Perussuomalaiset sanovat ei kabinettipolitiikalle

Vanhat puolueet irtisanoivat Perussuomalaiset Turussa valtuustoryhmien sopimuksesta.

Perussuomalaiset ovat sitoutuneet rehellisellä politiikalla ajamaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta inhimillisestä näkökulmasta. Kuntapolitiikassa olemme tulleet uudistamaan järjestelmää, jossa poliittista valtaa käytetään muutaman päättäjän ja virkamiehen toimesta täysin ilman poliittista vastuuta.

Turun politiikka on tunnetusti vielä tällä hetkellä kahden suurimman valtuustopuolueen Kokoomuksen ja SDP:n käsissä. Edellämainitut ovat jakaneet kaupungin virkamiehet keskenään puolueen jäsenkirjojen mukaan sulle-mulle-periaatteella ja pyrkivät päättämään merkittävistä asioista kaikilta salassa kabineteissaan. Tästä on muodostunut jo yleinen käsitys Turussa harjoitettavasta kabinettipolitiikasta.

Uuden valtuustokauden alkaessa 2013 ehdotettiin Kokoomuksen ja SDP:n toimesta kaikkien allekirjoitettavaksi ”Turku-sopimus 2013–2016” -niminen asiakirja, jonka tavoitteisiin kaikki sitoutuisivat yhdessä. Sopimuksen allekirjoittaneista on käytetty arkisesti nimitystä sopimusryhmät. Perussuomalaisten valtuustoryhmä lähti avoimin mielin mukaan sopimusryhmään uuden valtuustokauden ja hyvän yhteistyön nimissä. Sopimuksessa allekirjoitetut asiat ovat tavoittelemisen arvoisia. Sopimus tähtää muun muassa velkaantumisen nopeaan hidastamiseen. Sopimus on nähtävissä osoitteessa
http://www.turku.fi/public/default.aspx?contentid=406966

Kaupungissa on lanseerattu viime vuosina kaksiosainen säästöohjelma (ns. U1 ja U2), jonka joku imagosyistä halusi nimetä uudistamisohjelmaksi. Sopimusryhmien sopimukseen kuuluu, että säästöistä pyritään pääsemään yksimielisyyteen. Vaikka ajatus kompromissin hakemisesta oli hyväksyttävä, niin se osoittautui valitettavasti vain uudenlaiseksi kabinettipolitiikan muodoksi. Viime aikoina muut puolueet nimittäin alkoivat härskisti kieltää perussuomalaisia tuomasta omia esityksiä valtuuston käsittelyyn vedoten sopimuksen tekstiin, jossa ei siis oikeasti oteta mitään kantaa yksittäisiin asiakysymyksiin. Me perussuomalaiset emme voi hyväksyä tällaista aktiivista kabinettipolitiikkaan pyrkimistä.

Muut sopimusryhmät (Kok., SDP, Vihr., Kesk., RKP, KD, SVR) ilmoittivat tänään 1.10.2014, että Perussuomalainen valtuustoryhmä ei nauti enää heidän luottamustaan ja näin ollen he irtisanovat perussuomalaiset sopimusryhmästä. Vanhojen puolueiden toiminta osoittaa, ettei aidosti avoimempaan ja demokraattisempaan päätöksentekoon pyritäkään kauniista puheista huolimatta. Irtisanomista perusteltiin lähinnä kahdella asialla:
1. Perussuomalaiset eivät ole noudattaneet muiden sopimusryhmien tahtoa kaupunginvaltuustossa 23.6.2014 Turku-strategiasta päätettäessä.
2. Perussuomalaiset eivät ole noudattaneet muiden sopimusryhmien tahtoa kaupunginvaltuustossa 25.8.2014 Uudistamisohjelma 2:sta (U2) päätettäessä.

Kyseisten asioiden taustalla on todellisuudessa seuraavaa:
1. Perussuomalaiset esittivät kaupunginvaltuustossa muutoksia Turun kaupunkistrategiaan koskien suomen kielen opettamista maahanmuuttajille, sekä monikulttuurisuuteen tähtäävien mainintojen poistamista (pöytäkirja on luettavissa sivulla http://www05.turku.fi/ah/kv/2014/0623008x/3105200.htm )
2. Perussuomalaiset esittivät kaupunginvaltuustossa, ettei lakkautusuhan alle joutuneita lähikouluja (alakoulut Kohmo, Uittamo, Kerttuli, Kähäri ja Sirkkalabacken) lakkautettaisi. Esitimme myös, ettei opettajia ja koulunkäyntiavustajia vähennettäisi (pöytäkirja on luettavissa sivulla http://www05.turku.fi/ah/kv/2014/0825009x/3123612.htm ). Sen sijaan ehdotimme säästämistä pikaraitiotiehankkeesta, toriparkista ja maahanmuuttoon liittyvistä kustannuksista.

Perussuomalaiset jatkavat turkulaisten asioiden ajamista suomalaiseen arvomaailmaan pohjautuen. Tämä muutos valtuustoryhmien välisissä suhteissa ei tule vaikuttamaan ajamiimme kaupunkilaisten yhteisiin asioihin. Teemme jatkossakin Turun politiikassa aktiivisesti yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa.

Kirjoitettu 1.10.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa