Turun eri lähiöiden ja kaupunginosien asukkaiden omat visiot, strategiat sekä kärkihankkeet asuinalueilleen

Turulla on visio millainen kotikaupunkimme on tulevaisuudessa. Äsken Turun keskustalle lanseerattiin sitä myötäilevä erillinen kunnianhimoinen keskustan visio, jonka tehtävänä on konkreettisesti tukea ja painottaa keskustamme vetovoimaa.

Turku-strategialla asetetaan visioiden ajalliset ja talousarvioilla taloudelliset päämäärät. Niiden edistymistä seurataan eri mittareilla ja indikaattoreilla sekä tiedolla johtamisella.

Kaavoitus on kunnan ja poliitikkojen monopoli. Se pitkälti raamittaa visioiden ja strategioiden toteutumisen. Asukkaiden osallistuminen kaavoitusprosesseihin on ollut aneemista.

Suurilta lähiöiltämme ja kaupunginosiltamme puuttuvat niiden asukkaiden itse alueilleen laatimat visiot sekä strategiat. Niissä ei myöskään ole aluevaltuustoja, jotka voisivat poliittisesti tukea oman alueensa kaavoitusvalmistelua. Noita tehtäviä on pyritty vauhdittamaan erilaisilla kaupunginosayhdistysten toimin. Tulokset ovat olleet lähinnä yksittäisiä hankkeita, kuten pankkiautomaatteja, pankkeja, apteekkeja, kiinteistöjä, liikuntasuorituspaikkoja sekä joukkoliikenneratkaisuja. Iso kuva on puuttunut!

Esitetään, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, että Turun eri lähiöiden ja kaupunginosien asukkaat (etenkin nuoret) ryhtyisivät määrätietoisesti laatimaan alueilleen kullekin omat visionsa, strategiansa sekä kärkihankkeensa. Niistä tulisi ilmetä ainakin maankäytön, asumisen, liikenteen sekä keskeisten hankkeiden ja tarpeitten asukasnäkemys reviireillään.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa