Ryhmäpuheenvuoro 2.12.2013

Arvon puheenjohtaja, kanssavaltuutetut. Olemme sitoutuneet Turku-sopimusryhmien kanssa toimiin talouden tasapainottamiseksi ja tämän johdosta laadittiinkin uudistusohjelma eli säästöleikkuri.

Säästöjen tekeminen on kuitenkin pakollista ja jatkammekin ensi vuonna säästökohteiden etsimistä sieltä, missä vaikutus kaupunkilaisten arkeen olisi mahdollisimman vähäinen.

Ensi vuoden säästösuunnitelmista käytävään keskusteluun tulee kuulua investointisuunnitelmien jatkuva harkinta. Heikossa taloustilanteessa resurssien käyttö erilaisten kerskailuinvestointien suunnitteluun tulee voida arvioida uudelleen. Tarvittaessa hankkeita tulee lykätä tulevaisuuteen.

On hyvä, että puolueet ovat sitoutuneet talouden tasapainoon ja tämän vuoksi emme esitä nyt talousarvioon määrärahakorotuksia. Perussuomalaisten mielestä Turku-sopimuksessa sovitusta talousraamista tulee pitää kiinni. Sen mukaan nettovelka saa kasvaa vuodelle 2016 130 miljoonaan euroon. Nyt talousarvioehdotuksessa velan arvioidaan kasvavan yhteensä 165 miljoonaan euroon. Vaikka kyse onkin vain arvioista, niin sovitusta tulee pitää kiinni tiukasti. Näinä epävarmoina Euroopan liittovaltion aikoina kaupungin velkaa tulee kasvattaa vain maltillisesti.

Talouden taantuma on kohdannut koko Eurooppaa ja varsinkin Suomea, jonka kansantalous on perustunut vientiin. Viennin takkuilu on aiheuttanut meille massatyöttömyyttä, johon meidän tulisi puuttua entistä rohkeammin. Työttömyysaste oli Turussa tämän vuoden lokakuussa 13,9 %. Työttömiä työnhakijoita oli tällä prosentilla 12 706 henkeä. Nuo kaksitoista tuhatta ihmistä pitää saada mukaan tämän maan rakentamiseen. Meille kaikille on selvää, että se ei onnistu nykykeinoin. Keinoja on siis muutettava ja toivon meiltä kaikilta ensi vuonna panostusta erityisesti työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Kuntien näkökulmasta erityisesti pitkäaikaistyöttömät ovat haaste, sillä kunta velvoitetaan maksamaan osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta. Tänä vuonna hintalapuksi tulee jo yli 12 miljoonaa euroa. Lähitulevaisuudessa kustannus nousee lisäksi entisestään, ellei asiaan puututa. Perussuomalaiset ovat Turussa pitäneet tätä kuluerää tapetilla pitkin vuotta ja vaatimuksemme on ollut, että tämä asia hoidetaan nyt eikä huomenna. Olemme iloisia, että puolueet ovatkin nyt yhdessä sitoutumassa tämän kuntaosuuden pienentämiseksi ensi vuonna ja että talousarvion lisäysehdotuksessa on esitetty, että aletaan etsiä ja toteuttaa tarpeellisia tehostamistoimenpiteitä.

Turun talouden tasapainottamisen kipupisteenä on useiden toimien lyhytnäköisyys. Sen sijaan, että taloutta rakennettaisiin vahvalle pohjalle, keskitytään usein liian lyhyen aikavälin ratkaisuihin, joista karmivana esimerkkinä paljon puhuttanut sale & lease -toiminta, jossa kaupunki myy omia tilojaan ja menee niihin vuokralle.

Kaupunginvaltuustolle tulisi esittää aina selkeät kustannuslaskelmat päätöksenteon pohjaksi. Meidän tulee arvioida hyvin tarkkaan, onko oma tuotanto edullisempaa kuin ulkopuoliselta hankittu. Palloiluhalli-investointiinkin päätettiin lähteä lyhytkatseisesti vuokrahankkeena. Investointien osalta tulee myös olla valmis tekemään arvovalintoja.

Meidän arvoissamme etusijalla ovat yhteiskunnan heikoimmat sekä erityisesti lapset ja vanhukset. Peruspalveluihin tulee kiinnittää huomiota ennen kaikkea lasten, nuorten ja vanhusten osalta. Olemme päättäneet korottaa kunnallisveroa, kuten useat muut Suomen kunnat. Verokertymä kasvaa arvioidusti tämän johdosta ensi vuodelle 21 miljoonaa euroa. Olemmekin vaatineet, että veronkorotuksen tuoma tulo käytetään vanhuspalveluihin, koska juuri niiden tila on Turussa heikko ja vanhusten määrä tulee lisääntymään räjähdysmäisesti.

Vanhuspalvelujen osalta oma kipupisteensä ovat myös sadat erikoissairaanhoidon jatkopaikkaa jonottavat vanhukset, joiden vuoksi kaupunki joutuu maksamaan miljoonien siirtoviivemaksut. Toimenpiteet siirtoviivemaksujen välttämiseksi tulisi toteuttaa pikaisesti, mutta puolueiden välillä vallitsee erimielisyyksiä keinojen suhteen. Meidän mielestämme siirtoviivemaksut tulisi välttää panostamalla omaan palvelutuotantoon.

Ulkomaalaisten määrä kasvaa koko maassa ja tämä näkyy erityisen hyvin suuremmissa kaupungeissa kuten Turussa. Muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä oli Turussa kesäkuun 2013 lopussa 9 % prosenttia koko väestöstä. Nyt kun lähes joka kymmenes turkulainen on muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen, me Perussuomalaiset olemme ainoana puolueena huolissamme tästä kehityssuunnasta.

Talousarvioehdotuksessa todetaan hyvinvointitoimialan osalta, että voimakas maahanmuutto lisää palvelutuotannon haasteita. Ainakin siellä täällä näkyy siis pieniä viitteitä siitä, että suuri ulkomaalaismäärä on haaste. Kysymys ei vain ole tulevaisuuden haasteesta vaan nykypäivän haasteesta, minkä vuoksi ulkomaalaisten määrän tarkoitushakuista kasvattamista tulisi harkita uudelleen, kun vielä nykytilaakaan ei ole onnistuttu korjaamaan. Varissuolla muunkielisten turkulaisten työllisyysaste on 47 %, Lausteella 46 % ja Halisissa 36 %. Nämä työttömyysprosentit täytyy saada ensin kantaväestön kanssa samalle tasolle ennen kuin voidaan puhua laadukkaasta maahanmuutosta.

Me Perussuomalaiset olemme vaatineet maahanmuuton kustannusten selvittämistä ja nyt ryhmien välillä on saavutettu yksimielisyyttä siitä, että näitä kustannuksia on syytä lähteä ensi vuonna selvittämään. Tämä on oikea kehityssuunta. Hyssyttely ei sovi päätöksentekoon vaan eri vaihtoehdoista pitää keskustella avoimesti. Jatketaan siis avointa keskustelua ja työskentelyä yhdessä kaupunkimme parhaaksi. Lupaan meidän Perussuomalaisten puolesta, että me suhtaudumme esitettyihin vaihtoehtoihin jatkossakin avoimesti ja pyrimme arvioimaan objektiivisesti, mikä on turkulaisten etu.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa