§43 hiekoitussepelin uusiokäyttömahdollisuuksien selvittämiseksi

Kaupunginvaltuusto 15.4.2024
Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Aloite hiekoitussepelin uusiokäyttömahdollisuuksien
selvittämiseksi
Esitän, että Turun kaupunki selvittää, onko hiekoitussepelin uusiokäyttö mah-
dollista, kuinka se voitaisiin toteuttaa ja millaiset kustannukset tästä syntyisi.
Hiekoitussepeli on tällä hetkellä kertakäyttöistä, koska sepeli pitäisi puhdistaa
talvikauden aikana ajoneuvoliikenteestä sepeliin sitoutuneista raskasmetal-
leista. Silti tämä sama raskasmetalleilla ja muilla saasteilla kyllästetty sepeli
käy maantäyttöaineeksi rakennustyömaille.
Turun kaupungin tulisi osallistua suomalaisen kiviaineksen säästämiseen uu-
siokäyttämällä sitä mahdollisimman paljon, sillä vaikka peruskallio ei ole
uhanalaista, se on kuitenkin elintärkeä osa suomalaista luontoa ja eri eläin- ja
kasvilajien elinympäristöä. Hiekoitussepelin uusiokäyttö on teko puhtaamman
ja paremminvoivan luonnon puolesta.
Alice Girs

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa