Nuorisolautakunnan toiminnot siirrettävä

Esitämme, että Turun nuorisolautakunnan kaikki toiminnot siirretään muihin lautakuntiin ja että nuorisolautakunta tulee näin yhdistetyksi muihin jo olemassa oleviin lautakuntiin.

Vuosi toisensa jälkeen nuorisolautakunnalla on ollut paljon sellaisia kokouksia, joissa suurin osa asiakohdista on pelkkiä tiedoksi merkitsemisiä tai siihen verrattavia epäpäätöksiä. Tällaisista kokouksista ei ole Turun nuorisolle tai muillekaan ryhmille mitään todellista hyötyä, mutta kustannuksia niistä kertyy.

Konkreettisesti vaikuttavia päätöksiä nuorisolautakunta tekee harvoin ja nuo vähätkin päätökset voitaisiin hoitaa tehokkaammin muualla. Nuorisolautakunnan tehtävät voidaan esim. jakaa liikuntalautakunnan ja kulttuurilautakunnan kesken. Samalla näiden lautakuntien nimiä voitaisiin uudistaa siten, että ne viittaisivat myös nuorisoon.

Muutoksen ei pidä merkitä sitä, että nuorisolautakunnan toiminnot katoavat Turusta. Päinvastoin: Lautakuntien yhdistämisen jälkeen nuorten asioita voidaan Turussa hoitaa entistä paremmin tuloksin, kun vetovastuu siirtyy sellaisille toimielimille, joiden resurssit ovat suurempia kuin nuorisolautakunnan nykyiset resurssit.

Lautakuntien yhdistäminen selkeyttäisi myös sekavaa avustushakemuskäytäntöä. Toiminta- ja projektiavustuksia hakevissa yhdistyksissä ilmenee toisinaan epätietoisuutta siitä, pitäisikö niiden hakea tukea ensisijaisesti nuorisolautakunnalta, vai kuuluvatko ne sittenkin liikuntalautakunnan tai kulttuurilautakunnan piiriin.

Näemme, että nuorisolautakunnan yhdistäminen osin liikuntalautakuntaan ja osin kulttuurilautakuntaan on viisainta tehdä toimikauden päättyessä eli vuonna 2017. Näin ehditään myös asiaan liittyvät käytännön seikat valmistella etukäteen.

Esitämme, että Turun kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla nuorisolautakunnan toiminnot siirretään liikuntalautakunnalle ja kulttuurilautakunnalle nykyisen toimikauden päättyessä 2017.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa