Turun kaupungin katunimistön selkeyttäminen ja kaupunkikuvan hahmottaminen

Turistit ja muutkin moottoriajoneuvolla liikkuneet ovat toistuvasti tuoneet esille Turun katujen nimien kehnon näkyvyyden.

GPS-aikana karttakuvan ja realistisen paikan hahmottaminen on lähes mahdotonta, jos kadun nimi ei näy tai se havaitaan liian myöhään.

Viitoituksen selkeys vähentää myös liikenteen vaaratilanteita, turhaa ajelua sekä saastuttamista.

Esimerkiksi Yliopistonkadun eteläpään ja Koulukadun risteyksessä Turkua huonosti hahmottavan on vaikea sukkelasti määrittää sijaintiaan. Siinä lähin kadun nimi on etäällä sijaitsevan rakennuksen seinässä, puistikon maastouttamana.

Perussuomalaiset esittävät, että kaupunki ryhtyy mahdollisuuksien mukaan varustamaan ainakin keskeisten katujen risteyksien kulmat selkeillä, riittävän suurilla kirjaimilla ja pimeässä heijastavilla (med på svenska) kadunnimikylteillä.

Kun kotikaupunkimme keskustaa retusoidaan, on varsinkin yksisuuntaisten katujen kulmissa olevat selkeät kadunnimikyltit ensiarvoisen opastavia.

Mikael Miikkola ym.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa