Turulle uusi kaupunkistrategia

Turun kaupungille on tulossa uusi strategiaohjelma ja sen vahvistaminen alkaa olla loppusuoralla. Strategian laatiminen on tulossa kaupungeille lakisääteiseksi uuteen kuntalakiin 1.1.2015 alkaen.

Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä pitää hyvänä asiana useita strategiaan sisältyviä tavoitteita. Erityisesti hyvinvointipalvelut, lasten ja vanhusten asiat, yritysystävällisyys ja liikuntapalvelut ovat meille mieluisia kehittämisen kohteita.

Ohjelmaan sisältyy paljon myös konkreettisia kannatettavia tavoitteita. Turun ja Helsingin välisen oikoradan toteutus ja lentoliikenteen kasvattaminen ovat tärkeitä kilpailutekijöitä. Myös kuntavaaliohjelmassamme kannattama matkakeskuksen suunnittelu edistyy. Turun asemaan panostaminen matkailukaupunkina on hyvä keino virkistää paikallista elinkeinoelämää.

Ohjelmassa on valitettavasti myös tavoitteita, joita emme kannata. Ohjelmassa nostetaan monikulttuurisuus merkittäväksi kilpailutekijäksi. Pidämme lähestymistapaa liioiteltuna ja tarkoitushakuisena pyrkimyksenä maahanmuuttajamäärän kasvattamiseksi. Kiinnitimme huomiota myös siihen, että ohjelma ei sisällä sellaisia maahanmuuton mittareita joilla maahanmuuton kustannuksia voitaisi seurata. Ehdotammekin yhä, että maahanmuuton kustannuksia alettaisi tarkastelemaan avoimesti.

Ohjelmassa mainitaan suomen ja ruotsin kielen opintomahdollisuuksien tarjoamista vieraskielisille, kun taas meidän mielestämme riittävää olisi valtakieli suomen opiskeluun panostaminen. Strategian alun lähtökohtana mainitaan myös ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin kuuluminen vahvasti osaksi turkulaista identiteettiä, kun taas meidän mielestämme ruotsinkieli ei kuulu keskivertoturkulaisen identiteettiin, eikä maininnan tulisi siten olla osa strategian lähtökohtia. Suomalaista kulttuuria ei erikseen juuri hehkuteta, mutta ruotsinkielisyyttä ja eurooppalaisuutta kyllä – eikö tämä ole kansallisidentiteettimme väheksymistä?

Vaadimme ohjelmaan useita konkreettisia lisäyksiä. Museotoiminnan ja kaupunginteatterin tuottoja tulee pyrkiä lisäämään. Haluamme myös edistää pienituloisten perheiden lasten harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi joukkueurheilussa. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkein työllistäjä tulevaisuudessa ja siksi toivomme myös uuteen yrittäjyyteen kannustamista sekä yrittäjien tukipalveluiden ylläpitoa ja parantamista.

Kaiken kaikkiaan Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä pitää hyvänä asiana, että strategiatyö on otettu tosissaan ja kaupunkilaisten sekä eri ryhmien mielipiteitä on otettu vastaan pitkin valmisteluvaihetta. Perussuomalaiset ovat kuitenkin harmissaan strategian laatimisen laajoista ja selvittämättä jääneistä kustannuksista. Strategiaa laatimaan on palkattu kaupungille kallis strategiajohtaja. Vaikeana taloudellisena aikana strategia olisi tullut laatia kustannustehokkaammin.

Monimutkaisten strategiakaavioiden sijasta Perussuomalaiset olisivat toivoneet selkeämpää ja konkreettisempaa strategiaa. Yksinkertaisempi strategia olisi ollut edullisempaa laatia ja sen toteuttaminen olisi helpompaa.

Lisää strategiasta Turun kaupungin verkkosivustolla:

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=518245&nodeid=23

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa