Mikä on syrjäytymisen hinta?

Turkua ja koko Suomea on jo vuoden verran piinannut koronasta aiheutuva epätietoisuus ja erilaiset pandemian torjumiskeinot. Ongelma on epidemian varjolla tehdyt päätökset etäopiskeluun siirtymisestä, jotka ovat olleet omiaan lisäämään syrjäytymistä ja sen riskiä, sekä nuorten parissa esiintyviä mielenterveysongelmia. Syrjäytymisen hoitaminen on ollut erittäin haasteellista johtuen syrjäytymisen moniongelmaisista juurisyistä.

Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on liikaa joka ikäluokassa, joista jokaisessa noin 15 prosenttia jää kokonaan ilman toisen asteen tutkintoa – ja tuo luku on vasta ajalta ennen koronaa. Koronalta ”suojautuminen” nykyisillä keinoilla tulee vain lisäämään entisestään pudokkaiden määrää, jollemme tee asialle jotain jo tänään.

Tällä hetkellä nuorilla ja erityistukea tarvitsevilla oppilailla ei juurikaan ole mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjaukseen tai vertaisvuorovaikutukseen opintojensa tueksi. Lapset opiskelevat kotonaan, joka ei aina ole oppimisympäristönä rauhallinen ja oppimiskokemusta tukeva. Lapset kohtaavat samoja ongelmia, kuin etätöitä tekevät työntekijätkin. Lapsille ei vain ole vielä ehtinyt kehittyä taitoja ja kykyjä käsitellä noita ongelmia.

Turun Perussuomalaiset muistuttaa, että koulua ei voi siirtää kokonaisuudessaan verkkoon, koska koulu on myös sosiaalinen verkosto, turvapaikka ja moniulotteinen oppimisympäristö, joka tarjoaa elämänjärjestystä päivittäisten rutiinien muodossa. Itsestäänselvyyksiä osataan harvoin arvostaa riittävästi, mutta kun ne yhtäkkiä puuttuvatkin kokonaan, vasta silloin niiden merkitys korostuu aivan uudella tavalla.

Ne nuoret, joilla on ollut sosiaalisia ongelmia ja jotka ovat olleet syrjäytymisvaarassa jo ennen koronaa, ovat nyt yhä suuremmissa ongelmissa. ”Pitkän epidemian sekavien torjuntakeinojen aiheuttama eristäytyminen, välinpitämättömyys, tylsyys ja vihamielisyys voivat ajaa nuoren pahimmillaan hyvinkin äärimmäiseen käyttäytymiseen. Kyvyttömyytemme empatiaan ja siihen liittyvä tapa sulkeutua kuoreemme aiheuttavat syrjäytymistä, sekä onnettomuutta”, toteaa Turun Perussuomalaisten pormestariehdokas Mikael Miikkola.

”Islannissa lasten kasvatukseen osallistuu koko yhteiskunta. Tämän pitäisi olla myös ennakoivaa turkulaista viisautta”, Miikkola päättää.

Koronan varjolla tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat luoneet Turkuun isoja ongelmia ja tulevat luomaan seuraavien vuosien aikana monituhatkertaisesti lisäongelmia nuorten syrjäytymisen muodossa. Tämän myötä tulemme kohtaamaan aivan ennennäkemättömän aallon sellaisiakin nuorten parissa pinnalle nousevia ongelmia, joita emme ole välttämättä edes osanneet kuvitella.
On surullista joutua toteamaan, että olemme jättäneet lapsemme heitteille. Nuorissa on tulevaisuus, joten on perusteltua kysyä, onko meillä tulevaisuutta ilman hyvinvoivia nuoria ja olemmeko ansainneet tulevaisuutta ylipäätään laiminlyömällä nuorten mahdollisuudet luoda itselleen mielekäs tulevaisuus.
”Me Turun Perussuomalaiset emme halua olla mukana luomassa menetettyjen sukupolvea”, sanoo Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Jyrki Åland.

Mitä olemme oppineet koronasta tähän mennessä on se, että voimme pitää varmana sen iskevän syksyllä uudestaan – kuten virustaudeilla on tapana. Tämä sama oravanpyörä jatkaa pyörimistään, mutta emme voi sulkea yhteiskuntaa loputtomiin. Kesälomakauden aikana poliittisten päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden on löydettävä uudenlaisia tapoja toimia, jotta lapsemme voivat opiskella turvallisesti ja luoda sosiaalisia suhteita – oli korona tai ei.

Turun Perussuomalaiset ry:n hallitus

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa