Muutosesitys Turku-konsernin henkilöstöpolitiikkaan

Perussuomalaiset tekivät 24.10.2016 Turun kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsiteltyyn Turun uuteen konserniohjeeseen muutosesityksen.

Konserniohje koskee lukuisia kaupungin tytäryhteisöjä, kuten Arkea oy, Turku Energia oy ja Turun ammattikorkeakoulu oy.

Perussuomalaisille on erityisen tärkeää pitää ihmisiä vakituisesti töissä ja pyrkiä turvaamaan työsuhteen pysyvyys taloudellisesti vaikeinakin aikoina.

Perussuomalaiset tekivät seuraavan lisäysesityksen kaupungin yhtiöiden henkilöstöpolitiikkaan:

“Kaupungin tytäryhteisöt ovat vastuullisia työnantajia, jotka toteuttavat hyvää johtamista sekä huolehtivat työelämän laadusta ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Henkilöstön työsuhdeturvan osalta tavoitteena on, että vakinaisen henkilökunnan työsuhteen pysyvyys turvataan tilanteissa, joissa on lainmukaiset perusteet lomauttamiseen tai irtisanomiseen tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Niissä tilanteissa, joissa työsuhteiden pysyvyyden tavoitetta ei voida toteuttaa, yhteisön henkilöstö voi hakea kaupungin sisäisiin avoimiin työtehtäviin. Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan noudattaa alan ja kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa, kuitenkin koko ajan huomioiden kaupungin tytäryhteisön velvollisuus toimia henkilöstöpolitiikassaan korostetun vastuullisesti. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen henkilöstön työsuhdeturva määräytyy työlainsäädännön ja yhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen mukaisesti.”

Perussuomalaisten muutosesitys ei saanut konsernijaostossa kannatusta muilta puolueilta. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto tulevat kuitenkin vielä käsittelemään konserniohjetta tulevissa kokouksissaan, jolloin perussuomalaiset aikovat jatkaa keskustelua henkilöstöpolitiikasta.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa