Valtuustoryhmän ehdotukset Turun talousarvioon 2015

Lähikoulujen ja -päiväkotien asema turvattava.

Pakolaisten määrää vähennettävä.

Poliittinen kähmintä ja tuhlaavaisuus saatava kuriin.

Emme halua säästää alakouluista, päiväkodeista tai laadukkaasta perusopetuksesta. Perussuomalaiset esittävät selkeitä säästöjä ja säästökohteita, jottei taloustilanteen edellyttämiä säästöjä tarvitsisi kohdistaa lapsiin.

Vähentämällä vastaanotettavien pakolaisten määrää pystytään saavuttamaan huomattavaa säästöä. Vaikka pakolaismäärää vähennettäisiin vain neljälläkymmenellä pakolaisella, olisivat säästöt miljoonaluokkaa. Esitämme myös, ettei suunniteltua monikulttuurisuusneuvostoa perusteta, koska ihmisillä on lain edessä tasavertainen asema osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Maahanmuuttajille ei tule pyrkiä luomaan erioikeuksia päätöksenteossa. Neuvoston perustamatta jättämisestä syntyisi vuodelle 2015 säästöä 15 000 euroa.

Valtuustoryhmien avustukset ovat täysin ylimääräinen menoerä kaupungille. Niinpä tämä menoerä tulee lakkauttaa. Poliittisille puolueille annettavat avustukset eivät ole perusteltuja, varsinkaan kun samanaikaisesti peruspalveluja ollaan heikentämässä. Avustuksiin on budjetoitu seuraavalle vuodelle 1 200 euroa valtuutettua kohden, yhteensä 80 400 euroa (67 valtuutettua). Esimerkiksi SDP:llä olisi siten rahaa käytettävissä 16 800 euroa, vasemmistoliitolla 10 800 euroa ja perussuomalaisilla 7 200 euroa.

Ehdotamme, että kaupungin päätettävissä olevien yli 5 000 euroa kuukaudessa ansaitsevien työntekijöiden palkkoja leikataan 10 %. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden palkkoja, palkkioita tai lisiä ei tule myöskään korottaa kuluvalla valtuustokaudella. Kestitsemiseen tarkoitettujen kaupungin hallitsemien luottokorttien limiittejä tulee laskea 30 %. Lisäksi kaupungin työntekijöiden ulkomaanmatkojen ulkomaanlippuostot tulee keskittää yhteen toimipisteeseen massaetujen saamiseksi.

Emme halua irtisanoa matalapalkkaista henkilöstöä (kaupunki emossa tai konsernissa), joiden työttömyyskustannukset nousevat palkkakustannusten tasolle. Sen sijaan henkilöstöä tulee palkata nopeasti lisää avoimiin toimiin, joiden laskennallinen tulokertymä kaupungin kassaan on suurempi kuin työntekijän kustannukset.

Kaupungin konsulttikulut on tehtävä avoimiksi eri toimialojen ja työpisteiden talousarvioissa. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota kilpailutukseen sen sijaan, että konsulttipalveluita ostetaan automaattisesti samoilta tarjoajilta.

Niistä kaupungin keskustassa sijaitsevista kaupungin omista tai vuokratiloista, joissa turkulaisten kanssa välitön kanssakäyminen kasvotusten ei ole välttämätöntä, tulisi luopua kustannustehokkuuden vuoksi. Työpisteet on taloudellisempaa siirtää kaupungin reuna-alueilla sijaitseviin omiin tiloihin.

Perussuomalaiset ovat kiinnittäneet Turussa paljon huomiota vanhustenhoidon palveluihin. Esitämme budjettiin, kuten esitimme myös viime vuonna, että Turku rakentaa oman moniasteisen palvelutalon vastaamaan kasvavaan vanhuspalvelujen kysyntään.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa