Turun PS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Johdanto

Toimikauden 2018 toimintaa tulevat ohjaamaan presidentinvaaleihin sekä maakuntavaaleihin valmistautuminen. Päämäärän saavutamiseksi Turun Perussuomalaiset ry:n tulee toimia linjakkaasti, parantaa yhdistyksen näkyvyyttä ja kehittää tiedottamista. Yhdistyksen toimintaan tulee etsiä uusia ihmisiä ja kiinnittää huomiota heidän aktivointiinsa.

Viestintä

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsensähköpostilistalla, yhdistyksen verkkosivustolla,
Perussuomalainen-lehdessä, paikallisille tiedotusvälineille sekä sosiaalisessa mediassa yhdistyksen
Facebook-sivulla, Twitter-tilillä ja Instagram-tilillä. Eri viestintäkanavien sisällöt vaihtelevat viestien sisällön, kohdeyleisön ja tiedotuskanavan luonteen mukaisesti.

Vaikuttaminen ja näkyvyys

Yhdistys on jatkuvassa yhteydessä vaaleilla valittuihin päättäjiin. Erityisen tärkeä toimija tässä
suhteessa on Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä, jonka puheenjohtajan (tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan) oikeutta osallistua Turun Perussuomalaiset ry:n hallituksen
kokouksiin jatketaan vuonna 2018.

Yhdistys voi järjestää kampanjoita ja tapahtumia hyviksi katsomiensa asioiden puolesta.
Kuntarajat ylittäviin asioihin vaikutetaan ylikunnallisissa elimissä ja yhdistyksissä, mm.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:ssä toimien.

Vaalit

Valmistaudumme presidentinvaalien ja maakuntavaaleihin sekä varaudumme myös muihin mahdollisesti järjestettäviin vaaleihin. Presidentinvaalin ensimmäinen kierros järjestetään 28.1.2018 ja ennakkoäänestys on 17.-23.1.2018. Mahdollinen toinen vaali on 11.2.2018 ja toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2018. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään viimeisimmän tiedon mukaan lokakuussa 2018.

Kokoukset ja tapahtumat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, joskin tarvittaessa useammin ja kesällä
mahdollisesti harvemmin. Tämän lisäksi pidetään sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous ja
syyskokous. Lisäksi järjestetään telttatapahtumia sekä perinteeksi muodostunut
pikkujouluristeily. Yhdistys pyrkii myös tekemään vierailuja eri kohteisiin/tapahtumiin. Olemme esillä myös presidentinvaalin ja maakuntavaalien yhteydessä järjestettävissä vaalitilaisuuksissa.

Jäsenistön aktivointi

Perussuomalaisten vahvuus on sen kentässä. Pyrimme kasvattamaan yhdistyksen jäsenmäärää ja kuuntelemaan jäsenistön toiveita järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia sekä kehittämällä palautejärjestelmää. Jäsenten sitouttamiseksi ja osallistamiseksi yhdistys jakaa mahdollisuuksien mukaan vastuuta myös hallituksen ulkopuolisille jäsenilleen.

Yhteistyö

Yhdistyksen edustajia osallistuu eri tahojen järjestämiin tapahtumiin joko kutsuvieraina tai muun
yhteistoiminnan merkeissä. Vastaavasti muiden toimijoiden edustajia voidaan kutsua Turun
Perussuomalaisten tapahtumiin.

Toimitila

Yhdistyksen käytössä on toimitila myös vuonna 2018. Yhdistys auttaa aatteellisesti lähellä olevia
ryhmiä antamalla toimitilaansa maksutta Varsinais-Suomen Perussuomalaisten Nuorten käyttöön järjestön tapahtumia varten. Tapahtumista tulee kuitenkin ilmoittaa Turun Perussuomalaisten johdolle hyvissä ajoin päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Kirjoitettu 12.11.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa