Turun kaupungilla parannettavaa rakentamisessa

Turun kaupunginhallitus on saanut Terve koulu ry:ltä selvityspyynnön, jossa mainittu yhdistys tiedustelee syitä nihkeästi etenevään korjausrakentamiseen erityisesti homekoulujen osalta.

Turun Perussuomalaiset ry tiedostaa korjausrakentamisen takeltelun. Yhdistyksemme katsoo, että eniten parannettavaa on huolellisten rakennussuunnitelmien teossa, sekä rakennusaikaisessa valvonnassa – niin uudis-, kuin korjausrakentamisenkin osalta.

Tällöin saavutetaan seuraavat edut:

  1. Uudisrakentamisen osalta tarve korjausrakentamiseen vähenee, kun uudisrakentaminen on suoritettu valvotusti suunnitelmien laatuseikat huomioiden.
  2. Korjausrakentaminen tuottaa korjattuja rakennuksia, ei uudelleen korjausrakentamisen tarpeessa olevaa jälkeä.

Yhdistyksemme katsoo, että sekä uudis-, että korjausrakentamisessa tulee olla selkeästi nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa rakentamisen onnistumisesta. Turun kaupungilla ei ole varaa korjata, korjata toiseen kertaan ja lopuksi purkaa koko rakennus.

Rakennusaikaisen valvojan tulee puuttua rakentamisen aikana havaittuihin puutteisiin ja laiminlyönteihin, ja turvata tätä kautta turkulaisten maksaman rakennustyön laatu. Valvojan työ tulee hoitaa riippumatta siitä, ovatko itse rakentajat kaupungin omia tai ostopalveluna tilattuja työmiehiä.

Turun Perussuomalaiset ry tiedostaa kaupungin haasteellisen taloustilanteen ja työvoimaresurssien rajallisuuden. Yhdistys katsoo, että näillä rajoitteilla kaupungilla ei ole yksinkertaisesti varaa rakentaa tai rakennuttaa heikkolaatuisesti.

Turun Perussuomalaiset ry

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa