Ympäristövahinkojen ennalta estämisestä

Aurajoessa on useita rautarunkoisia ravintola-aluksia. Niissä veden ja aluksen rungon välille syntyy galvaaninen pari, joka syövyttää metallirunkoa. Sähkökemiallinen ilmiö on sama, mitä olemme jo koulussa oppineet. Sen valvonta ja toiminnan ohjaaminen muuttuvat nopeasti ja luovat uusia mahdollisuuksia. Liikkuvissa aluksissa ilmiötä pyritään torjumaan anodisuojausjärjestelmällä sekä säännöllisin viranomaiskatsastuksin. Satunnaisessa tarkastuksessa erään Aurajoessa olleen aluksen niitit murenivat. Tuolloin rungon arvioitu sisäpinnan betonointi olisi maksanut tuhansia euroja.

Aurajoessa ko ravintolalaivat eivät liiku. Ne luokitellaan kiinteistöiksi, joihin ei kuulu säännöllinen rungonkatsastus. Niiden tilaa voitaisiin kustannustehokkaasti
tarkkailla sähköpiiriin rakennetulla katodijärjestelmällä. Jos runkovaurio joko syöpymisen, mekaanisen tai muun syyn takia realisoituu, saattavat ympäristövahingot olla kalliita? Joen pientareet eivät kestä raskaita työkoneita. Myös sillat aiheuttavat hinaukselle ongelmia.

Tietääkseni Halisten kosken patolaitteisiin on asennettu vastaava järjestelmä. Työ kannattasi ehkä aloittaa selvittämällä miten suojus on siinä toiminut.

Jos Halisista saadaan positiivista näyttöä, voitaisiin perustaa asiantuntijaryhmä arvioimaan sen käyttömahdollisuutta koko Aurajoen alajuoksulla.

Forum Marinum säätiön henkilökunnalla on alan verratonta osaamista. Museon aluksilla on sama korroosio-ongelma. Siksi katsastajat tarkkailevat säännöllisin väliajoin niiden runkoja. Siellä on tehty arvio, että katodisuojaus kustannustehokkaasti taannee aluksien rungoille noin 30 v “huolettoman” ajan.

Esitetään, että jos Halisista saadaan positiivista näyttöä, niin perustetaan asiantuntijaryhmä arvioimaan korroosiionestojärjestelmä käyttömahdollisuutta koko Aurajoen alajuoksulla. Sen jälkeen saatujen tulosten perusteella, ympäristövaurioiden ja vaaratilanteiden ennalta estämiseksi Aurajoessa olevat ravintolalaivat määrätään Forum Marinum säätiön tarkastusten piiriin (korvauksellisesti) ja että kaikkiin yli kymmenen (10) vuotta joessa olleisiin aluksiin on asennettava rungon syöpymistä osoittava ja torjuva katoditarkkailujärjestelmä.

Mikael Miikkola

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa