Turun Perussuomalaiset kritisoi kaupunkistrategian monikulttuurisuus- ja ilmastotavoitteita

Kaupunkistrategialuonnosta käsiteltiin viimeisimmässä Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja ja varavaltuutettu Sami Kesäläinen esitti kritiikkiä strategian sisällöstä ja sanamuodoista. Kesäläisen puheenvuorossa kiteytyi Turun Perussuomalaisten hallituksen jakama näkemys siitä, että monikulttuurisuus ei ole itseisarvoisesti tavoiteltava tai hyvä asia siinä muodossaan, jossa se ajan hengen mukaan yleisesti ymmärretään. Kesäläisen mukaan painopiste pitäisi sen sijaan olla kansainvälisyydessä.

”Kansainvälisyys on hyvä ja tavoiteltava asia, koska siihen on jo sisäänrakennettu yritystoimintaa, tapahtumia, kulttuuria, sekä monia positiivisia asioita, joissa ihmiset ja raha liikkuvat. Sanaan kansainvälisyys on jo siis sisäänrakennettu monikulttuurisuuden positiivinen puoli.

Monikulttuurisuus voi sen sijaan nykykäsityksessään ilmetä – ja ilmeneekin – myös haittamaahanmuuttona, joka pitkällä aikavälillä mitattuna tuhoaa meidän kansallisen ja kielellisen identiteettimme ryvettäen samalla Turun kaupunginkin talouspohjaa, jos jo strategisella päätöksellä houkuttelemme ihmisiä elämään tulonsiirtojen varassa kaupunkiimme”, Kesäläinen lausuu.

Monikulttuurisuus ei ole myöskään noussut itseisarvoisena tekijänä esille kaupunkistrategian asiantuntijalausunnoissa, tai kaupunkilaiskyselyissä. Sana on tästäkin huolimatta saatu provokatiivisesti esiin kaupunkistrategialuonnoksen ensimmäisille sivuille.

Toinen Turun Perussuomalaisia närästävä kirjaus löytyy luonnoksen ilmastotavoitteista.

Kaupunkistrategian mukaan ei riitä, että narratiivin mukaisen ilmastonmuutoksen estämisessä olisimme neutraaleja. Strategian tavoitteissa on kirjaus: ”Kaupunki on saavuttanut hiilineutraaliuden ja toimillamme on ilmakehää viilentävä vaikutus. ”Puheenjohtaja Kesäläinen kysyykin puheenvuorossaan:

”Ihan oikeastiko alamme jäähdyttämään globaalia ilmastoa Turun kaupungin strategisilla toimenpiteillä ja ohjelmilla?”

Turun Perusuomalaisten hallituksen mukaan Turun kaupungin tehtäviin ja turkulaisten vastuulle ei kuulu epärealististen ilmastotavoitteiden edistäminen, eikä ilmaston jäähdyttäminen ihmisvoimin ole edes käytännössä mahdollistakaan.

LISÄTIETOJA: Sami Kesäläinen, puheenjohtaja, Turun Perussuomalaiset ry, puh. 040 674 6915

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa