Turun Perussuomalaiset paheksuu kaupunginhallituksen kabinettipolitiikkaa

Samalla, kun suomalainen hoitohenkilökunta käy työtaistelua puolustaen omaa pärjäämistään, työolojaan ja oikeuttaan tehdä töitä, Turun kaupunginhallitus on pormestari Arven johdolla toteuttamassa omia subjektiivisia tavoitteitaan korvata osaavaa ja koulutettua suomalaista hoitohenkilökuntaa filippiiniläisillä, kielitaidottomilla ja suomalaisittain puutteellisen alan koulutuksen omaavilla hoitajilla. Tämän voidaan odottaa altistavan jopa hengenvaarallisille tilanteille ikäväestön ja tulijoiden välisestä kielimuurista johtuen.

Turun Perussuomalaisten hallitus paheksuu kaupunginhallituksen kokoomuslaista tapaa tehdä kabinettipolitiikkaa, jossa kaupunginhallituksen jäsenemme on painostettu mukaan tekemään huonoja ja lyhytjänteisiä päätöksiä ilman, että heille oltaisiin annettu realistista mahdollisuutta Perussuomalaisten linjan ja arvojen mukaiseen poliittiseen päätöksentekoon.

“Asianomaiset ovat tehneet omat ratkaisunsa tilanteessa, jossa heidät oltiin käytännössä ajettu nurkkaan. Lopputulema ei edusta millään tavoin Perussuomalaiset rp:n, tai Turun Perussuomalaisten linjaa, arvoja, tai sosiaali- ja terveyspoliittista ohjelmaa”, muistuttaa Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kesäläinen.

Nyt päätöksiä on pyritty tekemään hyvin kapeasta näkökulmasta joka muistuttaa tilannetta, jossa henkilön pitää valita ruton ja koleran väliltä. Makaavatko turkulaiset vanhukset jatkossakin omissa ulosteissaan vailla ihmiskontakteja, vai kokeileeko Arven konklaavi tarkoituksellisestikin sellaisen politiikan harjoittamista, jossa testataan vaihtoehtoa, jossa vain ja ainoastaan ulkomainen, palkkojen halpuuttamiseen tähtäävä tuontityövoima olisi ainoa lääke?

Jään koittaminen kepillä moisen asetelman toimivuuden testaamiseksi ainoana vaihtoehtona ei ole Turun Perussuomalaisten hallituksen mielestä missään määrin hyväksyttävä toimintatapa. Nyt syntyneen, valitettavan päätöksen linjaa ei tule jatkaa enää yhtään akuutin tilanteen jälkeen. Sen sijaan suomalaiselle sote-henkilöstölle tulee antaa heidän, sekä tekemänsä työn ansaitsema kunnianpalautus, riittävän toimeentulon takaava palkka, sekä inhimilliset työolot jatkossakin. Tuo työ asian varmistamiseksi on aloitettava jo nyt.

Sote-alojen henkilöstövaje oli ongelmana olemassa jo ennen korona-aikaa ja viranhaltijoilla olisi ollut riittävästi aikaa ja resursseja puuttua noiden haasteiden juurisyihin pyrkien korjaamaan niitä. Minna Arve tiesi jo kaupunginjohtajan ominaisuudessa niistä haasteista ja ongelmakohdista, joita työnteko esimerkiksi kotisairaanhoidon ja lähihoidon parissa saa kohtaamaan. Vasta nyt työtaistelun aikana Arven konklaavilta on löytynyt tahtotila, jossa pyritään ajamaan väkisin suomalaista osaamista ja sairaanhoidon koulutusta halveksuva ”kokoomuslainen unelma” läpi.

Hoitoalalle pyritään tekemään samat temput kuin esimerkiksi rakennus- ja kuljetusaloille on tehty jo aiemmin; avataan ovi ulkomaiselle, kielitaidottomalle ja heikommin pärjäävälle halpatyövoimalle syrjäyttäen vähitellen suomalaiset osaajat. Turun Perussuomalaisten hallitus otti tuota agendaa vastaan kantaa jo vuoden 2021 syyskuussa, jolloin kabinettipuolueet olivat selvästi jo päättäneet lopputuloksen, mutta keinot sen toteuttamiseksi uupuivat vielä tuolloin.

“Kenen etuja loppujen lopuksi pyritään ajamaan sellaisella politiikalla, jossa enemmistö Turun kaupunginhallituksesta sylkee osaavan ja ammattitaitoisen suomalaisen hoitohenkilökunnan päälle palkkaamalla ulkomailta kielitaidotonta työvoimaa tarkoituksenaan luoda kaksoistyömarkkinat ehkä yhteiskunnan elintärkeimmälle alalle”, puheenjohtaja Kesäläinen murahtaa.

Turun Perussuomalaisten hallitus tunnistaa sen tosiasian, että tässä kohtaa hoitajille ei voitu luvata rahaa suoraan käteen työtaistelun ollessa vielä kesken. Tästä huolimatta olisi perusteltua ja moraalisesta näkökulmasta oikeutettua puuttua itse työtaistelun kulkuun auttamalla kehittämään hoitoalaa sellaiseksi, joka olisi omiaan houkuttelemaan alalle motivoitunutta ja osaavaa koulutettua suomalaista henkilökuntaa.

Lisätietoja: Sami Kesäläinen, puheenjohtaja, Turun Perussuomalaiset ry, puh: 040 674 69 15

Turun Perussuomalaiset ry
Hallitus
Kaskenkatu 16
20700 Turku

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa