Maahanmuutto ei ole Turun menestys, mutta se voi olla Turun menetys

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan Turun uuden kotouttamisohjelman. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää ohjelman hyväksymistä. Ilman voimassa olevaa kotouttamisohjelmaa kunnat eivät voi saada valtiolta korvauksia kotouttamispalvelujen kustannuksista. Valtuustokeskustelun aikana pidetyissä puheenvuoroissa perussuomalaiset valtuutetut korostivat kansallisen maahanmuuttopolitiikan kiristämisen tärkeyttä ja huomauttivat useasti kotoutumisen olevan viime kädessä yksilön vastuulla. Kaupunginvaltuutettu Pirjo Niinivirta muistutti puheessaan, että pelkkä suunnitelma yksin ei kotouta ketään.

-Suomen ylin johto ei ole toimillaan suinkaan helpottanut kaupungin kotouttamiseen liittyvää työtaakkaa, vaan se on omalta osaltaan ennemminkin vaikeuttanut sitä. Kotouttaminen ja jokaiselle tulijalle tulevaisuuden suunnitelmien hahmottaminen kävisi helpommin, kun määrät eivät olisi liian suuria, totesi Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Anttila.

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää kaupungille tuhoisana, jos Turkuun kasautuu suuria määriä maahanmuuttajia, joiden kotoutumisennuste tiedetään aiempien kokemusten perusteella huonoksi. Tiedossa on, että tällaiset suuret maahanmuuttajaryhmät aiheuttavat turvattomuutta ja lisäävät konflikteja väestöryhmien välillä ja käyvät monella tavoin yhteiskunnalle ja kaupungille kalliiksi.

Perussuomalaiset on puhunut maahanmuuttopoliittisten kiristysten lisäksi velvoittavasta kotouttamispolitiikasta, jossa tulijalla on selkeitä velvollisuuksia. Tällainen malli on käytössä esimerkiksi Tanskassa.

-Valitettavan usein tuntuu tapahtuvan niin, että maahanmuuttajien oikeuksista pyritään kyllä huolehtimaan kaikin keinoin, mutta entäpä ne velvoitteet. Myös ne pitäisi määritellä selkeämmin, kaupunginvaltuutettu Pirjo Lampi korosti.

Kaupunginvaltuutettu Mikael Miikkola siteerasi puheessaan lukuisia muiden kuin Perussuomalaisten pitämiä maahanmuuttokriittisiä puheenvuoroja eduskunnan viimeaikaisista keskusteluista. Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä tervehtii ilolla, että myös muissa puolueissa on orastavasti avattu silmiä maahanmuuton lukuisille ongelmille.

-Meillä on erittäin suuria lähiöitä, jotka kokoavat lisää maahanmuuttajaväestöä, koska ihmiset haluavat elää omaa kieltään puhuvien keskuudessa. Myös koulut ovat lähiöidensä näköisiä ja tällainen segregaatio tuo ongelmia, vaikka koulumaailmaan tuotaisiin positiivista erityiskohtelua, Mikael Miikkola totesi.

Kaupunginvaltuutettu Sanna Paasikivi huomautti, että maahanmuuttajataustaiset perheet tulevat usein maista ja kulttuureista, joissa naisen tasa-arvo on paljon heikompi kuin länsimaisissa demokratioissa. -Naisten heikompi asema perheessä mahdollisesti jarruttaa heidän pääsyään koulutuksiin ja
työmarkkinoille, kaupunginvaltuutettu Paasikivi pohti.

Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivoo täyskäännöstä Suomessa harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan ja toivoo, että Perussuomalaisten lisäksi muutkin puolueet havahtuisivat entistä laajemmin maahanmuuton lukuisiin ongelmiin. Valtuustoryhmä ei yhdy apulaispormestari Elina Rantasen näkemykseen siitä, että maahanmuutto on Turulle menestys. Jos tarvittavia toimia ei tehdä voi maahanmuutto sen sijaan olla koko Turun menetys.

Lisätietoja

Juha Anttila

040 078 3830

Kirjoitettu 13.12.2022

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa