettu Taisto Penttilä valittiin Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi yksimielisesti piirihallituksen järjestäytymiskokouksessa Kaarinassa tänään 10.1.2016.

Penttilä on aiemminkin kuulunut Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirihallitukseen, mutta ei ole ennen toiminut piirin varapuheenjohtajana. Viime vuoden piiripuheenjohtajistossa ei ollut yhtäkään turkulaista.

Tänään 10.1. pidetyssä piirihallituksen kokouksessa tehtiin muitakin turkulaisiin kohdistuneita henkilövalintoja: Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu Pirjo Lampi valittiin uutena jäsenenä piirin työvaliokuntaan, minkä lisäksi Turun Perussuomalaiset ry:n uusi puheenjohtaja Tuomas Tähti nimitettiin piirin tapahtumatoimikunnan jäseneksi.

Perussuomalaisten V-S piirin 1. vpj.:ksi valittiin Lauri Heikkilä Marttilasta ja 2. vpj.:ksi Tuija Ketonen Loimaalta. Piirisihteerinä jatkaa Sirkku Saarinen ja piirin taloudenhoitajana jatkaa Hannes Heikkilä.

Kirjoitettu 15.12.2015

Pirjo Lammelta selvityspyyntö paperittomien terveyspalveluista

Turun kaupunginvaltuutettu Pirjo Lampi (ps.) on jättänyt tänään 15.12.2015 kirjallisen selvityspyynnön Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalle koskien Turun kaupunginvaltuuston 16.11. äänestyksessä hyväksymää paperittomien raskaana olevien ja alle 18-vuotiaiden oikeutta terveydenhoitoon. Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä vastusti Kokoomuksen ja Vihreiden esityksestä tehtyä päätöstä valtuustokäsittelyssä.

Lampi ei pidä järkevänä kiireettömän hoidon tarjoamista paperittomille turkulaisten veronmaksajien rahoilla, varsinkaan nykyisessä maahanmuutto- ja taloustilanteessa. Lampi on huolissaan erityisesti erityissairaanhoidon kasvavista kustannuksista.

Hallituksen esitys paperittomien terveydenhoidon järjestämisestä ei mennyt läpi eduskunnassa viime keväänä.

Lampi moittii päätöstä edeltäneen valmistelun täydellistä laiminlyöntiä.

 

siniharmaaviiva2014

 

Pirjo Lammen selvityspyyntö kokonaisuudessaan:

Selvityspyyntö Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle paperittomien terveyspalveluiden tarjoamisesta Turussa

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11. äänestyksen jälkeen paperittomien raskaana olevien naisten ja alle 18-vuotiaiden oikeuden terveydenhoitoon, Helsingin jälkeen toisena kaupunkina Suomessa, vähintäänkin puutteellisin tiedoin sen toteuttamisesta ja kustannuksista. Asiaa ei ole millään tavalla tuotu esille eikä käsitelty lautakunnassa. Erilaisia tulkintoja on esitetty siitä mitä tämä päätös myös kiireettömän terveyspalvelun tarjoamisesta Turussa tarkoittaa.

Turussa paperittomia on hoitanut salainen Global Clinic kuten Helsingissäkin. Voimassa olevan lain mukaan kiireetöntä hoitoa ei pitäisi järjestää laittomasti maassa oleville julkisin varoin. Hallituksen esitys lain muuttamiseksi ei mennyt viime keväänä eduskunnassa läpi. Kiireellistä hoitoa ovat saaneet tähänkin asti kaikki sitä tarvitsevat terveydenhoitolain mukaan. Heitteille ei ole jätetty ketään eikä pidäkään jättää.

Katson valtuutettuna ja lautakunnan jäsenenä, että saamani tiedot valtuustossa tehdylle päätökselle ovat varsin puutteelliset. Siksi teen tämän selvityspyynnön.

Haluaisin selvityksessä vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Miksi asia tuotiin valtuustoon vaikka sitä ei oltu millään tavalla käsitelty lautakunnassa?
– Mitä selvityksiä Turun kaupungin virkamiehet ovat asiasta tehneet? Aloitteeseen annettu vastaus, joka löytyy valtuuston pöytäkirjoista, ei tue tehtyä päätöstä.
– Onko kyseisen päätöksen kustannukset kaupungille selvitetty varsinkin jos päätös koskee myös erikoissairaanhoitoa kuten Helsingissä.
– Milloin ja missä toiminta aloitetaan? Julkinen palvelu ei voi olla enää salaista.
– Miten tietojärjestelmistä voidaan seurata paperittomien hoitokustannuksia ja potilasmääriä?

Esitän, että asiaa selvitetään ainakin näitten kysymysten osalta jossakin tulevassa lautakunnan kokouksessa.

Kirjoitettu 23.11.2015

Turun PS:n syyskokouksen satoa 2015

Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 22.11.2015. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja muita päätöksiä vuodelle 2016.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin yksimielisesti Tuomas Tähti. Nykyinen puheenjohtaja Risto Forsberg ei pyrkinyt jatkokaudelle.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja Tähden lisäksi:

– Jaana Auvinen, varajäsenenään Tarja Nenn
Ritva “Kike” Elomaa, varajäsenenään Raili Meltovaara
– Risto Forsberg, varajäsenenään Jouko Laakso
Pirjo Lampi, varajäsenenään Veikko Lehtonen
– Mikael Miikkola, varajäsenenään Mikael Andersson
– Taisto Penttilä, varajäsenenään Juha Laine
Timo Rumpunen, varajäsenenään Pekka-Juhani Elomaa
Erkki Sinkko, varajäsenenään Kimmo Tarke
– Markku Säisänen, varajäsenenään Kai Sorto
– Pekka Valtanen, varajäsenenään Manu Vuorio

Piirikokousedustajiksi Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kokouksiin valittiin:

– Jaana Auvinen, varaedustajanaan Tarja Nenn
Ritva “Kike” Elomaa, varaedustajanaan Manu Vuorio
– Risto Forsberg, varaedustajanaan Kai Sorto
Pirjo Lampi, varaedustajanaan Kimmo Tarke
– Taisto Penttilä, varaedustajanaan Juha Laine
Timo Rumpunen, varaedustajanaan Jouko Laakso
Erkki Sinkko, varaedustajanaan Pekka-Juhani Elomaa
– Markku Säisänen, varaedustajanaan Mikael Andersson
Tuomas Tähti, varaedustajanaan Veikko Lehtonen
– Pekka Valtanen, varaedustajanaan Martti Sipilä

Paikallisyhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Urmas Mikkonen ja varatoiminnantarkastajaksi Jorma Kohonen.

Päätettiin, että Turun Perussuomalaiset ry:n jäsenmaksu vuonna 2016 on kymmenen euroa (eli saman verran kuin nykyäänkin).

Uuden puheenjohtajan, hallituksen ja piirikokousedustajien toimikausi alkaa 1.1.2016. Paikallisyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajat, sihteeri ja rahastonhoitaja valitaan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Kirjoitettu 23.11.2015

Turun PS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Johdanto

Toimikaudella 2016 Turun Perussuomalaisten päämääränä on toimia entistä taitavammin, kasvattaa jäsenmäärää ja olla entistä näkyvämpi.

Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsensähköpostilistalla, yhdistyksen verkkosivustolla, Perussuomalainen-lehdessä ja yhdistyksen Facebook-sivulla. Jäsenille ja julkisuuteen tiedotetaan, mitä Turun Perussuomalaiset ovat eri toimielimissä tehneet kaupunkilaisten hyväksi. Vuoden 2016 alkupuolella yhdistyksen viestintävastuusta tehdään selkeä päätös.

Vaikuttaminen ja näkyvyys

Yhdistys tekee paikallisiin asioihin liittyviä kannanottoja ja pitää yhteyttä päättäjiin. Erityisen tärkeä toimija tässä suhteessa on Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä, jonka puheenjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan) oikeutta osallistua Turun Perussuomalaisten hallituksen kokouksiin jatketaan vuonna 2016. Yhdistys voi järjestää kampanjoita ja tempauksia hyviksi katsomiensa asioiden puolesta. Varsinais-Suomen laajuisiin asioihin vaikutetaan ylikunnallisissa elimissä ja yhdistyksissä, mm. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:ssä toimien.

Vaalit

Yhdistys aloittaa vuoden 2016 aikana ehdokashankinnan huhtikuun 2017 kuntavaaleja varten ja suunnittelee kuntavaaliohjelmaansa. Lisäksi osallistutaan Turun Osuuskaupan edustajistovaaleihin.

Yhdistyksen omat tapahtumat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, kenties kesäkuukausia lukuun ottamatta. Tämän lisäksi pidetään sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous ja syyskokous. Vuoden aikana järjestetään kahdet peruskäräjät, jotka toimivat jäsenistön ja toiminnasta kiinnostuneiden epävirallisina ideariihinä. Lisäksi järjestetään telttatapahtumia Turun kauppatorilla, jo perinteeksi muodostunut pikkujouluristeily sekä opintopiiri-/koulutustapahtumia. Yhdistys pyrkii myös tekemään vierailuja eri kohteisiin/tapahtumiin ja järjestämään niihin yhteiskuljetuksia. Yhdistyksen tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunnalla on tapahtumien järjestelyissä tärkeä rooli.

Yhteistyö

Yhdistyksen edustajia osallistuu mahdollisuuksien mukaisesti eri tahojen järjestämiin tapahtumiin joko kutsuvieraina tai muunlaisessa yhteistyöhengessä. Vastaavasti muiden tahojen edustajia voidaan kutsua Turun Perussuomalaisten tapahtumiin.

Toimitila

Yhdistyksen käytössä on toimitila myös vuonna 2016. Aatteellisesti lähellä olevia ryhmiä autetaan antamalla yhdistyksen toimitila maksutta Oikeutta Eläkeläisille Turun Osaston ja Varsinais-Suomen Perussuomalaiset Nuoret ry:n käyttöön näiden ryhmien tapahtumia varten. Näiden ryhmien tulee kuitenkin ilmoittaa tapahtumistaan Turun Perussuomalaisten johdolle hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Kirjoitettu 27.9.2015

Valtuustoryhmä kerää valtuutettujen allekirjoituksia tuodakseen koulujen hätämajoitukset valtuuston käsittelyyn

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä kerää maanantaina 28.9.2015 Turun kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä niiden valtuutettujen allekirjoituksia, jotka haluavat tuoda turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen kouluihin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Ryhmä pitää niin sanottua hätämajoitusta mahdollisesti pysyvänä vastaanottokeskuksen laajentamisena.

Kuntalain 96 §:n mukaan valtuusto on kutsuttava koolle käsittelemään asiaa kiireellisesti, jos vähintään neljäsosa valtuutetuista sitä pyytää. Turun kaupunginhallitus päätti 7.9.2015 majoittaa turvapaikanhakijoita Pernon, Kastun ja Runosmäen kouluihin. Perussuomalaiset olivat kaupunginhallituksessa ainoita, jotka eivät kannattaneet Turun majoituskapasiteetin kasvattamista hätämajoitus-nimikkeen alla. Kaupunginvaltuuston kantaa ei asialle ole.

Valtuustoryhmä vaatii erityisesti valtaa pitäviä puolueita SDP:tä ja Kokoomusta kunnioittamaan kuntademokratiaa tuomalla turvapaikanhakijoiden sijoittamista koskevat päätökset vaaleilla valitun valtuuston keskusteluun ja päätettäväksi. Kokoomus on julkisuudessa puolustellut asian päättämistä yksistään kaupunginhallituksessa sen kiireellisen luonteen vuoksi. Tuo argumentti on täysin demokratiaa halventava, sillä valtuusto voidaan kutsua koolle tarvittaessa hyvinkin pikaisesti.

Myös Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat aiemmin puhuneet valtuustodemokratian puolesta, mutta koskeeko tämä vain heille mieluisien asioiden tuomista valtuustoon käsittelyyn?

Kirjoitettu 28.5.2015

Maria Lohela johtamaan eduskuntaa

Tänään torstaina 28.5.2015 julkistettiin, että Perussuomalaiset esittää eduskunnan uudeksi puhemieheksi turkulaista Maria Lohelaa. Lohela on toisen kauden kansanedustaja ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on Turun Perussuomalaiset ry:n pitkäaikainen jäsen ja entinen Turun kaupunginvaltuuston jäsen.

Puolueen puheenjohtaja Timo Soini kommentoi tänään eduskuntaryhmän valintaa toteamalla, että Maria Lohela on pätevin ja sopivin valinta.

Perinteisesti puhemiehen nimittää eduskunnan toiseksi suurin puolue eli tällä kertaa Perussuomalaiset.

Puhemiesnimitys vahvistetaan virallisesti eduskunnan täysistunnossa huomenna perjantaina 29.5.

Lämpimät onnittelut Maria Lohelalle!

Kirjoitettu 20.4.2015

Menestystä eduskuntavaaleissa 2015

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen ehdokaslistalta valittiin huhtikuun 2015 eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi Ritva “Kike” Elomaa, Ville Tavio ja Maria Lohela.

Kaikki kolme ovat Turun Perussuomalaiset ry:n jäseniä. Onnittelut valituille ja suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka osallistuivat vaalityöhön ja tekivät tämän hienon tuloksen mahdolliseksi!

Perussuomalaiset on nyt Varsinais-Suomen toiseksi suurin puolue niin eduskuntapaikoissa kuin kannatuksessakin mitaten.

Kirjoitettu 20.2.2015

Kansanedustajaehdokkaita 2015

Perussuomalaisten ehdokasasettelu huhtikuun 2015 eduskuntavaaleihin on Varsinais-Suomen vaalipiirin osalta valmistunut jo hyvissä ajoin. Ehdokkaiden joukossa on neljä Turun Perussuomalaiset ry:n jäsentä:

Kirjoitettu 6.1.2015

Vuoden 2015 hallituksen järjestäytymisestä

Turun Perussuomalaiset ry:n uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 6.1.2015. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2015:

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Tuomas Tähti.

Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Markku Säisänen.

Sihteerinä jatkaa Erkki Sinkko.

Uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin Martti Sipilä.

Tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunnan johtajana jatkaa Taisto Penttilä. Toimikunnan muut jäsenet vuonna 2015 ovat Mikael Andersson, Ritva “Kike” Elomaa, Veikko Lehtonen, Markku Säisänen, Kimmo Tarke, Tuomas Tähti ja Pekka Valtanen. Yhdistyksen telttakuljetuksista vuonna 2015 vastaa Veikko Lehtonen ja jäsenhankinnasta vastaa Tuomas Tähti.

Kirjoitettu 9.10.2014

Ehdokkaita seurakuntavaaleissa 2014

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat loka-marraskuussa. Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10. ja varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä 9.11.2014. Vaaleilla valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot. Nämä ovat kahdet eri vaalit, jotka järjestetään samanaikaisesti. Sama ehdokas saa olla ehdokkaana molemmissakin vaaleissa. Tällöin ehdokkaalla on kaksi eri äänestysnumeroa.

Perussuomalaisten jäseniä on Turussa ehdokkaina seuraavasti:

MAARIAN SEURAKUNTA:

– Teijo Pöyhönen, yrittäjä/eläkeläinen, Partiotyön Ystävät -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 87 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 14

TURUN HENRIKINSEURAKUNTA:

Urmas Mikkonen, insinööri/eläkeläinen, Partiotyön Ystävät -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 55 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 21

TURUN KATARIINANSEURAKUNTA:

Jouko Laakso, yrittäjä, Katariinan peruskristilliset -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 70 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 21

Tuomas Tähti, diplomi-insinööri, Katariinan peruskristilliset -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 71 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 22

TURUN MARTINSEURAKUNTA:

– Taisto Penttilä, yrittäjä, Yhteinen kirkkomme -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 70 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 31

– Petri Siren, kauppatieteiden maisteri, Yhteinen kirkkomme -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 66 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 27

TURUN MIKAELINSEURAKUNTA:

Jukka Rusi, hieroja, Mikaelin Peruskristilliset -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 86 ja kirkkovaltuuston vaaleissa 35

– Pirjo Niinivirta, hammaslääkäri/kaupunginvaltuutettu, Mikaelin Peruskristilliset -ehdokaslista, ehdokasnumero seurakuntaneuvoston vaaleissa 87 kirkkovaltuuston vaaleissa 36

Tietoja äänestyspaikoista ja monista muistakin asioista löytyy osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi

Peruskristilliset ehdokaslistat Katariinassa ja Mikaelissa ovat kaupungin ainoat ehdokaslistat, joiden ehdokkaista kaikki ovat Perussuomalaisten jäseniä.

Vaalikone avataan 13.10.2014 osoitteessa www.mtv.fi/uutiset/vaalikone

Kirkkovaltuuston äänestyslippu on väriltään valkoinen ja seurakuntaneuvoston äänestyslippu on oranssi.

Kirjoitettu 5.10.2014

Turun PS:n syyskokouksen satoa 2014

Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 5.10.2014. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja ja muita päätöksiä vuodelle 2015.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 valittiin Risto Forsberg. Forsberg voitti äänestyksessä nykyisen puheenjohtajan Kimmo Tarken äänin 17–16.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja Forsbergin lisäksi:

– Mikael Andersson, varajäseneksi Risto Harjula
Ritva “Kike” Elomaa, varajäseneksi Timo Rumpunen
Pirjo Lampi, varajäseneksi Manu Vuorio
– Veikko Lehtonen, varajäseneksi Marjo Lammervo
– Taisto Penttilä, varajäseneksi Teijo Pöyhönen
Erkki Sinkko, varajäseneksi Pekka-Juhani Elomaa
– Markku Säisänen, varajäseneksi Tarja Nenn
Kimmo Tarke, varajäseneksi Jouko Laakso
Tuomas Tähti, varajäseneksi Raili Meltovaara
– Pekka Valtanen, varajäseneksi Pirjo Niinivirta

Piirikokousedustajiksi Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kokouksiin valittiin:

– Mikael Andersson, varajäseneksi Timo Rumpunen
Jouko Laakso, varajäseneksi Matti Lampi
Pirjo Lampi, varajäseneksi Tarja Nenn
– Veikko Lehtonen, varajäseneksi Teijo Pöyhönen
– Raili Meltovaara, varajäseneksi Juha Laine
– Taisto Penttilä, varajäseneksi Marjo Lammervo
Erkki Sinkko, varajäseneksi Ritva “Kike” Elomaa
Kimmo Tarke, varajäseneksi Pekka Valtanen
Ville Tavio, varajäseneksi Pirjo Niinivirta
Tuomas Tähti, varajäseneksi Markku Säisänen

Tilintarkastajaksi valittiin Urmas Mikkonen ja varatarkastajaksi Juha Laine.

Päätettiin, että Turun Perussuomalaisten jäsenmaksu vuonna 2015 on kymmenen euroa (eli saman verran kuin nykyäänkin).

Uuden puheenjohtajan, hallituksen ja piirikokousedustajien toimikausi alkaa 1.1.2015.

Kirjoitettu 1.10.2014

Perussuomalaiset sanovat ei kabinettipolitiikalle

Vanhat puolueet irtisanoivat Perussuomalaiset Turussa valtuustoryhmien sopimuksesta.

Perussuomalaiset ovat sitoutuneet rehellisellä politiikalla ajamaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta inhimillisestä näkökulmasta. Kuntapolitiikassa olemme tulleet uudistamaan järjestelmää, jossa poliittista valtaa käytetään muutaman päättäjän ja virkamiehen toimesta täysin ilman poliittista vastuuta.

Turun politiikka on tunnetusti vielä tällä hetkellä kahden suurimman valtuustopuolueen Kokoomuksen ja SDP:n käsissä. Edellämainitut ovat jakaneet kaupungin virkamiehet keskenään puolueen jäsenkirjojen mukaan sulle-mulle-periaatteella ja pyrkivät päättämään merkittävistä asioista kaikilta salassa kabineteissaan. Tästä on muodostunut jo yleinen käsitys Turussa harjoitettavasta kabinettipolitiikasta.

Uuden valtuustokauden alkaessa 2013 ehdotettiin Kokoomuksen ja SDP:n toimesta kaikkien allekirjoitettavaksi “Turku-sopimus 2013–2016” -niminen asiakirja, jonka tavoitteisiin kaikki sitoutuisivat yhdessä. Sopimuksen allekirjoittaneista on käytetty arkisesti nimitystä sopimusryhmät. Perussuomalaisten valtuustoryhmä lähti avoimin mielin mukaan sopimusryhmään uuden valtuustokauden ja hyvän yhteistyön nimissä. Sopimuksessa allekirjoitetut asiat ovat tavoittelemisen arvoisia. Sopimus tähtää muun muassa velkaantumisen nopeaan hidastamiseen. Sopimus on nähtävissä osoitteessa
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=406966

Kaupungissa on lanseerattu viime vuosina kaksiosainen säästöohjelma (ns. U1 ja U2), jonka joku imagosyistä halusi nimetä uudistamisohjelmaksi. Sopimusryhmien sopimukseen kuuluu, että säästöistä pyritään pääsemään yksimielisyyteen. Vaikka ajatus kompromissin hakemisesta oli hyväksyttävä, niin se osoittautui valitettavasti vain uudenlaiseksi kabinettipolitiikan muodoksi. Viime aikoina muut puolueet nimittäin alkoivat härskisti kieltää perussuomalaisia tuomasta omia esityksiä valtuuston käsittelyyn vedoten sopimuksen tekstiin, jossa ei siis oikeasti oteta mitään kantaa yksittäisiin asiakysymyksiin. Me perussuomalaiset emme voi hyväksyä tällaista aktiivista kabinettipolitiikkaan pyrkimistä.

Muut sopimusryhmät (Kok., SDP, Vihr., Kesk., RKP, KD, SVR) ilmoittivat tänään 1.10.2014, että Perussuomalainen valtuustoryhmä ei nauti enää heidän luottamustaan ja näin ollen he irtisanovat perussuomalaiset sopimusryhmästä. Vanhojen puolueiden toiminta osoittaa, ettei aidosti avoimempaan ja demokraattisempaan päätöksentekoon pyritäkään kauniista puheista huolimatta. Irtisanomista perusteltiin lähinnä kahdella asialla:
1. Perussuomalaiset eivät ole noudattaneet muiden sopimusryhmien tahtoa kaupunginvaltuustossa 23.6.2014 Turku-strategiasta päätettäessä.
2. Perussuomalaiset eivät ole noudattaneet muiden sopimusryhmien tahtoa kaupunginvaltuustossa 25.8.2014 Uudistamisohjelma 2:sta (U2) päätettäessä.

Kyseisten asioiden taustalla on todellisuudessa seuraavaa:
1. Perussuomalaiset esittivät kaupunginvaltuustossa muutoksia Turun kaupunkistrategiaan koskien suomen kielen opettamista maahanmuuttajille, sekä monikulttuurisuuteen tähtäävien mainintojen poistamista (pöytäkirja on luettavissa sivulla http://www05.turku.fi/ah/kv/2014/0623008x/3105200.htm )
2. Perussuomalaiset esittivät kaupunginvaltuustossa, ettei lakkautusuhan alle joutuneita lähikouluja (alakoulut Kohmo, Uittamo, Kerttuli, Kähäri ja Sirkkalabacken) lakkautettaisi. Esitimme myös, ettei opettajia ja koulunkäyntiavustajia vähennettäisi (pöytäkirja on luettavissa sivulla http://www05.turku.fi/ah/kv/2014/0825009x/3123612.htm ). Sen sijaan ehdotimme säästämistä pikaraitiotiehankkeesta, toriparkista ja maahanmuuttoon liittyvistä kustannuksista.

Perussuomalaiset jatkavat turkulaisten asioiden ajamista suomalaiseen arvomaailmaan pohjautuen. Tämä muutos valtuustoryhmien välisissä suhteissa ei tule vaikuttamaan ajamiimme kaupunkilaisten yhteisiin asioihin. Teemme jatkossakin Turun politiikassa aktiivisesti yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa.

Kirjoitettu 10.9.2014

Turussa perehdyttiin sote-uudistukseen 7.9.2014

(Julkaistu Perussuomalaisen numerossa 12/2014 otsikolla Turussa perehdyttiin sote-asioihin.)

Turun Perussuomalaiset ry järjesti sote-uudistusaiheisen puhetilaisuuden Turussa sunnuntaina 7.9.2014. Tapahtumaan saatiin puhujaksi Perussuomalaisten 2. vpj. Hanna Mäntylä, joka on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Kuulijoiksi ja keskustelijoiksi saapui perussuomalaisia muistakin Varsinais-Suomen kunnista.

Mäntylän alustus tarjosi osallistujille asiantuntevan selostuksen valmisteilla olevasta sote-lakiluonnoksesta ja Perussuomalaisten näkemyksistä aiheeseen. Puolueen painopisteitä sote-päätöksenteossa ovat lähipalveluiden ja lähidemokratian kehittäminen. Jos Perussuomalaiset saisi yksin päättää asiasta, olisi Suomeen Mäntylän mukaan jo tehty erillinen lähipalvelulaki.

Yksi Perussuomalaisten konkreettisista kärkitavoitteista sote-uudistuksessa on, että yksityiset palvelutoimijat eivät pääse käsiksi sote-alueiden rahavaroihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä tavoite myös saavutetaan, sillä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen aiotaan pitää toisistaan erillään maamme uudessa sote-rakenteessa.

Toinen puolueelle tärkeä asia on, että sote-organisaatioista karsitaan virkamiehiä eikä tekeviä käsiä. Onneksi sote-uudistukseen ei olla sisällyttämässä kuntauudistuksesta tuttua, surullisenkuuluisaa viiden vuoden irtisanomisaikaa.

Realistisen maailmankuvan omaavana puolueena Perussuomalaiset ei lupaa liikoja: Mäntylän mukaan on turha odottaa, että sote-uudistus tuottaisi välittömästi säästöjä. Mittavat organisaatiomuutokset eivät toteudu hetkessä. Pitkälläkin aikavälillä säästöt tulevat koostumaan pienistä puroista. Sote-järjestelmän uudistaminen sinänsä on kuitenkin välttämätöntä, koska nykyiseen rakenteeseen ei enää tulevina vuosina ole varaa.

Mäntylän informatiivinen puhe herätti erittäin paljon kysymyksiä ja kommentointihalua. Puheenvuorojen sisällöstä kävi ilmi, että paikalla olleet puolueaktiivit ovat hyvin perehtyneitä sote-uudistukseen. Tämä onkin tarpeen, sillä useat heistä pyrkivät ensi vuonna eduskuntaan tai toimivat kotikuntansa sote-lautakunnassa.

Kirjoitettu 6.4.2014

Perussuomalainen opintopiiri aktivoitui Turussa 23.3.2014

(Hieman muokattu versio tästä kirjoituksesta on julkaistu Perussuomalaisen numerossa 5/2014 otsikolla Turun opintopiiri aktivoitui.)

Turun Perussuomalaisten poliittisen opintopiirin toiminta käynnistyi sunnuntaina 23.3.2014. Opintopiirin tavoitteena on kasvattaa paikallisyhdistyksen jäsenistön tietoutta niin Turun paikallispolitiikasta kuin myös perussuomalaisen politiikan historiasta.

Timo Soikkanen puhumassa opintopiirille. Kuvaaja: Urmas Mikkonen.

Timo Soikkanen puhumassa opintopiirille. Kuvaaja: Urmas Mikkonen.

Ensimmäiseen kokoontumiseen saapui puhujaksi poliittisen historian professori Timo Soikkanen, joka piti esitelmän aiheesta Turku 1900-luvun alussa. Soikkasen mukaansatempaava puhe oli kokonaisvaltainen katsaus vuosien 1899–1918 tapahtumiin Turussa. Keskiössä olivat turkulainen väestö, kaupungin kehitys ja poliittiset vastakkainasettelut. Toisaalta kiinnitettiin huomiota myös kansalliseen yhtenäisyyteen – etenkin vuoden 1905 suurlakon aikana – sekä Turun historialliseen suvaitsevaisuuteen: kaupungissa ei viime vuosisadan alussa juurikaan ollut venäläisvihaa ja juutalaisten synagoga sai olla rauhassa. Esitelmä sisälsi myös runsaasti tärkeää mutta harvoin kuultua tietoa. Mahtoikohan monikaan tietää vaikkapa sitä, että vuonna 1900 Turun valtuusto oli täysin ruotsinkielinen ja että vasta vuonna 1912 suomenkieliset saivat pienen osan valtuustopaikoista?

Opintopiirissä luotu katsaus poliittiseen historiaan tarjosi arvokkaan näkökulman kansanvallan kehittymiseen sekä varoituksen siitä, millaiseen tilaan demokratian ei pidä antaa palata. Vielä 1900-luvullakin on nähty, että rikkaimmilla henkilöillä on ollut kunnallisissa äänestyksissä jopa 25 ääntä ja yrityksilläkin on ollut äänivaltaa vaaleissa, mikä epäilemättä herättää ihmetystä 2010-luvun yleisössä.

Oman alueen historian tunteminen auttaa ymmärtämään kotiseudun erityispiirteitä ja poliittisia syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi Turussa ruotsinkielisten ylivalta aiheutti työväen radikalisoitumista ja toimi siis eräässä mielessä itseään vastaan.

Soikkasen 70-minuuttisen esitelmän päätyttyä yleisö esitti innokkaasti kysymyksiä. Ilmapiiristä kävi selväksi, että tämänkaltaisille opintotilaisuuksille on kysyntää. Soikkanen tarjoutuikin puhumaan seuraavalla kerralla esimerkiksi Suomen puolueiden historiasta. Suunnitelmissa on myös Timo Soinin Maisterisjätkä-kirjasta tai Peruspomo-kirjasta keskusteleminen.

Kirjoitettu 11.1.2014

Vuoden 2014 hallituksen järjestäytymisestä

Yhdistyksen uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 11.1.2014.
(lisää…)

Kirjoitettu 2.10.2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Suunnitelma on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 2.10.2013.
(lisää…)

Kirjoitettu 2.10.2013

Vuoden 2013 syyskokouksen satoa

Turun Perussuomalaisten syyskokouksessa 2.10.2013 tehtiin päätöksiä ja henkilövalintoja vuodelle 2014.

(lisää…)