Raideliikennekannanotto, maaliskuu 2014

Turun Perussuomalainen yhdistys katsoo raitiotien uudelleenrakentamisen olevan huonosti perusteltu nykytilanteessa, koska Turun kokoisessa kaupungissa ei riitä kalliille investoinnille käyttäjiä kaupungin sisäisessä liikenteessä. Raideliikenne sopii loistavasti työmatkaliikenteen runkolinjaksi, joka kulkee kuntaseudun äärialueelta toiselle. Tämä kehitys on vasta työn alla jopa pääkaupunkiseudun metrolinjastossakin.

Turussa pikaraitiotieliikenne olisi järkevää, jos rata kulkisi vähintään Naantali-Raisio-Turku-Kaarina -reitillä, ja silloin edellyttäisi Turun ympäryskuntien osallistumista suunnitteluun ja rakentamiseen. Alueen kuntarakenteen uudistuksen, työssäkäyntialueineen, ollessa vielä täysin kesken, ei ole mielekästä edes suunnitella raitiotieliikennettä, sen järkevimmän käytön ollessa kuntien välinen liikenne.

Kun Turusta 1970-luvulla poistettiin raitiotiekiskot, päätöksen tueksi esitettiin järkeviä argumentteja. Niiden perusteella päätöstä ei olisi ollut pakko silloin tehdä, ja ellei olisi tehty, nyt olisi paljon helpompaa kehittää raitiotietä eteenpäin. Tuolloin esitetyt argumentit eivät kuitenkaan ole muuttuneet miksikään, ja ovat voimakkaasti uusien kiskojen käyttöönottoa vastaan.

Turun PS yhdistys haluaa esittää pohdittavaksi vaihtoehtoisen mallin, jossa kaupungin sisällä kehitetään bussiliikennettä ympäristöystävällisempään suuntaan, ja seudullisen liikenteen tarpeita tutkitaan junarataverkon kehittämisen näkökulmasta. Oheisissa liitteissä esitetyt innovatiiviset ratkaisut tukisivat vaarallisen kemikaaliratapihan siirtämistä pois kaupunkikeskustasta, matkaliikennekeskussuunnitelmia, sekä paikallisjunaliikennettäkin.

Liite 1: Ehdotus Turun raideliikenteen uudistamisesta

Liite 2: Kolmivaiheinen suunnitelma Turun seudun rautatieinfrastruktuurin kehittämiseksi (n. 20-30 vuodelle)

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa