Turun PS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Johdanto

Toimikautta 2017 tulevat sävyttämään vaalit ja niihin valmistautuminen. Pärjätäkseen ja kasvaakseen Turun Perussuomalaiset ry:n tulee toimia linjakkaasti ja näkyvästi ja etsiä jatkuvasti uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsensähköpostilistalla, yhdistyksen verkkosivustolla, Perussuomalainen-lehdessä, paikallisille tiedotusvälineille sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen Facebook-sivulla ja Twitter-tilillä. Eri viestintäkanavien sisällöt vaihtelevat viestien sisällön, kohdeyleisön ja tiedotuskanavan luonteen mukaisesti.

Vaikuttaminen ja näkyvyys

Yhdistys on jatkuvassa yhteydessä vaaleilla valittuihin päättäjiin. Erityisen tärkeä toimija tässä suhteessa on Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä, jonka puheenjohtajan (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan) oikeutta osallistua Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokouksiin jatketaan vuonna 2017.
Yhdistys voi järjestää kampanjoita ja tapahtumia hyviksi katsomiensa asioiden puolesta.
Kuntarajat ylittäviin asioihin vaikutetaan ylikunnallisissa elimissä ja yhdistyksissä, mm. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:ssä toimien.

Vaalit

Perussuomalaisilla on Turun kaupunginvaltuustossa nykyään viisi valtuutettua. Viimekertaisiin eli vuoden 2012 kuntavaaleihin tultaessa Turussa oli vain yksi perussuomalainen valtuutettu. Nousumme on siis ollut vahva.
Kevään 2017 kuntavaaleissa tavoitteemme on saavuttaa ennätysmäärä PS-paikkoja Turun kaupunginvaltuustoon.
Kuntavaalien ennakkoäänestys on ulkomailla 29.3.–1.4. ja kotimaassa 29.3.–4.4. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.4.
Vuonna 2017 osallistumme myös Turun Seudun Osuuspankin edustajistovaaleihin. Viime kerralla Turun Seudun Osuuspankin edustajistoon valittiin yksi Turun Perussuomalaiset ry:n jäsen.
Lisäksi vuonna 2017 valmistaudutaan ensimmäisiin maakuntavaaleihin, jotka pidetään tammikuussa 2018 presidentinvaalien yhteydessä.

Kokoukset ja tapahtumat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, joskin tarvittaessa useammin ja kesällä mahdollisesti harvemmin. Tämän lisäksi pidetään sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous ja syyskokous. Vuoden aikana autetaan Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmää järjestämään valtuutettujen tuumaustunteja, jotka lisäävät yleisön poliittista tietoutta ja toimivat myös vuoropuhelutapahtumina. Lisäksi järjestetään telttatapahtumia sekä perinteeksi muodostunut pikkujouluristeily. Yhdistys pyrkii myös tekemään vierailuja eri kohteisiin/tapahtumiin.
Tammikuussa 2017 järjestetään Turun Perussuomalaiset ry:n 20-vuotisjuhla. Tämä pyöreiden vuosien juhlatapahtuma on lajinsa ensimmäinen, sillä 10-vuotisjuhla jäi aikoinaan pitämättä.
Kuntavaalien läheisyydessä on Turun keskusta-alueen kävelykadulla vaalimökkipäivystys.

Yhteistyö

Yhdistyksen edustajia osallistuu eri tahojen järjestämiin tapahtumiin joko kutsuvieraina tai muun yhteistoiminnan merkeissä. Vastaavasti muiden toimijoiden edustajia voidaan kutsua Turun Perussuomalaisten tapahtumiin.

Toimitila

Yhdistyksen käytössä on toimitila myös vuonna 2017. Yhdistys auttaa aatteellisesti lähellä olevia ryhmiä antamalla toimitilaansa maksutta Oikeutta Eläkeläisille Turun Osaston ja Varsinais-Suomen Perussuomalaisten Nuorten käyttöön näiden ryhmien tapahtumia varten. Mainittujen ryhmien tulee kuitenkin ilmoittaa tapahtumistaan Turun Perussuomalaisten johdolle hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Kirjoitettu 2.10.2016

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa