Turun ja koko maakuntamme kaikkia logistisia toimintoja koordinoivan yhteisen tahon ja vastuun osoittamisesta

Maakuntamme ja erityisesti sen keskuskaupunki Turun taloudellisen menestyksen kannalta monipuolinen sekä hyvin synkronoitu ja ketjutettu kaikkien liikennemuotojen logistiikka on tulevaisuutemme keskeinen menestystekijä.

Infrahankkeemme liittyvät poikkeuksetta logistiikkaan.Valtion kanssa voimassa olevan MAL-sopimuksen liki 30 ohjelmaa yhdistää poikkeuksetta liikennelogistiikka. Visioissa on useita erillisiä logistiikkahankkeita kuten: ”tunnin juna”, Uudenkaupungin radan sähköistys, matkakeskus, lentoliikenteemme kehittäminen, Turku – Pietari välisen pohjoisen kasvuvyöhykkeen EU:n TEN-T-ydinverkkokäytävä, BIP-infra, kehätien toimivuus, saaristomme saavutettavuus sekä matkailun edistäminen. Myös eri energiamuotojen logistinen koordinaatio vaativat Turussa vastuutahoa.

Tukholmassa on esimerkiksi IKEA:n koko pohjolan keskusvarasto. Turkuun olisi mahdollista keskittää useiden suuryritysten sekä yksiköiden välivarastoja ja siten koordinoida eri liikennemuotojen tavaravirtoja sekä logistiikkaketjuja.

Elinkeinotoimintaa kaupunkiympäristössä on ajateltava integroidusti. Yhteisen edunvalvonnan kannalta aloitteen peruskysymys on: ”Miten kaupungin ohjaus logistiikan kokonaisuudessa huomioidaan?” Myös sosiaalinen ja ekologinen kestävyys on liimattava sen kokonaiskuvaan.

Esitetään, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta Turun talousalueen koko logistiikka (rahti-, tavara- ja henkilövuot) koordinoidaan yhden tahon/elimen/henkilön vastuulle liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikuttavuuden optimoimiseksi ja siten kaikkia rikastuttavaksi vauraudeksi.

Mikael Miikkola

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa