Ehdotuksia Turun talousarvioon 2018

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä esittää kaupungin 2018 talousarvioon lukuisia muutoksia. “Turkulaisten turvallisuus ja hyvinvointi on saatava paljon nykyistä vahvemmin esiin kaupungin päätöksenteossa. Valtuustoryhmä on rohkeasti paremman Turun asialla“, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Turvallisuus ja maahanmuutto

Turvallisuus ja terrorisminvastainen toimintalinjaus:
Turku panostaa turvallisuuteen yhteistyössä poliisin kanssa, muun muassa lisäämällä keskusta-alueen hyvälaatuisia turvakameroita ja tiedottamalla yhdessä poliisin kanssa turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä.

Turku panostaa ääri-islamistista radikalisoitumista vastustavaan toimintaan ja tiedottamiseen yhteistyössä poliisin ja islamilaisten yhdistysten kanssa.

Kouluille ja oppilaitoksille luodaan yhtenäiset toimintaohjeet oppilaan radikalisoitumiseen viittaavissa tapauksissa. Näin turvataan tiedonkulku viranomaisille. Kaupunginjohtaja määrätään päävastuulliseksi virkamieheksi vastaamaan kouluilta ja oppilaitoksilta tulleiden radikalisoitumiseen liittyvien ilmoitusten oikeanlaisesta käsittelystä. Lisäksi kouluihin asetetaan hätäpainike, joka hälyttää poliisin nopeasti paikalle.

Kotouttamisohjelman linjaus:
Maahanmuuttajien kotoutumisstrategiaa muutetaan siten, että kotouttamisen täytyy olla ennen muuta suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavaa, ei eroja korostavaa tai jopa niitä voimistavaa. Turku ei pyri muuttumaan monikulttuurisemmaksi, vaan tarjoaa maahanmuuttajalle mahdollisuuden sopeutua suomalaiseen kulttuuriin. Maahanmuuttaja on viime kädessä itse vastuussa sopeutumisestaan

Hyvinvointi

Terveyskeskusmaksusta luovutaan.

Eläkeläisten hyvinvointiin panostetaan lisäämällä päiväkerhotoimintaa. Varsinkin yksinelävien vanhusten toimintamahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota. Etsivää vanhustyötä tehostetaan.

Etsivää nuorisotyötä tehostetaan. Yhden syrjäytyvän nuoren on arvioitu maksavan yhteiskunnalle miljoonan.

Sosiaalinen luototus otetaan käyttöön.

Oikeudenmukaisuus ja säästöt

Kaupungin tuet poliittisille nuorisojärjestöille lakkautetaan. Vuonna 2017 esimerkiksi kokoomusnuoret saivat kaupungilta 25000 euroa, kokoomusopiskelijat 7000 euroa ja vasemmistonuoret 18000 euroa.

Monikulttuurisuusneuvosto lakkautetaan.

Lakkautetaan kaupunginhallituksen jäsenten tarkkailijapaikat lautakunnista.

Konsulttikulut tehdään avoimiksi eri toimialojen ja työpisteiden talousarvioissa.

Liikuntapaikat

Kaupunginosien monipuolinen liikuntapaikkojen lisääminen selvitetään.

Hiihtomahdollisuuksia lisätään ja kehitetään. Hirvensalo – Syvälahden alueelle rakennetaan avotekojäärata. Samalla Hirvensalon laskettelurinteen maastoon valmistetaan hiihtolatu, jolloin rinteen lumetuksen synergiaa voidaan hyödyntää. Impivaaran-Runosmäen alueen ”Mustavuorea” kehitetään talviliikuntapaikkana. Paikoitusalueita muuta infraa sekä oheispalveluita isätään varsinkin Runosmäen puolella.

Koululaiset ja nuoret

Turku hakee mukaan vapaaehtoisen ruotsinkielen kokeiluun.

Kaupunki takaa peruskoulun päättäville turkulaisille ainakin kuukauden mittaisen kesätyön.

Ammatillisen opetuksen opinto-ohjauksen määrää lisätään.

Turussa 12.11.2017
Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa