Turun hulevesiongelman ratkaisuesityksiä

Hulevedet ovat muodostuneet ongelmaksi Turussa, jossa maan pinta on lähes kauttaaltaan katettu vettä läpäisemättömillä materiaaleilla. Ilmastonmuutoksen sekä säiden ääri-ilmiöiden (rankkasateet) lisääntyessä ongelmat kasvavat ja kärjistyvät. Asiantuntijoiden mukaan ilmastomme on muuttumassa Brittein saarten kaltaiseksi.

Hulevesi aiheuttaa Turun kaupungille huomattavia taloudellisia vahinkoja ja ylimääräisiä vedenpuhdistuskustannuksia.

Puhdistamolle pääsevien hulevesien määrä kasvaa. Seudullisen vedenpuhdistaamon jätevesien purkujärjestelmiä joudutaan lähiaikoina laajentamaan runsaalla 30 miljoonalla.

Ilman tehokasta viivytys, viemäröinti- tai ojitusjärjestelmää hulevedet päätyvät virtaamaan kaduilla ja pahimmillaan rakennusten kellareihin. Topografialtaan monimuotoisessa kaupungissamme siitä aiheutuu myös liikenneongelmia.

Seisovaan saasteeseen veteen muodostuu helposti myös hapettomat olosuhteet, jotka edesauttavat orgaanisen materiaalin mätänemistä. Se saattaa johtaa terveys- ja hajuhaittoihin.

Esitetään, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, että ympäristötoimiala laatisi sellaisen kannustus- ja ohjausjärjestelmän (maksupolitiikka, kiinteistöveron alennus…), joka aktivoisi kaavan tai rakennusluvan hakijoita tai muuten kaavan laadinnasta hyötyviä etsimään innovatiivisia toimenpiteitä hulevesiongelman vähentämiseksi omalla kohdealueellaan sekä sitoutumaan siihen.

Tällaisia hulevesien hallintaan liittyviä toimia saattaisivat olla mm. kattopuutarhat,viherkatot ja viherseinät, padot ja vallit sekä kanavointi ja imellytys eri raekoon maa-aineksilla, jotka suodattavat epäpuhtauksia.

Keskusta-alueen ulkopuolella ja asemakaavoitetun alueen reunavyöhykkeillä rakentamisen ohjauksessa myös alueelliset tekoaltaat, -lammet, imeytyskentät sekä kiinteistökohtaiset hulevesisäiliöt saattaisivat olla kaavanhakijoita kannustavia palkittavia rakenteita?

Mikael Miikkola

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa