Turun Perussuomalaisten hallitus kokoontui arvioimaan Turun taloudellista tilaa, sekä miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja

Turun Perussuomalainen linja on selkeä. Olemme vastustaneet ja tulemme edelleenkin moittimaan Turkua jo vuosia johtaneiden vanhojen puolueiden harjoittamaa politiikkaa. Aikaa olisi ollut laittaa kaupungin tulorahoitus kestävälle pohjalle, mutta nyt valtaa pitävät puolueet ovat ennemmin keskittyneet ylimitoitettuihin infra- ja ilmastohankkeisiin, sekä kuntastrategiaan kirjattuihin suvaitsevaisuus teeseihin. Turku ei nouse pride-lippua liehuttamalla.

Kantamme on, että irtisanomisia pitää välttää viimeiseen saakka. Kaupunkia rasittaa massiivinen ostopalveluiden ongelma. Tämän lisäksi on pitkään tuntunut siltä, että Turku on kuin iso suunnittelutoimisto, joka suunnittelee vain suunnittelun ilosta. Ylimitoitetut ja ilman järkevää rahoituspohjaa olevien hankkeiden valmistelu ja toteutus on syönyt kaupungin kassan tyhjäksi.

Perussuomalaisten teesit Turun talouskurimuksen oikaisemiseksi:

  1. toimenpiteiden on ulotuttava yhtä vaalikautta pitemmälle ajanjaksolle
  2. investoinneissa ratkaiseva kysymys on realistinen tuotto. Kannattavia, itsensä takaisin maksavia investointeja kannattaa tehdä ja runsaasti, vaikka lainarahalla
  3. kun velkaa pitää ottaa, niin huonoihin investointeihin ei pidä ryhtyä vaikka lainaa saisi miinuskorolla
  4. paljon pääomaa sitovat infrahankkeet ja niiden suunnittelu on laitettava tauolle
  5. kaikki Turun talouden tasapainon ja vastuisiin liittyvät päätökset tulee käsitellä samana kokonaisuutena. Tämä koskee myös konserniyhtiöitä, sekä taseen ulkopuolisia kohteita
  6. turkulaisten hyvinvointiin panostamiseen tulee ryhtyä, jos se selkeästi vahvistaa taloutta ja luo kasvupotentiaalia
  7. on tunnistettava ja tehtävä analyyttisesti läpinäkyväksi arvio siitä missä määrin kukin meno on taloudellinen investointi
  8. tehottomista resursseista on luovuttava.
  9. Turku ei menesty pelkällä sopeuttamisella, vaan rinnalle tarvitaan rakennemuutoksia
  10. kakkua kasvatetaan kouluttamalla työvoimaa yritysten tarpeisiin, taloudellisesti tuottavaan toimintaan. Vain siten voimme mm säilyttää ikäihmisille kuuluvat inhimilliset palvelut

Ikäviltä lomautuksilta ei varmaankaan vältytä. Turun kaupungin pitää yt-neuvotteluissaan selkein perustein miettiä, millä aloilla voidaan henkilöstöä lomauttaa niin, etteivät välttämättömät lakisääteiset toiminnot vaarannu. Muistutamme, että Turun kaupungilla on yhä tänä päivänä virkoja/toimia ns. suojatyöpaikkoja, jotka ovat aivan turhia. Nämä tulisi oikeasti kartoittaa ja lakkauttaa. Varsinkin johtotasolla. Kaikkien ei tarvitse olla johtaja-nimikkeellä eikä johtajapalkalla.

Turun Perussuomalaisten Hallitus

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa