Virka- ja luottamushenkilödelegaatioiden ulkomaanmatkakertomusten laadinnasta

Turkukonsemin virka- ja luottamushenkilödelegaatiot tekevät tuo tuosta tärkeitä ja huomiota herättäviä mm. opinto-, tututustumis- ja arviointimatkoja ulkomailla sijaitseviin kaupunkeihin. Niistä saadut ansiokkaat opit kartuttavat usein vain kunkin matkalaisen omaa tietokantaa.

Matkakertomuksia ei yleensä laadita tai ne eivät tule kaikkien tietoa tarvitsevien, päätöksiä valmistelevienkaan piirien omaksuttaviksi.
Nykyisenä ICT-aikana lienee vaivatonta laatia syvällinenkin kuva-/asiakirjadokumentaatio muillekin matkojen asia-aiheista kiinnostuneille.

Esitetään, että kaupunginvaltuusto velvottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin päätösten toteutumisen avoimuuden lisäämiseksi ja päätöksenteossa tarvittavan ulkomaisen tiedonsaannin jakamiseksi siten, että Turkukonsemin virallisten delegaatioiden on laaditutettava virkamatkoistaan nettiversioinen matkakertomus.
Konsemihallinnon viestintämatriisissa on runsaasti korkeatasoista asiantuntemusta asian vauhdittamiseksi.

Mikael Miikkola

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa