Turun Yliopiston diplomi-insinöörikoulutus

Talousalueellamme pitkään jatkunut positiivinen rakennemuutos on tuonut korostetusti ilmi diplomi-insinööritasoisen koulutuksen anemian. Koska Turun yliopistojen opetus on aikojen kuluessa painottunut humanistisiin tieteisiin, on alueemme teknistä huippuosaamista pyritty nopeasti kohottamaan. Selvitysasiamies Esko Aho totesi v 2018, että Turkuun ei ole mahdollista heti kohta perustaa erillistä teknistä tiedekuntaa, mutta asiaan palattaneen vuosittain.

Turun Yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta muuttui 2018 luonnontieteellistekniseksi tiedekunnaksi. Siellä voi nyt kouluttautua tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Lisäksi tiedekunnassa on mahdollisuus etäopiskella Tampereen Yliopiston kautta materiaalitekniikan maisterisi sekä Helsingin Aalto Yliopiston välityksellä konetekniikan diplomi-insinööriksi.

Turun kaupungin hallitusohjelmatavoitteissa v. 2019 opetus- ja kulttuuriministeriöitä anotaan päätöstä mm. tutkintotavoitteiden nostosta.

Sen vauhdittamiseksi perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää:

Koska Turussa edellä mainittuja tieteenalojen huippuosaajia tarvitsevat sekä Bayerin lääketehdas että Meyerin telakka ja useat muut alueemme alan yritykset, niin Turku ryhtyy neuvotteluihin edellä mainittujen yritysten, kaupunkien, kuntien ja aiheesta kiinnostuneiden tahojen kanssa, että ensimmäisessä vaiheessa ne yhdessä kustantaisivat Turun Yliopiston luonnontieteellis-tekniseen tiedekuntaan viiden vuoden ajaksi (5v) professuurin sekä konetekniikan että materiaalitekniikan aloille.

Lahjoitusprofessuurit (2) saattaisivat olla se noste, jolla Turkuun saadaan pysyvä oma, koko maakuntaa hyödyttävä yllä mainittujen alojen diplomi-insinöörikoulutus.

Mikael Miikkola

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa